Злагода в міжнаціональних і міжконфесійних стосунках

 


У конференцзалі готелю «Золота гора» с.Барвінок Ужгородського району проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття». Організаторами конференції були відділ національностей та релігій Закарпатської облдержадміністрації, Ужгородський національний університет, Центр культур національних меншин Закарпаття.

Відповідну роботу щодо організації і проведення вказаного заходу здійснено і Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Учасники конференції заслухали та обговорили доповіді, повідомлення з актуальних проблем міжнаціональних та державно-церковних відносин у Закарпатській області і констатували, що Україна постійно та послідовно підтверджує відданість проголошеному курсу на інтеграцію до європейських структур та гармонізацію національного законодавства у сфері захисту прав національних меншин та громадян різних віросповідань.
У роботі конференції взяли участь директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації Кляп М.І., директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Палько Т.І., група педагогічних та науково-педагогічних працівників різних навчальних закладів області.
Учасники науково-практичної конференції прийняли рекомендації для відповідних органів державної влади, які сприятимуть подальшому вдосконаленню правового статусу національних меншин, забезпеченню міжнаціонального та міжконфесійного миру і злагоди, утвердженню громадянського суспільства, зміцненню толерантних взаємовідносин в умовах багатонаціональної та полі конфесійної України, зокрема Закарпаття.