Міжнародний форум «Гармонія інтелекту і здоров’я»

alt
Турбота про здоров'я дітей у процесі навчання є актуальним пе­дагогічним завданням. Сутність педагогічного аспекту забезпечення здоров'я молодого покоління полягає у формуванні в людини з само­го раннього віку основ культури здоров'я особистості. Розв'язати це складне завдання зможе лише спеціально підготовлений учитель-професіонал. Тому, стоїть на часі нагальна проблема збереження здоров’я дітей у освітніх навчальних закладах.

У контексті даного питання 6 – 7 лютого 2013 року на базі гімназії № 34 «Либідь» м. Києва відбувся Міжнародний форум «Гармонія інтелекту і здоров’я» за підсумками впровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту і здоров’я» -“Піснезнайка” у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2008 №1028), науковий керівник проекту – Яновська Наталія Миколаївна, Президент Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини, кандидат медичних наук

Проект спрямований на створення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей шляхом визначення пріоритету особистісно орієнтованого корекційно-оздоровчого навчання як основного чинника гармонійного розвитку дитини, утвердження свідомого ставлення та громадянської відповідальності за власне здоров’я; впровадження у навчально-виховний процес медико-педагогічної технології гармонійного розвитку дітей “Піснезнайка”; формування у дітей негативного ставлення до шкідливих поведінкових звичок, посилення ефективності механізмів подолання залежності від них; забезпечення якісної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів; визначення пріоритету у роботі з батьками і громадськістю у створенні відповідних умов гармонійного розвитку дітей.

Ведуча форуму Світлана Володимирівна Кириленко, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук представила запрошених гостей: Беха Івана Дмитровича, доктора психологічних наук, дійсного члена НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України, Щербакову Лідію Федорівну, головного спеціаліста Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Поступальську Наталію Федорівну, начальника відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Мостовенко Раїсу Василівну, головного педіатра України, Антипкіна Юрія Геннадійовича, директора Інституту педіатрії, акушерства і гінекології, доктора медичних наук, академіка НАМН України, Руденка Сергія Анатолійовича, старшого наукового співробітника Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, канд. медичних наук, Островерхову Надію Михайлівну, доктора педагогічних наук, головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, Сівакову Наталію Миколаївну, члена-кореспондента Міжнародної академії наук педагогічної освіти (МАНПО), завідувача лабораторії духовно-морального розвитку та збереження здоров’я Ставропольського крайового інституту розвитку освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти, кандидата біологічних наук, Мамутову Ксенію Володимирівну, заступника Президента асоціації українських організацій в Естонії, Василенка Олександра Миколайовича, народного артиста України, Пошивайло Тетяну Миколаївну, заступника директора музею ім. І.Гончара, Гнатюка Анатолія Володимировича, народного артиста України.

Форум зібрав близько 250 осіб педагогічних працівників з 16 регіонів України, Росії та Естонії.

Учасники форуму обговорили актуальні питання сьогодення, а саме: безстресове гармонізуюче навчання молодших учнів на уроках і заняттях з використанням музико-терапевтичної педагогіки «ПіснеЗнайка»”, нові підходи до гармонізуючої освіти першокласників з урахуванням вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти; створення мережі шкіл гармонізуючої освіти, впровадження їх досвіду в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

Педагогічні працівники із Росії та Естонії презентували свій досвід роботи щодо впровадження проекту для навчання, виховання і оздоровлення дітей із затримкою психомовного розвитку, заїкання, гіперактивних з дефіцитом уваги, зниження зору, слуху, ДЦП.

На Форумі були представлені навчально-методичні комплекти, науково-методична література для навчання учасників проекту “Гармонія інтелекту та здоров’я”, а саме: “Чарівний світ чисел” (множення і ділення) на російській і українській мовах; відеопосібник “Чарівний світ чисел” (математика 1-й клас) – 2 DVD українською мовою, який розроблено на основах медицини, психофізіології, музикотерапії – глибокого наукового педагогічного, психологічного і медичного аналізу причин труднощів, які виникають в процесі навчання першокласників; посібник “ВСЕСВІТ” (українською мовою) для дітей раннього віку, дошкільнят, молодших учнів, учнів 5, 6 класів, а також підготовлений посібник «Гармонійна нація. Популярно про наболіле. Стрес. емоційне вигорання. Невроз, депресія, психосоматичні розлади у дітей і підлітків”.

У рамках Форуму проведено круглий стіл з питань співпраці та організації діяльності зі створення міжнародної мережі центрів гармонізуючої освіти в Україні та за її межами.

На засіданні круглого столу учасники Міжнародного форуму «Гармонія інтелекту і здоров’я» прийняли Звернення до Парламенту України, громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних організацій, засобів масової інформації.

Гості та учасники відвідали виставку творчих робіт дитячих, педагогічних колективів і митців, на якій також ознайомилися із історією Рушника Національної Єдності України.

На завершення форуму учасники висловили думку про те, що гармонізуюче навчання тобто впровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту і здоров’я» дозволить уникнути багатьох педагогічних і медичних проблем, покращити стан здоров’я не лише дітей, але і вчителів.

“ПіснеЗнайка” є унікальною корекційно-оздоровчою технологією безстресового навчання, що не лише зберігає здоров’я дітей, але і гармонізує їх тілесні, душевні і духовні сили, стимулює розвиток дітей, попереджає і коригує порушення в їх розвитку, економить час для відпочинку, гри і творчого розвитку.

 

ЗВЕРНЕННЯ
учасників міжнародного форуму «Гармонія інтелекту і здоров’я» педагогічної, медичної і батьківської громадськості, парламенту України, громадським організаціям, фондам, міжнародним організаціям,

засобам масової інформації

 

Освіта і здоров’я – фундаментальні життєві блага, якістю яких визначаються і рівень життя окремої людини і спроможність кожної держави. Без них мало що означає свобода, демократія, права людини. Це основні цінності, які відстоює Європа, для хворої і неосвіченої людини практично мертві.

Сучасна освітня сфера перетворилася у ведучій фактор економічного зростання: кожна одиниця затрат на освіту дає віддачу на рівні 1,7-1,9 об’єму ПДВ. Однак, щорічно, значна частина цього доходу нівелюється витратами на лікування нездорових дітей.

Відбувається це тому, що освіта і медицина розглядаються у більшості країн, і в тому числі в Україні, як самостійні сфери. В міністерствах освіти, молоді і спорту і охорони здоров’я традиційно переважає автономний, відомчий підхід. Адже, проблеми зміцнення здоров’я учнів за своєю природою мають комплексний, міжвідомчий характер.

Педагогічна недосконалість сучасних систем освіти, погіршує стан здоров’я учнів і спрямована на їх віртуалізацію і інтенсифікацію, у перевазі інформативної основи навчання над творчою, емоційно – смисловою сутністю почуттів і свідомості дитини, занурює її у стан фізичної нерухомості, психологічного напруження і хронічного стресу. Без суттєвих змін у навчальному процесі, орієнтованими на природо відповідності неможливо знизити ризик погіршення стану здоров’я школярів.

На думку учасників форуму, відсутність у більшості європейських країн міжвідомчих стратегій фізичного, психічного, інтелектуального і морального виховання, які поставили б у центрі уваги не тільки органів охорони здоров’я, освіти молодіжної і спортивної політики, а й європейську співдружність в цілому, на підвищення рівня гармонійного розвитку поколінь, який розглядався б у якості головного показника ефективної діяльності органів законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів.

У документах Європейського відділення ВООЗ, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПАРЕ, які декларують необхідність здорового способу життя недостатньо конкретних механізмів реалізації ідей гармонійного розвитку дітей і підлітків, а також самих батьків, що не сприяє формуванню у них відповідального ставлення до свого здоров’я.

Європа не використовує в повній мірі величезний потенціал традиційного сімейного виховання і позитивні можливості засобів масової інформації.

Разом з тим, форум засвідчив, що у Європі і в Україні в тому числі, працюють тисячі шкіл, у яких застосування здоров΄язбережувальних методик, природовідповідних педагогічних технологій вирішило проблеми «шкільних» хвороб. У цих школах без лікарського втручання, педагогічними засобами добиваються здорового і гармонійного розвитку дітей та молоді.

 

Учасники міжнародного форуму «Гармонія інтелекту і здоров’я»,

- висловлюючи стурбованість станом здоров’я учнів;

- розглядаючи здоров’я учнів як найважливішу атестаційну характеристику роботи кожної школи;

- підкреслюючи актуальність досвіду роботи шкіл Росії, України, які працюють на основі природовідповідності дитини, для всієї Європи;

- одностайно заявляючи про всесвітню підтримку здоров’я розвивального напряму в європейській освіті;

- відзначаючи важливість більш активного залучення всієї європейської співдружності до зміцнення здоров’я дітей, звертаються:

 

До педагогічної, медичної і батьківської громадськості країн Європи:

 

- приділяти першочергову увагу зміцнення здоров’я шляхом втілення в кожному дошкільному навчальному закладі, усіх школах і вузах здоров’язберігальної педагогіки;

- регулярно проводити медикопедагогічний моніторинг здоров’я і розвитку учнів і студентів;

- перебудувати цілі і задачі професійної підготовки учителів з тим, щоб усі вони розглядали фізичне, психічне, моральне і інтелектуальне здоров’я дітей і своє власне як вищі цінності;

- сприяти розповсюдженню публічних знань про здоров’я розвивальні методи навчання серед учителів, лікарів і батьків;

- вивчати і пропагувати досвід роботи Європейської мережі Шкіл сприяння здоров’ю;

- створити господарські асоціації батьків, які забезпечували б демократичність, державно-громадський характер управління освітою, допомогли б об’єднати зусилля сім’ї, школи і громадськості у справі гармонійного розвитку підростаючого покоління;

- організувати дитячі центри здоров’я для координації діяльності педагогічних і медичних працівників, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я учнів і студентів;

- ініціювати додаткові засоби матеріального і морального стимулювання закладів освіти і педагогів, які втілюють у практику роботи шкіл здоров’язбережувальних технологій в освіті, які мають спільні позитивні практичні результати.

