Матеріали засідання науково-методичної ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 26 листопада 2014 р.

1. Забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової загальної освіти (програма розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений старт» та Державний стандарт початкової загальної освіти.
УХВАЛИЛИ:
1. Довідку Рего Г.І., доцента кафедри психології та педагогіки та Гордуз Н.О., завідувача кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти про «Забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової загальної освіти (програма розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений старт» та Державний стандарт початкової загальної освіти» взяти до уваги та обговорити у педагогічних колективах дошкільних навчальних закладах області.
1.1. Продовжити роботу над розробкою механізму формування кращого педагогічного досвіду роботи з метою вивчення і поширення досвіду міста (району) з упровадження забезпечення наступності, змісту дошкільної і початкової загальної освіти у навчально-виховний процес. Упродовж 2015 року. Романчак О.О., Гордуз Н.О., Кірик М.Ю.
1.2. Використовувати результати моніторингового дослідження щодо реалізації наступності дошкільної й початкової освіти як ефективну форму роботи з налагодження взаємодії між ДНЗ та школою І ступеня. Науково-педагогічні працівники. Постійно.
1.3. Підготувати і затвердити програму «Закарпатський віночок» для дітей старшого дошкільного віку та «Культура добросусідства» для учнів першого класу з урахуванням забезпечення наступності. До січня 2015 р., Ходанич Л.П., Рего Г.І., Романчак О.О., Гордуз Н.О., Кірик М.Ю., Січка В.І.
1.4. Підготувати і затвердити програму «Література рідного краю» для дошкільних навчальних закладів, узгодивши її із змістом програми «Література рідного краю» для початкової школи. До грудня 2015 р., Рего Г.І., Романчак О.О.
1.5. Продовжити роботу над електронною бібліотечкою для вихователів ДНЗ, враховуючи вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти. Грудень, 2015 р., Ходанич Л.П., Рего Г.І.
1.6. У «Школі учителя І класу» продовжити роботу адаптації випускника ДНЗ до навчання у школі І ступеня для учителів  початкових класів, які у 2015-2016 рр. будуть працювати у І-их класах. Червень, серпень 2015 р., Гордуз  Н.О., Кірик М.Ю.
2. Контроль за виконанням рішення науково-методичної ради ЗІППО покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Петечука В.М.

2. Науково-методичний супровід кафедрою суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти вивчення, узагальнення поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів іноземних мов.
УХВАЛИЛИ:
1.  Інформацію доц.Баяновської М.Р., завідувача кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти про науково-методичний супровід вивчення узагальнення та перспективного педагогічного досвіду вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів взяти до уваги.
2. Кафедрі суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти (доц.Баяновська М.Р., завідувач кафедри) та кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін (Гнаткович Т.Д., завідувач кабінету) подати пропозиції до річного плану роботи на 2015 рік щодо переліку ЗНЗ, в яких буде вивчатись ППД з питань створення іншомовного середовища  та новітніх інструментів вивчення іноземних мов. До 27 листопада 2014 року.
3. Кафедрі суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти (доц.Баяновська М.Р., завідувач кафедри) постійно поповнювати репозитарій перспективних педагогічних досвідів.
4. Районним (міським) відділам (управлінням) визначити вчителів іноземних мов, досвід яких заслуговує на вивчення, узагальнення та впровадження в іншомовну практику. До березня 2015 року.
5. Узагальнені матеріали перспективного педагогічного досвіду вчителів іноземних мов ЗНЗ області висвітлювати в педагогічних, науково-методичних виданнях та на шпальтах газети «Слово вчителя».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Басараба М.М., заступника директора ЗІППО з науково-дослідницької роботи та міжнародної діяльності.