Методичні матеріали

Методичні рекомендації щодо навчально-методичного забезпечення навчання грамоти першокласників з вадами інтелекту згідно з державними стандартами освіти

Одним із основних документів, який забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, реалізацію особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу, є Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ

Толерантне ставлення людини
Збереже планету від негод,
Розрубає мотлох павутини,
Переріже нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього
Збереже, врятує і спасе,
Допоможе вгледіть перемогу,
Допоможе витримати все.

Виховання толерантності в людських взаємостосунках, формування менталітету толерантності – найважливіше стратегічне завдання освіти в XXI столітті.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Технологія портфоліо в інклюзивному класі

У навчальному процесі має здійснюватися контроль за виконанням індивідуального навчального плану (ІНП). За допомогою контролю визначається взаємозв’язок між рівнем навчання, що планувався, і досягнутим, створюються умови для варіювання та добору навчального матеріалу з урахуванням актуального розвитку учня. Таким чином з’ясовується відповідність ІНП потенційним можливостям учня та його ефективність.

Сутність процесів адаптації та модифікації для ефективності навчання учнів з особливими освітніми потребами

Гаяш О.В. - канд. пед. наук,
методист кабінету дошкільної, початкової
та інклюзивної освіти ЗІППО

Виважене, ефективне навчання приносить користь усім учням. Однак, для учнів з особливими потребами може стати необхідною додаткова, а іноді і спеціальна підтримка у навчанні, яка допоможе їм брати повноцінну участь у заняттях і реалізовувати свій потенціал. Універсальних рецептів не існує, особливо коли йдеться про учнів з порушеннями у розвитку.