Особливості використання комп'ютерних ігор

В освітньому середовищі серед педагогів, учених і фахівців думки з приводу використання комп'ютерних ігор для формування культури безпеки життєдіяльності неоднозначні. Одні виступають проти їх застосування в силу ймовірного негативного впливу. Інші пропонують їх повсюдне використання, переоцінюючи можливості комп'ютерних ігор.

Комп'ютерні ігри несуть навчальне навантаження, так як на різних майданчиках моделюються ситуації різних надзвичайних ситуацій і варіанти дій героя. Вони дають можливість відпрацювати практичні навички безпечної поведінки та порядок дій в надзвичайних ситуаціях, правила користування засобами індивідуального захисту, засобами пожежогасіння, освоїти прийоми надання першої допомоги, вибрати правильну модель поведінки в тій чи іншій ситуації. Етапи ігор включають в себе комікси-інструкції щодо дій в ігрових ситуаціях, відеофрагменти з довідковою інформацією та тестові завдання, що визначають готовність гравця до чергового етапу гри, які збудовані в порядку збільшення складності.
У навчальній грі існує два види цілей: ігрова і навчальна. Ігрова мета полягає, як правило, в отриманні винагороди, яка може бути представлена у формі балів, очок, місця на п'єдесталі пошани, місця в рейтингу, вручення віртуальних кубків, нагород, віртуальну грошову винагороду і т.д. Навчальна мета – це придбання знань, умінь і навичок в області безпеки життєдіяльності за допомогою здійснення діяльності за заданими правилами.
Відповідно, у навчальних комп'ютерних іграх можна виділити навчальний і ігровий компоненти. Вони можуть співвідноситися в різних пропорціях. Якщо переважає навчальний компонент (відповідно до малюнку 1а), то гра дає широкі можливості для відтворення знань, умінь і навичок їхнього застосування й обробки. Якщо переважає ігровий компонент (відповідно до малюнку 1б), то гра може використовуватися як наочний засіб навчання, для підвищення інтересу до питань безпеки життєдіяльності та мотивації їх вивчення.

11

Мал. 1. Варіанти співвідношення навчального та ігрового компонентів у комп'ютерній грі

За ступенем навчального впливу гри для формування культури безпеки життєдіяльності можуть бути розділені на наступні види:

1. Навчальні Сприяють придбанню нових знань, умінь і навичок в області безпеки життєдіяльності.

2.Тренуючі Вони виконують закріплюючу і контролюючу функції, сприяють відпрацюванню наявних навичок безпечної поведінки.

3. Розвиваючі Сприяють виявленню і розвитку найбільш важливих здібностей і навичок, притаманних особистості безпечного типу.

4. Комбіновані Поєднують в собі в різних варіаціях і співвідношеннях функції трьох вище описаних видів.

Використання комп'ютерних ігор для формування культури безпеки життєдіяльності при правильному підході може сприяти:

 • розвитку мислення безпечного типу, формуванню духовних і морально-етичних цінностей, здатності швидкого прийняття рішень, виявлення зв'язків і закономірностей, діагностиці та прогнозуванню наслідків своїх дій;
 • закріплення потреби людини в „безпечній” діяльності;
 • формуванню прихильності до здорового способу життя, здорової конкуренції, розвитку прагнення до самовдосконалення;
 • емоційному збагаченню за рахунок радості перемог і переживань від поразок.
 • актуалізація знань;
 • ознайомлення з новим матеріалом;
 • закріплення наявних знань, умінь і навичок;
 • контроль і облік знань.
 • ясно сформулювати саме цю мету навчання з використанням комп'ютерних ігор;
 • перевіряти, чи досягається ця мета в процесі використання комп'ютерних ігор;
 • максимально використовувати психічні знання про шляхи і методи досягнення цієї мети.

У традиційному навчально-виховному процесі виділяють наступні етапи:

Залежно від того, до якого виду належить гра, можна визначити для яких цілей її застосування буде найбільш ефективним (таблиця 1).

Таблиця 1. Ефективні цілі застосування навчальних комп'ютерних ігор для формування КБЖ в залежності від їх видів

ВИД ГРИ

ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ

 

актуалізація знань

ознайомлення з новим матеріалом

закріплення наявних ЗУН

контроль та облік знань

навчальна

 

+

   

тренуюча

+

 

+

+

розвиваюча

+

 

+

 

комбінована

+

+

+

+

Щоб процес комп'ютеризації сприяв розвитку безпечного мислення, необхідно:

 

 • ясно сформулювати саме цю мету навчання з використанням комп'ютерних ігор;
 • перевіряти, чи досягається ця мета в процесі використання комп'ютерних ігор;
 • максимально використовувати психічні знання про шляхи і методи досягнення цієї мети.

Однією з найбільш важливих завдань, які потребують вирішення на сьогоднішній день, є визначення цілей, місця і меж застосування комп'ютерних ігор в навчально-виховному процесі. Вирішення цього завдання дозволить підійти до усвідомленого відбору змісту, яке повинно і може бути засвоєно з допомогою комп'ютерної гри.

О.Т. Федор, завідувач обласного методичного кабінету

НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області