Кафедра методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін

.

Кафедру, засновану 1 вересня 2003 року, очолює М. Баяновська – кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України. У складі цього структурного підрозділу працюють: П.Ходанич, кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України, Г.Шумицька, кандидат філологічних наук, доцент, старші викладачі – І.Буксар, Л.Гульпа, Б.Качур та викладач О.Малець, кандидат історичних наук.

Після закінчення аспірантури у 1996 році Баяновська М.Р. захистила в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка кандидатську дисертацію за двома спеціальностями – “соціальна педагогіка”, “теорія та історія педагогіки” і одержала диплом кандидата педагогічних наук. З 1997 року керує науково-педагогічною лабораторією “Сучасні технології виховання”. У 2003 році на конкурсній основі була обрана на посаду завідувача кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін. Має понад 120 наукових та науково-популярних публікацій, виданих в Україні. Більше 40 праць вийшли друком у Словаччині, Угорщині, Німеччині, Польщі, Росії. Вона є одним із авторів розробки регіональної концепції розвитку освіти.
М.Баяновська розробила програми і веде лекційні курси з таких дисциплін, як “Методика викладання іноземної мови”, “Громадян-
ська освіта в Україні”, “Педагогічне спілкування в структурі професійної діяльності вчителя”; спецкурс “Історія та тенденції молодіжного руху в Україні” для вчителів історії, іноземних мов, соціальних педагогів, виховників; педагогічний практикум “Моделювання інтерактивних уроків (виховних занять)” для вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, студентів.
Вона є членом вченої та науково-методичної ради. Протягом кількох років обиралася до складу наукової ради Краківського видавництва “Prace edykacyjne” у Польщі. Бере активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів, вивченні та поширенні перспективного педагогічного досвіду. Призначалася науковим консультантом семи стажистів – викладачів Ужгородського національного університету, які проходили стажування в ЗІППО, головою журі обласного конкурсу “Кращий класний керівник”, членом журі обласних конкурсів у номінаціях “Вчитель історії”, “Вчитель правознавства”, “Вчитель іноземної мови”, членом журі ІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
За успіхи у викладацькій, науково-дослідній роботі, внесок у розвиток регіональної освіти нагороджена знаком “Відмінник освіти України”, є членом творчої спілки вчителів України та Української світової спілки професійних учителів.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Педагогічна та освітньо-культурна діяльність українських письменників-емігрантів на Закарпатті в міжвоєнний період (1919-1939)”. З 2002 р. – доцент.
В інституті читає лекції з української та зарубіжної літератури, культури, етики. Особливий інтерес викликають лекції, які він проводить у Народному музеї літератури Закарпаття при обласній організації Спілки письменників.
Коло наукових зацікавлень П.Ходанича пов’язане з дослідженнями в галузі історії педагогіки Закарпаття, культури, літератури, мистецтва. Він опублікував більше 100 наукових і науково-популярних статей; є автором монографії “Педагогічна освіта на Закарпатті” (2003, співавтори В.Гоммонай, В.Росул), навчальних посібників “Культурологічний курс” (2002), “Етика і естетика. Курс лекцій” (2002, співавтор – Л.Ходанич), навчально-методичних видань “Українська та зарубіжна культура” (1998), “Етика” (1999), “Культура та література країн регіону: Центральна Європа і Балкани” (2000), “Художня культура. Дидактичні матеріали” (2000), “Мистецтво живого слова” (2002, співавтор Л.Ходанич), “Українська культура. Культура рідного краю: Закарпаття. Тестові завдання” (2005).
П.Ходанич – член Національної спілки письменників України з
1984 р., а з 2005 р. – голова Закарпатської організації спілки. Прозаїк, публіцист, драматург. Автор книг “Тиждень у горах” (1983), “Степанова земля” (1988), “Портрет орендатора” (1992), “Міст через Тису” (2001), “Знак дракона” (2005). Започаткував серію антологій літератури Закарпаття, видавши у 2002 р. антологію “Закарпатське оповідання ХХ століття”, де вперше з нових позицій проаналізовано літературний процес на Закарпатті, опубліковано твори репресованих і забутих авторів.
