Тематика творчих робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів

.

 1. Вивчення історії шкільних бібліотек.
 2. Морально-етичні норми спілкування шкільного бібліотекаря з читачем.
 3. Комп’ютеризація шкільних бібліотек.
 4. Проведення акції “Живи, книго!” у шкільній бібліотеці.
 5. Шкільний бібліотекар майбутнього: кваліфікаційні вимоги.
 6. Книжкові виставки у шкільній бібліотеці.
 7. Масова робота шкільної бібліотеки.
 8. Створення іміджу шкільної бібліотеки (досвід роботи вашої бібліотеки).
 9. Майбутнє шкільної бібліотеки: медіатека, бібліотечно-інформаційний центр, центр психологічного розвантаження.
 10. Формування в учнів основ інформаційної культури.
 11. Система забезпечення інформаційних потреб учнів старших класів.
 12. Довідково-бібліографічний апарат шкільної бібліотеки: пошуки, реалії.
 13. Технологія співпраці шкільної бібліотеки з педагогічним колективом щодо формування особистісних якостей учнів.
 14. Шкільні бібліотечні дитячі об’єднання та гуртки.
 15. Моя бібліографічна творчість.
 16. Створення веб-сторінки шкільної бібліотеки.
 17. Виховання бібліотечно-бібліографічної культури читачів.
 18. Бібліотека – інформаційно-культурний центр загальноосвітнього навчального закладу.
 19. Інноваційні форми популяризації книг та періодичних видань.
 20. Спільна робота класного керівника і шкільного бібліотекаря в організації виховних заходів.