Тематика випускних робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації практичних психологів

 1. Психологічна підтримка учнів під час зовнішнього незалежного тестування та державної підсумкової атестації.
 2. Особливості роботи з обдарованими дітьми.
 3. Корекція особистісного розвитку дітей.
 4. Наступність і перспективність у навчальній діяльності учнів 5-их класів.
 5. Робота практичного психолога з педагогічним колективом.
 6. Психокорекція підлітків з девіантною поведінкою.
 7. Робота практичного психолога з педагогічним колективом в умовах профільного навчання.
 8. Психологічні особливості взаємодії педагогів з учнями підліткового віку.
 9. Організація консультативної взаємодії у школі.
 10. Методичні аспекти роботи практичних психологів з подолання соціально-психологічної дезадаптації.
 11. Психологічна допомога у виборі професії, готовності до продовження професійної освіти, розвиток особистості учнів старших класів.
 12. Вплив стресу та методи його подолання в учнівському колективі.
 13. Профорієнтація як складова профільного навчання.
 14. Діагностична робота як один із видів роботи практичних психологів спеціальних шкіл-інтернатів.
 15. Роль шкільного психолога в учнівському всеобучі з питання статевого виховання.
 16. Застосування технологій корекційно-відновлюваних методів у роботі практичного психолога.
 17. Особливості соціальної адаптації дітей, позбавлених батьківської опіки.
 18. Розвиток пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку.
 19. Застосування технологій тренінгу в роботі практичних психологів освітніх закладів.
 20. Емоційна регуляція навчальної діяльності.
 21. Конфлікти в системі “вчитель – учень” та способи їх розв’язання.
 22. Мотивація навчальної діяльності підлітків та старшокласників.
 23. Врахування акцентуацій характеру старшокласників у навчально-виховному процесі.
 24. Особливості міжособистісних взаємин у підлітковому віці.
 25. Ціннісні орієнтації підлітків як соціально-педагогічна проблема.
 26. Особливості ціннісних орієнтацій старшокласників.
 27. Дослідження реакцій на фрустрацію у підлітковому та юнацькому віці.
 28. Значення невербальних засобів комунікації в педагогічній діяльності.
 29. Спілкування як провідна діяльність в підлітковому віці.
 30. Мотивація вчителя і задоволеність професією.
 31. Професійна “Я-концепція” педагога.
 32. Стереотипи в педагогічній діяльності.
 33. Особливості розвитку пізнавальних процесів у дошкільному віці.
 34. Психологічний аналіз причин неуспішності молодших школярів.
 35. Особливості самооцінки молодших школярів.
 36. Девіантна поведінка в підлітковому віці і можливості її корекції.
 37. Психологічний аналіз професійних інтересів старшокласників.
 38. Особливості соціальної перцепції майбутніх педагогів.
 39. Дослідження проявів креативності у підлітковому та юнацькому віці.
 40. Використання тестів у практиці діагностики розумового розвитку.
 41. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності у підлітків.
 42. Функції уваги в навчально-виховному процесі.
 43. Темперамент та його роль у навчальній діяльності.
 44. Пам’ять та фактори її розвитку.
 45. Особливості конфліктної взаємодії у навчальній діяльності.
 46. Вікові та індивідуальні особливості уваги.
 47. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки.
 48. Стрес та дистрес у житті людини.
 49. Самооцінка школяра та її вплив на ефективність навчальної діяльності.
 50. Проблема новоутворень у психічному розвитку особистості..
 51. Взаємодія емоцій та почуттів з потребами особистості.
 52. Уява та індивідуальна творчість.
 53. Вивчення мотивації спілкування підлітків.
 54. Роль самооцінки у самовихованні підлітків.
 55. Поняття провідної діяльності, її характерні ознаки та розвиваюче значення.
 56. Мотивація навчальної діяльності як один із факторів уважності учнів на уроці.
 57. Особливості когнітивного розвитку молодших школярів.
 58. Психологічні основи індивідуального підходу в процесі навчання.
 59. Вплив спілкування на розвиток особистості підлітка.
 60. Рівень розвитку емпатії особистості як фактор розвитку комунікативних здібностей.
 61. Вплив самооцінки на формування особистості підлітка.
 62. Індивідуальні відмінності пам’яті учнів та їх вплив на ефективність навчання.
 63. Психологічні умови оптимізації навчальної діяльності підлітків.
 64. Мотивація навчальної діяльності підлітків
 65. Особливості міжособистісних взаємин у підлітковому віці.
 66. Невербальні засоби комунікації в педагогічній діяльності.
 67. Спілкування як провідна діяльність у підлітковому віці.
 68. Девіантна поведінка в підлітковому віці і можливості її корекції.
 69. Розвиток творчих здібностей у ... віці.
 70. Розвиток “Я – концепції” у підлітковому віці.
 71. Індивідуальні особливості уваги підлітків та їх врахування в навчальному процесі.
 72. Тривожність як психологічне явище у школярів.
 73. Особливості розвитку пам’яті у ... віці.
 74. Роль уваги в діяльності учнів.
 75. Психологічні особливості педагогічного спілкування як засобу управління процесом виховання учнів.
 76. Міжособистісне розуміння та його роль у педагогічному спілкуванні.
 77. Соціально-психологічні умови формування стилю педагогічної діяльності майбутніх вчителів.
 78. Роль невербальної комунікації в педагогічній діяльності.
 79. Невербальна комунікація в процесі розуміння повідомлення.
 80. Психолого-педагогічні основи керівництва групою учнів.
 81. Шляхи оптимізації стилю управлінської взаємодії в системі вчитель-учень.
 82. Особливості розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра.
 83. Особливості розвитку мислення молодшого школяра.
 84. Особливості розвитку пам’яті молодшого школяра.
 85. Особливості розвитку уяви молодшого школяра.
 86. Особливості становлення особистості молодшого школяра
 87. Особливості розвитку пізнавальної сфери підлітка.
 88. Особливості розвитку мислення підлітка.
 89. Особливості розвитку пам'яті підлітка.
 90. Особливості розвитку особистісної сфери старшокласника.
 91. Особливості розвитку самооцінки старшокласника.
 92. Особливості розвитку вольової сфери особистості старшокласника.
 93. Особливості розвитку пізнавальної сфери старшокласників.
 94. Особливості становлення особистості старшокласників.
 95. Вплив самооцінки на формування особистості старшокласника.
 96. Особливості розвитку вольової сфери на різних вікових етапах.
 97. Соціально-психологічна природа танцю.
 98. Танець як особлива умова розвитку особистості.
 99. Психологічні аспекти формування культури здоров'я учнів.
 100. Психологічна готовність першокласників до навчання в школі.
 101. Особливості психічного розвитку дитини після розлучення батьків.
 102. Врахування типу темпераменту при організації самостійної роботи учнів.