Як художник-різьбяр по дереву, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, П.Ходанич успішно працює у галузі пластичного різьбярства, продовжуючи кращі традиції закарпатської декоративної пластики. Він є автором іконостасу Святопреображенської церкви, ряду різьблених витворів для Кафедрального Хрестовоздвижен-ського собору в Ужгороді, інших храмів Закарпаття. Його твори декоративної пластики знаходяться в приватних колекціях у Франції, США, Канади, Німеччини, Ізраїлю, Англії, Угорщини та інших країн.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Словотвір апелятивних іменників у північнолемківських говірках української мови” в Ужгородському національному університеті.
Г.В.Шумицькою розроблені лекційні, семінарські та практичні заняття з дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, присвячені актуальним питанням сучасного українського мовознавства та літературознавства: дискусіям щодо правописної ситуації, основним питанням акцентології, культури ділового мовлення, характеристиці найуживаніших методів літературознавчого аналізу художнього твору тощо. Спецкурс з питань сучасної мовної політики України у порівнянні з політикою інших країн (Франції, Польщі, США тощо) представляє сегмент соціально-гуманітарного модулю викладання й читається для різних категорій слухачів курсів.
Г.В.Шумицька є автором низки наукових, науково-методичних та публіцистичних статей. Результатом активної співпраці доцента кафедри з освітянами області є такі навчально-методичні видання, як: “Основи наукових досліджень у школі нового типу” (2005) – творчий проект трьох авторів: Г.В.Шумицької (доцент інституту), А.Ю.Альбрехт (вчитель по-літехнічного ліцею м.Ужгорода), Т.С.Кіндюх (вчитель гімназії м.Ужгорода); “Морфологія сучасної української літературної мови” (2005) – навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів, старшокласників, абітурієнтів у 2 частинах”, укладачами якого стали Г.В.Шумицька та В.І.Путрашик (вчитель АНВК м.Ужгорода).
Навчально-методичний посібник “Дидактичні аспекти аналізу літературного твору” (2005), авторами якого є М.Р.Баяновська, Г.Д.Децик та Г.В.Шумицька, є результатом активної співпраці кафедри та кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО.
З вересня 2005 р. Г.В.Шумицька викладає також на кафедрі журна-лістики Ужгородського національного університету. Є членом редколегії науково-методичного журналу “Освіта Закарпаття”. Періодично проводить консультації з питань теорії й практики журналістської творчості для спеціальних кореспондентів серед учителів області. Щороку є членом журі обласних предметних олімпіад, різних творчих конкурсів з української мови та літератури серед учнівської молоді, конкурсу “Вчитель року” у номінаціях “українська мова та література”, “зарубіжна література”, бере участь у тренувальних зборах під час підготовки учнів області до всеукраїнських предметних олімпіад.
До цього часу працював учителем СШ №7, згодом заступником директора СШ №16 м.Мукачева, директором гімназії, заступником міського голови цього міста, обласним начальником управлінь інформації та преси, а з 2001 р. - начальником освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації.
Б.Качур за доволі короткий час зумів згуртувати навколо себе педагогічну громадськість краю, ставши співзасновником громадського об’єднання “Рідне Закарпаття”, у якому очолив секцію освіти і науки. Він є головою Закарпатського благодійного фонду “Освіта”. Два скликання (1991-1998 рр.) обирався депутатом Мукачівської міської ради, а в 2002-2006 рр. - депутат Закарпатської обласної ради. За організаційні та педагогічні досягнення в розбудові освіти Закарпаття йому у 2004 р. присвоєне звання “Заслужений працівник освіти”. Борис Михайлович звертав велику увагу на розбудову матеріально-технічної бази шкіл, зміцнення наукового складу освітянських закладів, підвищення фахового рівня педпрацівників. Зокрема, під його керівництвом здійснено комп’ютеризацію шкіл І-ІІІ ст. та шкіл-інтернатів області, збудовано нові школи в селах Теково, Луг, Лісковець, Запереділля, Берегуйфолу, розпочато виконання державної та регіональної програми “Шкільний автобус”, розроблено та прийнято на сесії обласної ради програму “Розвиток освіти Закарпаття на 2002-2012 роки”, здійснено реорганізацію Закарпатського ІППО, що значно підвищило його науковий статус.
З лютого 2006 року Б.М. Качура переведено з посади викладача кафедри заступником директора з питань моніторингових досліджень якості національної освіти, зовнішнього незалежного оцінювання та дистанційного навчання. Основні зусилля на цій посаді Б.Качур спрямовує на створення необхідної бази та кадрового забезпечення системи незалежного тестування учнів в області.
Після закінчення аспірантури при кафедрі історії стародавнього світу і середніх віків історичного факультету Ужгородського державного університету викладає суспільні дисципліни в Мукачівському технологічному інституті, Ужгородському державному інституті інформатики економіки і права. У 2002 здобуває другу, юридичну, освіту в Ужгородському державному інституті інформатики, економіки і права.
У 2003 році захищає кандидатську дисертацію на тему “Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. ХХ ст.” в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України м. Львова. У 2004 році виходить його монографія з цієї ж теми.
О.Малець є автором близько 60-ти статей з проблем етнополітології, етносоціології, політичної історії Закарпаття, етнокультурології, етнічних процесів у середовищі національних меншин краю.
Під час проходження двомісячного стажування у 1997 році в Інституті Соціальної роботи м.Намюр (Валонія) у Бельгії отримав міжнародний сертифікат соціального працівника.
До цього часу працювала спочатку викладачем німецької мови, а згодом і заступником директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІ ст. №18, де й отримала вищу кваліфікаційну категорію. З 1998 по 2002 рік навчалася в аспірантурі (заочно) при кафедрі педагогіки і психології Ужгородського національного університету.
І.Буксар брала участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах з методики викладання німецької мови. Має ряд науково-методичних публікацій. Є членом професійної Спілки германістів.

За час роботи в інституті нею підготовлено і видано навчально-методичний посібник “Розвиток навичок спілкування”, який отримав гриф Міністерства освіти і науки України, а також опубліковано 10 одноосібних статей з питань розвитку іншомовної освіти як в Україні, так і в Угорській Республіці.
Питання розвитку іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Угорської Республіки стало темою її дисертаційного дослідження, яке підготовлено до захисту вже під час роботи на кафедрі. З ініціативи Л.Гульпи та безпосередньої підтримки інституту, зокрема кафедри сус-пільно-гуманітарних дисциплін, проведено кілька Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів на базі інституту, Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту з участю фахівців Міністерства освіти і науки України та Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.
Л.Гульпа є учасником та доповідачем на міжнародних науково-практичних конференціях з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, які щороку проводяться з ініціативи Закарпатського державного університету, Кошицького університету (Словаччина) та за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Вона є автором-дизайнером та технічним редактором програм наукових конференцій, семінарів, що організовує і проводить кафедра, та іншої друкованої продукції.
Зусилля членів кафедри спрямовані на координацію спільної діяльності з кабінетом суспільно-гуманітарних дисциплін, кабінетом дошкільної і початкової освіти. Кафедрою визначено напрямки роботи відповідно до теми наукового дослідження, над яким працює колектив інституту.

Основними напрямами наукових досліджень на кафедрі є:
– розробка та впровадження інтерактивних форм, методів навчання в процес викладання суспільно-гуманітарних дисциплін;
– розвиток народознавства, історичного та літературного краєзнавства в школах області;
– проблема формування громадянської зрілості;
– особливості роботи з художніми, історичними обдаруваннями;
– перспективи духовного виховання учнівської молоді;
– розробка сучасних технологій виховання.
З метою належного здійснення компетентнісно орієнтованого підходу до змістового компоненту післядипломної освіти та аналізу освітніх галузей “Мови і літератури” як державної, так й іноземних, освітніх галузей “Суспільствознавство”, “Людина і світ”, “Мистецтво”, викладачами кафедри розроблений зміст модулів до таких предметів:
– українська мова і література;
– зарубіжна мова і література;
– іноземна мова і література (англійська, німецька, французька);
– історія та правознавство.
Скоординовано науково-пошукову діяльність між кафедрою методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін, науково-педагогічною лабораторією “Сучасні технології виховання” та Центром розширення навчань та доступу в Інтернет.
Колектив науково-педагогічної лабораторії “Сучасні технології виховання” складається з досвідчених науковців, педагогів-практиків, талановитих студентів.
За останні роки колектив лабораторії поповнився новими членами, оновлено змістовий компонент діяльності лабораторії.
Зусилля колективу лабораторії спрямовуються на реалізацію теми дослідно-експериментальної роботи “Розробка та впровадження в соціально-педагогічну практику сучасних технологій виховання”.
На базі лабораторії проведено два семінари-практикуми “Роль дитячих та молодіжних організацій в процесі національно-культурного відродження України” (травень 2003, жовтень 2004 р.).
Результати дослідно-експериментальної роботи обговорюються на засіданнях лабораторії та в творчих групах майстерень. Окремі складові розроблених сучасних технологій виховання, зокрема технологія громадянського виховання, апробовувались у діяльності Ужгородського професійно-технічного ліцею, Велятинській ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району.
При кафедрі за окремою програмою діє науково-методичний семінар з проблем “Впровадження інтерактивних форм, методів навчання і виховання в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін”, у роботі якого беруть участь як науковці кафедри, так і методисти. На таких семінарах, що проводяться щоквартально, обговорюються сучасні проблеми мовознавства, літературознавства, проблеми розвитку історичної освіти, зокрема нові концепції історичної освіти, нові підходи до викладання іноземних мов відповідно до вимог Ради Європи, нова концепція іноземної мови в Україні, наслідки проведення виїзних регіональних семінарів-практикумів.
За період з 2003 року викладачі кафедри виступили на чотирьох міжнародних науково-практичних конференціях, чотирьох всеукра-їнських і семи обласних науково-методичних конференціях.
На базі кафедри організовано і проведено:
– Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Василь Сухомлинський – педагог, гуманіст, мислитель”, присвячену 85-річчю від дня народження корифея української педагогічної думки, талановитого педагога, громадського діяча (18-19 листопада
2003 р.);
– Обласну науково-практичну конференцію “Карпатська Україна – шлях до незалежності й утвердження української державності в ХХ ст.” (25-26 березня 2004 р.);
– Обласний науковий “круглий стіл” “Шевченко: далекий і близький, знаний і невідомий” (20 травня 2004 р.);
– Обласну науково-практичну конференцію “Слов’янська писемність у генезі культури слов’янських народів” (24 травня
2004 р.);
– Перші обласні Стельмаховичівські читання “Проблеми української народної педагогіки у науковій спадщині М.Г.Стельмаховича”, присвячені 70-річчю від дня народження академіка АПН України М.Г.Стельмаховича (23 червня 2004 р.);
– Обласні літературні читання “Особистість і громадянське суспільство”, присвячені 100-річчю від дня народження видатного письменника-гуманіста М.О.Островського (23 вересня 2004 р.);
– Літературну панораму “Стан державної мови – показник цивілізованості суспільства”, присвячену Дню української писемності та мови (9 листопада 2004 р.);
– Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Соціально-педагогічні засади навчання іноземної мови у сучасній школі” (Ужгород - Мукачево, 13-14 жовтня 2005р.);
– Перші обласні науково-педагогічні читання “Наука і поезія – це два крила людської життєтворчості”, присвячені 70-річчю від дня народження доктора педагогічних наук, професора, письменника С.І.Жупанина (18 січня 2005 р.).
На кафедрі сьогодні виконуються три наукові дослідження викладачами та пошукувачами кафедри. Так, старший викладач
Л.Ю.Гульпа завершила роботу над дисертацією на тему “Тенденції розвитку іншомовної освіти в середніх навчальних закладах Угор-ської республіки”. Мають певні здобутки також викладач кафедри І.О.Буксар та пошукувач Б.С.Тюшко.
За три роки діяльності на кафедрі пройшли стажування 18 викладачів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації: 4 викладачі УжНУ, 2 – УжДІЕПу, 12 – Мукачівського гуманітарного інституту.
За результатами наукових досліджень викладачами кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін за період з 2003 року підготовлено і опубліковано: 3 – навчальні програми, 8 – наукових статей, 10 – науково-методичних посібників та інших публікацій.