Помітна подія в історії наукового краєзнавства

.

Вийшло в світ фундаментальне монографічне дослідження доктора фізико-математичних наук, професора Василя Васильовича Химинця та кандидата фізико-математичних наук, доцента Іллі Івановича Шманька, «Фізика на Закарпатті» (Химинець В.В., Шманько І.І. Фізика на Закарпатті. – Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво «Карпати»; Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 340 с).

Зацікавленому читачеві пропонується монографія, у якій на основі архівних та власних матеріалів, наукових та науково-популярних праць, спогадів учених та випускників фізичного факультету Ужгородського національного університету подано узагальнюючий матеріал про становлення і розвиток фізичної науки на Закарпатті. Йдеться, зокрема, про становлення і розвиток наукових фізичних підрозділів Ужгородського національного університету, Ужгородського інституту електронної фізики НАН України, інститутів і установ Закарпаття, причетних до проведення фундаментальних і прикладних досліджень з фізики. Досягнення фізичної науки Закарпаття розкриваються через наукову діяльність конкретних осіб, сформованих наукових напрямків та наукових шкіл.
Зібрані та проаналізовані історичні дані давньої доби авторами подані на загальному фоні початку досліджень з природознавства в Україні, перших наукових праць Юрія Котермака, Мартина Короля, Еразма Сікста, викладачів та випускників Києво-Могилянської академії. Відзначається, зокрема, що до складу українського студентського братства Краківського університету, яке у другій половині XV століття гуртувалося навколо Юрія Дрогобича, входив і наш земляк Іван Лучканич, родом з-під Хуста, чи не найперший із закарпатців, котрі мали відношення до становлення і розвитку тогочасної фізики в Східній Європі.
Натурфілософські дослідження закарпатців давньої доби авторами розглядаються в контексті розвитку освіти, науки, культури Закарпаття XVII-XIX століть під впливом освічених закарпатців Йосипа де Камеліса, Андрія Бачинського, Михайла Андрели, Івана Зейкана, Івана Орлая, Василя Кукольника, Михайла Балудянського, Петра Лодія, Андрія Дудровича, Олександра Духновича. Об’єктом особливої уваги наукових краєзнавців В.Химинця та І.Шманька стали особиста доля, наукова та культурна спадщина, подвижницька громадська діяльність Василя Довговича з огляду на те, що він першим серед наших земляків був обраний членом-кореспондентом Угорської академії наук. Серед закарпатських фізиків кінця ХІХ - початку ХХ століть відзначена плідна наукова та винахідницька діяльність Ласло Чопея, Августина Волошина, Августина Єнковського.
Наукове видання аргументовано висвітлює дещо призабуте питання про початки наукових досліджень з фізики в Ужгородському державному університеті, перших науковців-фізиків новоствореного вищого навчального закладу, заснування випускових фізичних кафедр та формування наукових напрямків. Приведена детальна інформація про наукові здобутки в галузі ядерної фізики та внесок Володимира Олександровича Шкоди-Ульянова у формування актуального напрямку новітньої фізики, розробку актуальних питань теоретичної фізики під керівництвом Юрія Мелітоновича Ломсадзе, його учнів та послідовників, зародження та здобутки досліджень у галузі астрофізики, започатковані Мотрею Василівною Братійчук на зорі космічної ери, тривалі і продуктивні дослідження в галузі молекулярної спектроскопії під керівництвом Євгенії Леонідівни Жукової.
Чи не найвагомішою можна вважати ту частину праці наших краєзнавців, яка присвячена дослідженню актуального для порівняно молодих наукових установ питання про наукову школу, означення та особливості її формування. Детально описані дві існуючі на Закарпатті та відомі далеко за межами України фізичні наукові школи, їхні лідери, персональний склад, напрямки наукової діяльності та найвагоміші здобутки. Автори обґрунтовано доводять, що загальновизнаним критеріям наукової школи відповідають творчі колективи, які успішно працюють у галузі фізики та технології напівпровідникових матеріалів (засновник та лідер школи Дмитро Венедиктович Чепур, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України) та атомної фізики і квантової електроніки (засновник та лідер школи Іван Прохорович Запісочний, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім.К.Д.Синельникова НАН України).
Нове видання містить достатньо повну інформацію про фізиків Закарпаття, випускників фізичного факультету УжНУ, серед яких один академік НАН України, троє членів-кореспондентів НАН України, один член-кореспондент Російської академії наук, 22 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 заслужених діячів науки і техніки України, троє заслужених винахідників України, один заслужений працівник вищої школи України, двоє заслужених працівників освіти України, двоє лауреатів премії Ради Міністрів СРСР, двоє лауреатів премії ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, троє лауреатів премії ім.К.Д.Синельникова НАН України, один лауреат премії ім.І.Пулюя НАН України – всього 56 докторів та 301 кандидат наук (на 2010 рік).
У монографії читач отримає інформацію про фізичні науково-дослідні установи Закарпаття – інститут електронної фізики НАН України, науково-дослідний інститут фізики і хімії УжНУ, Мукачівський галузевий науково-дослідний інститут телевізійної техніки, СКТБ засобів оптичної обробки інформації та ІЧ-техніки «Квант», СКБ засобів аналітичної техніки, Закарпатське відділення НВО «Система», галузеву науково-дослідну лабораторію «Фізико-технологічні дослідження склоподібних напівпровідників», Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіїв інформації НАН України.
Авторами зібраний і опублікований цікавий матеріал про випускників фізичного факультету УжНУ, фізиків науковців, які працюють поза межами Закарпаття, працівників сфери державного будівництва, освіти, промислового виробництва, інших видів діяльності.
Видання завершується інформативними додатками про наукові форуми з фізики, організовані та проведені в Ужгороді, переліком монографічних видань фізиків Закарпаття, повним переліком фізиків Закарпаття – носіїв докторських та кандидатських вчених ступенів, структури закарпатських наукових фізичних шкіл, персоналії про закарпатських фізиків, які стали лауреатами Державних премій, відзначені спеціальними званнями та обрані до Національних академій наук, стали засновниками важливих наукових напрямків. Приведена інформація про випускників фізичного факультету УжНУ – керівників освітніх установ, директорів загальноосвітніх шкіл, технікумів, професійно-технічних училищ.
Дане дослідження адресоване науковцям, педагогам і студентам природничих факультетів вищих навчальних закладів, усім тим, хто цікавиться розвитком і досягненнями фізичної науки.

Басараб Михайло, заступник директора Закарпатського ІППО з навчально-інформаційної роботи, кандидат історичних наук