Вивчення стану діяльності психологічних служб системи освіти

ПАМ'ЯТКА

1. Реалізація завдань психологічної служби відповідно до діючого Положення та нормативно-правових документів.
1. Інформаційно-методичне забезпечення психологічної служби.
1.1. Кількісний та якісний аналіз кадрів.
Система планування психологічної служби на різних рівнях перспективні плани (програми); річні плани;
плани районних методоб'єднань, творчих груп, постійно діючих семінарів практичних психологів.
1.3. Аналіз ведення звітної та облікової документації практичних психологів.
1.4. Наявність інформаційно-довідкової бази даних психологічної служби, картотек тощо.
1.5. Виявлення та вивчення ППД практичних психологів.
1.6. Науково-методичне забезпечення психологічної служби (програми, рекомендації тощо).
1.7. Дослідницько-експериментальна діяльність.
1.8. Номенклатура справ та ведення документації.
1.9. Стан викладання психології (варіативний компонент навчального плану).
2. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в цілому.
2.1. Психологічний супровід методичної роботи та управління в освіті міста (району) (через усю систему методичної роботи).
2.2. Участь психологічної служби в реалізації діючих освітніх програм.
2.3. Моніторинг освітнього процесу.
2.4. Аналіз освітніх тенденцій розвитку.
II. Матеріально-технічна база психологічної служби.
1. Забезпечення практичних психологів; методистів, відповідальних за психологічну службу окремими кабінетами.
2. Обладнання кабінетів, згідно діючих вимог до відповідних кабінетів.
3. Бібліотечний фонд, в тому числі періодична преса з психології.