Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ у полі зору України та Європи

5-7 травня 2011 року, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ став місцем зустрічі різних культур. Саме тут, у невеличкому Закарпатському місті Берегові була організована V Міжнародна науково-практична конференція «Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ сторіччя». Поряд із Закарпатським угорським інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ (Україна) співорганізаторами даного заходу виступили Національна Академія педагогічних наук України, Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і народознавство» (Україна), Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (Україна), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (Україна); а із закордонних співорганізаторів Факультет дошкільного виховання та освіти дорослих Дебреценського університету (Гайдубесермень, Угорщина), Поморська Педагогічна академія (м. Слупськ, Польща), Науковий університет Бабеш-Бояї (м. Клуж-Напока, Румунія), Канадсько-українська фундація Canmore Preschool Society (Альберта, Канада) та Науковий університет ім. Шеє Яноша (м. Комарно, Словаччина).

Та не тільки організатори показали, що наука немає кордонів, підтримали конференцію своєю участю й самі учасники, які прибули сюди з різних куточків України, Угорщини, Польщі, Румунії тощо. У конференції взяли участь науковці, педагоги та студенти з даних країн, а також студенти з Китаю, Іраку та Йорданії, які зараз навчаються у нас на Україні.
З вітальним словом до учасників конференції звернувся Генеральний консул Угорської Республіки в м. Берегові Іштван Товт, який наголосив на важливості проведення даних заходів з метою оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів у Європейських країнах.
Зачитали слова вітання Василя Брензовича – кандидата історичних наук, голови постійної комісії з бюджету Закарпатської обласної ради, голови доброчинного фонду за Закарпатського угорського інституту, який, нажаль, у зв’язку з хворобою не міг бути присутній особисто. Далі з вітальним словом виступила пані Ілдіко Орос –президент Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.
Налаштуватися на роботу та відчути дух закладу учасникам конференції допоміг дівочий хор Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ до складу якого входять студенти спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкове навчання», які заспівали гімн Ференца Ракоці ІІ та урочисту пісню «Cum deo pro patria». Потім послухали «віночок угорських народних пісень» у виконанні студентки ІІІ курсу, спеціальності «Дошкільна освіта» Еріки Барток.
Першим до виступу на пленарному засіданні був запрошений Віталій Кононенко,доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, провідний науковий співробітник НМЦ «Українська етнопедагогіка і народознавство» НАПН України і Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, (м. Івано-Франківськ). У своєму виступі «Теоретико-методологічні засади оновлення змісту мовної освіти» Віталій Кононенкодав критичну оцінку стану викладання мови в освітньому просторі. Запропонував нові підходи до вивчення шкільного курсу лексики та граматики, висловив пропозиції щодо введення в підручники текстового матеріалу, зумовив потребу виділення в ньому експресивно-емоційних нотацій.

 

 


Фото 1. Виступ Віталія Кононенко

 

Учасники конференції слухали виступ Олександра Глузмана,доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, ректора, професора кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гумані­тарний університет», (м. Ялта). У доповіді «Сучасний стан і перспективи розвитку педагогічних технологій в університетській педагогічній освіті» Олександр Володимирович окреслив, що сучасна інтеграція в європейський освітній простір зумовлює ряд сучасних модернізаційних процесів у системі освіти. Розглянув основні періоди розвитку дефініції «технологія навчання», а також проаналізував основні види технологій та їхні структури. На його думку, формування змісту освіти «від результату» посилює увагу до діяльнісної складової педагогічного процесу та технології, як галузі науки, що вивчає та розробляє засоби отримання результатів діяльності.
Григорій Васянович,професор, доктор педагогічних наук, завідувач відділу освіти Львівського науково-практичного центру ПТО НАПН України, (м. Львів) проаналізував сутність і зміст гуманітарної освіти, її роль і місце у підготовці майбутнього учителя. Висвітлив головні проблеми підвищення якості гуманітарної освіти, розкрив механізм її взаємозв’язку із професійною освітою. Довів значущість гуманістичної парадигми у становленні особистості майбутнього учителя.
Також на пленарному засіданні виступила співорганізатор конференції Ріта Форіш-Ференці,доцент, заступник декана факультету психології та педагогіки, наукового університету Бабеш-Боя, м. Клуж-Напока (Румунія). З її виступу учасники конференції дізналися, які зміни відбулися у Румунії у програмових вимогах та як це вплинуло на вивчення рідної мови.
Про парадигми виховного процесу була доповідь Шандора Каріко,професора філософських наук,Сегедського Університету, Педагогічного Факультету ім. Югаса Дюли, м. Сегед (Угорщина).
Цінною видалася для українських науковців-дошкільників доповідь співорганізатора конференції Єви Ковачне Бакоші, декана факультету дошкільного виховання та освіти дорослих Дебреценсього університету, м. Гайдубесермень (Угорщина) «Методики формування компетенцій фахівця дошкільника». Вона розповіла, щов Угорщині назріла проблема оновлення підготовки фахівців дошкільного профілю, це спонукало їх до виділення окремого модуля у фахових дисциплінах спрямованого на формування компетенцій фахівця дошкільника. Зміст модуля орієнтований на практичну роботу студентів дошкільників, формування їхніх здібностей та талантів необхідних для роботи з дітьми дошкільного віку. Мета даного модуля забезпечення для студентів здобуття як теоретичних, так і практичних навиків з різних методик. Необхідні у роботі вихователя компетенції, вони помістили у так звану «карту компетенцій», систематизували за ступенем важливості та представили учасникам конференції у формі слайдів.
До слова були запрошені і учасники з Польщі. З доповіддю «The relief of vienna in the jesuit theatre in Poland» виступив Казимир Пуховські,професор, доктор хабілітований Інституту педагогіки історії науки, освіти і виховання Ґданського університету, м. Ґданськ (Польща).
Йоланта Мацьонґ,доктор педагогіки Академії Поморської, м. Слупськ (Польща)виступила з доповіддю «The challenges and areas of primary education in modern pedagogical discourses».
Про можливості культурологічної освіти засобами нарації (оповіді) поділилися Олександра Жукровська, доктор хабілітований, професор Школи вищої «Colle­gium Balticum», м. Щецін (Польща) та Івона Корпачевська, доктор Школи вищої «Collegium Balticum», м. Щецін (Польща).
Абдул Салам Сайфул Дін,аспірант кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, м. Одеса (Ірак) виступив з доповіддю «Міжкультурна компетентність як атрибут педагога ХХІ століття».
Тереза Йенеї,Ніредьхазьська Вища Школа, Факультет педагогіки, Відділ підготовки педагогічних кадрів, Ніредьхаза (Угорщина) виступила з доповіддю «Багатосторонність міжкультурних аспектів програм підготовки вчителів початкових та старших класів у Ніредьхазьській Вищій Школі».
Також, до слова були запрошені Неллі Лисенко,доктор педагогічних наук, професор, директор НМЦ «Українська етнопедагогіка і народознавство» НАПН України і Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефа­ника, (м. Івано-Франківськ), Ірина Пальшкова,доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогічних технологій початкової освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, (м. Одесса) та Мар’яна Марусинець, докторант Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, (м. Івано-Франківськ).

