Зовнішнє незалежне оцінювання з біології – важливе тестування щодо пізнання людиною природи

.

Biologiya-SHkilne-zhyttyaБіологія як наука виникла при пізнанні людиною навколишньої природи, у зв'язку з матеріальними умовами життя суспільства, розвитком виробничих відносин, медицини, практичних потреб людини. Біологія нині – складна система наукових дисциплін, кожна з яких має свої завдання, свої методи й об'єкти дослідження, які є основою розвитку медицини, фармакології, сільського господарства, біотехнології і багатьох інших сфер діяльності людини.

Основними завданнями сучасної біології є вивчення відносин людини та довкілля, різноманітності живих організмів та їхніх взаємодій між собою, вивчення можливостей продовження тривалості життя людини й виліковування від різних захворювань, дослідження біологічних явищ з метою вирішення проблем техніки, дослідження життя в умовах Космосу тощо. Отже, біологія має надзвичайно важливе значення для вирішення багатьох проблем сьогодення, якими, сподіваємося, переймаються ті учасники, які обрали зовнішнє незалежне оцінювання з біології, а їх загалом зареєструвалося 127 202 особи, для яких створено 8 631 аудиторія у 551 пункті тестування.
У Закарпатській області ЗНО з біології проходило на базі 25 пунктів у 393-х аудиторіях шести адміністративних одиниць. Цьогоріч в області було зареєстровано 5679 осіб, з яких з'явилося 3329 (58,6%). На жаль, знову один учасник порушив процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у нього знаходився заборонений пристрій (телефон), тому йому дочасно було припинено роботу над тестуванням. Для учасників, які цього потребували, здійснювався переклад завдань сертифікаційної роботи угорською, румунською та російською мовами.
Учасники, які обрали ЗНО з біології, мали змогу ґрунтовно підготуватися до тестування за допомогою програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з біології, що складається з 5 розділів: „Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації", „Закономірності спадковості і мінливості", „Біорізноманіття", „Організм людини як біологічна система", „Основи екології й еволюційного вчення". Розділи поділено на теми, у яких визначено зміст та обсяг вимог до результатів навчання і предметних умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання з біології, конкретизовані елементи змісту певних понять, наведено перелік біологічних об'єктів, які учасники ЗНО візуально розпізнають та характеризують.
Тест налічує 50 завдань, на виконання яких відведено 150 хвилин. За правильне виконання всіх завдань можна набрати 82 бали. Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з біології за шкалою 100-200 балів обраховується тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи.
Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи. У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів буде встановлено поріг „склав/не склав" – мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник за виконання сертифікаційної роботи, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.
Рішення про встановлення порога „склав/не склав" ухвалює спеціальна експертна комісія. Засідання експертної комісії зі встановлення порога „склав/не склав" з біології відбудеться 24 червня. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з біології буде оголошено 25 червня.
Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання.