Матеріали засідання вченої ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 20 червня 2014 року

20 червня 2014 року відбулося засідання вченої ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, на якому розглядалися питання:
1. Підготовка вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін до проектної діяльності.
УХВАЛИЛИ:
1. Відзначити позитивні напрацювання кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти з підготовки вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін до проектної діяльності.
2. Розробити науково-педагогічним працівникам кафедри навчально-тематичний план спецкурсу «Проектна діяльність на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін», програму та розробки занять спецкурсу до вересня 2015 року.
3. опублікувати науково-педагогічним працівникам кафедри статті із зазначеної проблематики в науково-методичному журналі «Освіта Закарпаття» до кінця другого півріччя 2014 року.
4. Висвітлювати цю проблематику в всеукраїнській і обласній педагогічній пресі, засобах радіо- та телекомунікації та на сайті ЗІППО.
5. Створити до кінця 2014 року в інституті учнівський та учительський банк даних з проектної проблематики.
6. Контроль за виконання цієї ухвали покласти на Басараба М.М., заступника директора з науково-дослідної та міжнародної діяльності ЗІППО.

2. Науковий супровід кафедрою природничо-математичної освіти та інформаційних технологій впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційних комунікаційних технологій.
УХВАЛИЛИ:
1. Довідку "Науково-методичний супровід кафедрою природничо-математичної освіти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів" (Орос В.М., Сігетій І.П., Шаркадій І.В.) взяти до уваги.
2. Роботу кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій щодо науково-методичного супроводу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів вважати задовільною.
3. Кафедрі природничо-математичної освіти та інформаційних технологій разом з методистам кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін:
3.1. Продовжити здійснювати науково-методичний супровід процесу впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів області.
3.2. Передбачити з січня 2015 року впровадження у систему курсової перепідготовки педагогів використання інтернет-технологій, пов'язаних з застосуванням майстер-класів, лекцій та практичних занять на основі відео та аудіо комунікацій.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Петечука В.М.