 

До парламентів європейських держав:

 

- удосконалювати нормативно-правову базу для обов’язкового втілення здоров’я розвивальних освітніх технологій;

- розробити навчально-трудове законодавство, яке б регламентувало навчальні навантаження школярів і студентів з метою удосконалення навчання, безпечного для їх життя;

- законодавчо закріпити пріоритет формування фізичної, психічної, моральної і інтелектуальної зрілості школярів і студентів над процесом отримання ними навчальної інформації;

- забезпечити на основі національних законів регулярність проведення моніторингу стану здоров’я і розвитку учнів і студентів;

- законодавчо встановити відповідальність освітніх установ і органів управління освіти за нанесення педагогічних збитків розвитку і здоров’ю школярів і вихованців дошкільних установ;

- удосконалювати шкільне законодавство для подолання девіантної поведінки учнів і покращення їх толерантного виховання.

 

До національних урядів Європи:

 

- створити рівні можливості для здорового і гармонійного розвитку дітей, незалежно від їх соціального стану;

- систематично аналізувати причини погіршення у навчальних закладах здоров’я дітей, підлітків і молоді;

- здійснювати по уніфікованій європейській методиці збір даних про шкільні форми патології здоров’я, використовувати їх в роботі національних урядів і міжнародних організацій (ВООЗ, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та інші);

- ввести офіційну статистику обов’язкових показників оцінки якості розвитку і здоров’я учнів і вихованців в кожному навчальному закладі;

- публікувати в пресі відомості про динаміку розвитку здоров’я школярів і студентів. Мати для цих цілей сайти в Інтернеті;

- рекомендувати Міністерствам освіти, охорони здоров’я, спорту і молоді розглядати на спільних колегіях питання втілення здоров’я розвивальних технологій у навчальних закладах свої країн;

- забезпечити міжвідомчу координацію дій по розробці і реалізації національних, регіональних і муніципальних програм гармонійного розвитку дітей і молоді;

- надавати державну підтримку комплексним науковим колективам в дослідницькій діяльності з проблем здоров’язберігальної педагогіки;

- сприяти розвитку програм по обміну досвідом у сфері удосконалення здоров’я розвивальних технологій навчання між європейськими державами;

- визначити додаткові заходи по формуванню здоров’я орієнтованої громадської думки в економіці, науці, культурі, освіті ЗМІ, в інших сферах громадського життя;

- передбачити виділення бюджетних коштів на інфраструктуру, які б забезпечувала втілення в загальноосвітніх закладах здоров’язбережувальних методик, технологій і навчальної інфраструктури;

- проводити 1 раз в два роки національні форуми з проблем освіти і здоров’я підростаючого покоління.

 

До міжнародних організацій:

- просити Раду Європи провести відкритий конкурс на розробку загальноєвропейської стратегії «Фізичне, психічне, моральне і інтелектуальне здоров’я і розвиток дітей в установах дошкільно-шкільного виховання і навчання, студентів вищих навчальних закладів»

- рекомендувати Раді Європи з участю всесвітньої організації і ЮНЕСКО здійснити розробку загальноєвропейських комплексних здоров’я розвивальних критеріїв оцінки освітніх програм, підручників, методик викладання, стану шкільного середовища; Затвердити європейські стандарти на розробку педагогічних технологій, заснованих на обліку вікових і психофізіологічних особливостей дитини;

- просити Раду Європи, ВООЗ, ЮНІСЕФ, міністерств освіти і здоров’я готувати доповіді про пропаганді і втіленню здорового способу життя і про можливість надання державам, які потребують в цьому технічної, науково-методичної і фінансової допомоги. Першу таку доповідь заслухати на другому Міжнародному форумі «Гармонія інтелекту і здоров’я» в 2018 році;

- просити Європейське відділення бюро ВООЗ розробити загальноєвропейську гігієнічну класифікацію товарів дитячого асортименту, продуктів харчування; підручників і навчальної інфраструктури, а також провести дослідження по корекції допустимих коефіцієнтів шкідливих речовин, наявних у товарах для дітей;

- просити Генерального секретаря Ради Європи звернутися до урядів усіх Європейських держав з пропозицією про створення Європейського центру гармонійного розвитку школярів;

- рекомендувати Раді Європи, ПАРЕ, ВООЗ, закликати ЗМІ всіх журналістів Європи звернути особливу увагу на проблеми дитячого здоров’я, в повному розумінні цього слова, як основу гармонійного розвитку учнів.

Форум звертається до всіх країн європейського континенту, об’єднати зусилля для врятування дітей від «шкільних» хвороб в ім’я майбутнього всієї світової спільноти.

 

Прийнято на

Міжнародному форумі

«Гармонія інтелекту і здоров’я» 07 лютого 2013 року в Києві

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt