Матеріали засідання науково-методичної ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 17 червня 2014 р.

1. Підсумки учнівських предметних олімпіад 2013-2014 навчального року.
 УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти інституту Петечука В.М. «Про наслідки Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2013-2014 навчальному році в Закарпатській області» взяти до відома.
2. З метою покращення роботи з обдарованою молоддю в загальноосвітніх навчальних закладах області продовжувати:
щорічну розробку комплексу завдань учнівських олімпіад із кожного навчального предмету та збірника завдань із підготовки учасників Ш етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, П етапу конкурсу із образотворчого мистецтва;.
продовжувати здійснювати в on-line режимі реєстрацію учасників Ш етапу учнівських змагань;
своєчасно розміщувати на сайті інституту інформацію про попередні результати учнівських олімпіад і конкурсу з образотворчого мистецтва, умови завдань та ключі розв'язків до них, списки учасників відбірково-тренувальних зборів;
подавати в зазначені терміни департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільні рішення оргкомітету та журі олімпіад, конкурсу з образотворчого мистецтва для своєчасного визначення остаточних результатів змагань.
3. Рекомендувати відділам (управлінням) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів:
3.1. Спрямовувати роботу на покращення профілізації в навчально-виховних закладах області.
3.2. Проводити роботу щодо відновлення мережі міжшкільних факультативів і центрів роботи з обдарованими дітьми.
3.3. Ширше залучати учнів до участі в турнірах, конкурсах, інтернет-олімпіадах, інтернет-конкурсах, інтернет-іграх Всеукраїнського рівня.
3.4. Удосконалювати систему морального та матеріального заохочення обдарованих дітей та вчителів, які досягли високих результатів на обласному та Всеукраїнському рівнях.
3.5. Ініціювати прийняття розпорядження про розширення статусу учнівських олімпіад з румунської, угорської, української мов та літератури національних шкіл до статусу IV етапу олімпіади.
3.6. Контроль за виконанням ухвали покласти  на заступника директора з навчально-методичної  роботи та моніторингу якості освіти Петечука В.М.

2. Про результати проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для учнів першого класу.
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти по проведенню апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури вважати задовільною.
2. Методистам інституту, які беруть участь у проведенні апробації, продовжити розпочату роботу у відповідності до наказу МОН та департаменту освіти, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації.
Протягом 2014-2015 навч. року.
3. Методичним кабінетам міських і районних відділів та управлінь освіти звернути увагу на підбір вчителів, задіяних у апробації та моніторингових дослідженнях навчальної літератури. Вжити заходів для посилення відповідальності вчителів за повноту та достовірність наданої інформації.
Протягом 2014-2015 навч. року.
4. Методисту інституту Турок К. Ю., відповідальній за проведення апробації та моніторингових досліджень якості підручників:
4.1. Вжити заходів для забезпечення навчальних закладів, які здійснюють апробацію, необхідною кількістю підручників;
Протягом вересня 2014 навч. року.
4.2. Своєчасно подавати повні та об’єктивні висновки в Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (ІІТЗО);
4.3. Розробити заходи, спрямовані на надання методичної допомоги педагогам, які проводять апробацію. Здійснювати зустрічі авторів підручників з вчителями, що проводять апробацію та слухачами курсів підвищення кваліфікації.
До 1 листопада 2014 р.
4.4.Внести пропозицію дирекції ЗІППО зараховувати підсумкові результати учителів з апробації підручників як випускну роботу під час проходження ними курсової підготовки.
5. Подати пропозиції до ІІТЗО щодо покращення діяльності з підручникотворення, а саме:
представляти на сайті ІІТЗО оригінал-макети підручників, які пропонуються для громадсько-педагогічного обговорення;
оприлюднювати результати апробації, які направляються ОІППО та давати аналіз прийнятих чи відхилених зауважень;
передбачити оплату праці учителям, задіяним у апробації.
запропонувати проведення апробації підручників впродовж одного навчального року на базі навчальних закладів 2-х сільських і 2-х міських районів.
Протягом червня 2014 р.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора ЗІППО з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти     Петечука В. М.

3. Про наслідки впровадження в ЗНЗ області українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва.
 УХВАЛИЛИ:
1.Методисту кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін ЗІППО - Глюдзик Г.Б. продовжити активну організаційну роботу щодо участі навчальних закладів області в міжнародному українсько-польському проекті «Шкільна академія підприємництва», з цією метою:
 1.1. Для учителів економіки та психологів тих навчальних закладів на базі, яких продовжуватимуть діяти шкільні клуби підприємництваорганізувати і провести у вересні 2014 року семінар-тренінг на тему:  «Принципи активного навчання. Гра «Cashflow [готівковий обіг]»»;
1.2. На початку нового навчального року (вересень-листопад 2014 р.) надати необхідну практичну допомогу вчителям економіки та психологам,  лідерам шкільних клубів підприємництва, які будуть організовувати і проводити гру «Cashflow [готівковий обіг]»  між учасниками клубу.
 2.  Управлінням (відділам) освіти:
 2.1. Забезпечити умови для якісного продовження діяльності шкільних клубів підприємництва на базі визначених шкіл у рамках міжнародного українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва»;
 2.2 Забезпечити участь учителів, які керують шкільними клубами підприємництва у комплексному семінарі-тренінгу, щодо організації і проведенні гри «Cashflow [готівковий обіг]»  між учасниками клубу.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника директора ЗІППО з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти – Петечука В.М.

24 жовтня 2014 р.
1. Упровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу.
УХВАЛИЛИ:
1. Довідку методиста кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Романчак О.О. «Впровадження здоров'язбережувальних технологій в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу»взяти до уваги та обговорити у педагогічних колективах дошкільних навчальних закладів області.
2. Кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти, науково-дослідній лабораторії здоров'язбережувальних технологій узагальнити матеріали з упровадження здоров'язбережувальних технологій в навчально-виховний процес, та розробити методичні рекомендації для педагогів, інструкторів з фізкультури, батьків.Методисту Романчак О.О. до 01.01.2015року.
3. Начальникам управлінь (відділів) освіти міських (райдержадміністрацій):
3.1.Сприяти забезпеченню матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів з метою упровадження здоров'язбережувальних технологій в навчально-виховний процес.Постійно.
4. Районним (міським) методичним кабінетам управлінь освіти:
4.1. Забезпечити вдосконалення фахового рівня педагогічних працівників шляхом організації методичних об'єднань, семінарів-практикумів зупровадження здоров'язбережувальних технологій в навчально-виховний процес.Упродовж 2015 року.
4.2. Продовжити роботу над розробкою механізму формування кращого
педагогічного досвіду роботи з метою вивчення і поширення досвіду районузупровадження здоров'язбережувальних технологій в навчально-виховний процес. Упродовж 2015 року
5. Контроль за виконанням рішеннянауково-методичної ради ЗІППО
покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Петечука В.М.

2. Науково-методичний супровід кафедрою менеджменту та інноваційного розвитку освіти вивчення, узагальнення і поширення перспективного досвіду роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про науково-методичний супровід кафедрою менеджменту та інноваційного розвитку освіти вивчення, узагальнення і поширення перспективного досвіду роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів прийняти до уваги.
2. Кафедрі менеджменту та інноваційного розвитку освіти, кабінету координаційно-методичної діяльності подати пропозиції до річного плану роботи на 2015 рік та перелік НЗ, в яких буде вивчатись ППД з питань управління та інноваційного розвитку закладів освіти Качур Б.М., Лазар І.В.   До 1.12.2014 р.
3. Кафедрі менеджменту та інноваційного розвитку освіти узагальнити та підготувати до видання матеріали переможців та учасників Всеукраїнських та міжнародних виставок «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти». Качур Б.М. До 1.06.2015 р.
4. З метою прискорення процесу трансформації ППД в практичну діяльність створити авторську творчу майстерню з проблем управління навчальним закладом.    Качур Б.М., Лазар І.В. До 1.05.2015 р.
5. Матеріали перспективного передового досвіду керівників навчальних закладів систематично висвітлювати в педагогічних, науково-методичних виданнях. Басараб М.М.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника директора ЗІППО з науково-дослідницької роботи та міжнародної діяльності   Басараба М.М.