Фото 2. Учасники конференції

(зліва направо: Марина Машовець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання, заступник директора з науково-методичної і навчальної роботи Педагогічного інституту, професор Київського університету ім. Б. Грінченка, м. Київ, Наталія Горшкова, співробітник Президії Національної академії наук України, Григорій Васянович, професор, доктор педагогічних наук, завідувач відділу освіти Львівського науково-практичного центру ПТО НАПН України, м. Львів, Ганна Бєлєнька, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник з наукової роботи директора Педагогічного інституту, професор кафедри методик і технологій дошкільної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка, м. Київ, Ельвіра Заредінова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Кримського інженерно-педагогічного університету, м. Сімферополь, Олександр Глузман, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор, професор кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гумані­тарний університет», м. Ялта, Лілія Макаренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ).
Другий день конференції теж був присвячений виступам. До слова долучилися Яношне Гованскі,доцент кафедри дошкільного виховання та освіти дорослих Гойдубесерменського відділення Дебреценського університету, м. Гайдубесермень (Угорщина), Леоніда Пісоцька, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільного виховання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Адріен Балогне Бакк,викладачкафедри педагогіки Західно-угорського університету ім. Елека Бенедек, м. Шопрон (Угорщина), Ірина Стеценко, науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, (м. Київ), Кшиштоф Ющак,доктор філософіїАкадемії Поморської, м. Слупськ (Польща), Ольга Горчакова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Ушинського, (м. Одеса), Чжан Цюйцзя, магістрант спеціальності «Управління навчальним закладом» Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Ушинського, м. Одеса (КНР), Ольга Макаренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та психології Гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка, (м. Кременець), Ласло Бендарік, асистентпедагогічного факультету Інституту ім. Я.-А. Коменського Мішкольцського університету, м. Шарошпатак (Угорщина), Іштван Вішмег, викладачпедагогічного факультету Інституту ім. Я.-А. Коменського, Мішкольцського Універсітету, м. Шарошпатак (Угорщина), Малґожата Пуховські, докторІнституту педагогіки історії науки, освіти і виховання Ґданського університету, м. Ґданськ (Польща), Демень Пірошка, доцент кафедри методики гуманітарних наук, факультету психології та педагогіки, наукового університету Бабеш-Боя, м. Клуж-Напока, (Румунія) та інші.
Позитивно вразило учасників міжнародної науково-практичної конференції те, що вже першого дня всім учасникам, які подавали свої виступи до друку, були вручені матеріали конференції надруковані у Віснику Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. 2011. Вип. XXXVII.
Щирі слова подяки організаторам конференції надходять з усіх куточків України. «Щиро дякуємо організаторам конференції за спілкування з науковцями, можливість долучитися до величезного досвіду практиків різних країн, за знання, які ми отримали, за теплоту і щирість. Успіхів Вам!» - пише Ірина Стеценко, науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, (м. Київ).
«Враження від конференції - найкращі. Це справжня Міжнародна конференція і за змістом, і за представництвом, і за рівнем організації. Ми Вам щиро вдячні за все» – звертається до організаторів Ганна Беленька, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник з наукової роботи директора Педагогічного інституту, професор кафедри методики і технологій дошкільної освіти Київського університету ім. Б.Грінченка, (м. Київ).
«Щиро вдячна Вам і Вашим колегам за турботу і організацію такої прекрасної конференції і прийому. За хороші умови перебування, цікаві доповіді та екскурсії.
Щасти Вам за таку гарну роботу.
З пошаною та подякою Тамара Трофанова, викладач кафедри фізіології та валеології Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг».
Передавали свої слова вдячності та низький уклін за сердечний прийом та за можливість бути присутнім в «оазі культур» керівництву Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. Ельвіра Заредінова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Кримського інженерно-педагогічного університету, (м. Сімферополь), Ольга Макаренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та психології Гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Шевченка, (м. Кременець), Вікторія Желанова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету ім. Т.Шевченка, (м. Луганськ), Ольга Горчакова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Ушинського, (м. Одеса) та інші.
Зі щирими словами вдячності виступили на урочистому закритті конференції Чжан Цюйцзя, магістрант спеціальності «Управління навчальним закладом» Південноукраїнського національного педагогічного університету ім.. К.Ушинського, м. Одеса (КНР) та Абдул Салам Сайфул Дін, аспірант кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, м. Одеса (Ірак).
V Міжнародна науково-практична конференція зблизила Захід і Схід України. Немає ніякої етнічної ворожнечі, коли мова йде про виховання найменших громадян України. За час конференції була підписана угода про наукову співпрацю кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. та кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету ім. Т.Шевченка, м. Луганськ.
Гостинно приймає Закарпаття своїх гостей. Після плідної інтелектуальної праці учасникам конференції було запропоновано відвідати музеї, замки та визначні місця Берегівщини та Мукачівщини.

Фото 3. Екскурсія у Мукачівський замок «Паланок»

 

Трохи стомлені, але з позитивними враженнями та спогадами про гостинне Закарпаття, про щирих господарів та з великим багажем інформації, отриманої за ці три дні, роз’їхалися по домівкам більше ста двадцяти учасників міжнародної конференції.

Фото 4. Екскурсія у санаторій «Карпати»

 

Ганна Рего,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки і психології
Закарпатського угорського інституту
ім. Ференца Ракоці ІІ, м. Берегово