Матеріали засідання вченої ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 28 жовтня 2014 р.

1. Роль кафедр в організації самоосвітньої діяльності педагога.
УХВАЛИЛИ:
1. Кафедрам інституту для активізації роботи науково-педагогічних працівників з удосконалення й змістовного наповнення лекційних та практичних матеріалів, враховуючи результати вхідного та вихідного діагностування слухачів, періодично обговорювати запити педагогів на своїх засіданнях, коригувати відповідно до них плани роботи.
Постійно, відповідальні завідувачі кафедрами.
2. Започаткувати сторінку «Самоосвіта педагога» на сайті ЗІППО (в рамках сторінок кафедр, кабінетів), де ознайомлювати педагогів з актуальними новинками з галузі. Науково-педагогічним та педагогічним працівникам інституту за напрямами підготовки слухачів підготувати списки рекомендованої для самостійного опрацювання літератури, вести глосарій новітніх термінів інноваційної педагогіки та психології.
До 1.12.2014 р., відповідальна завідувач інформаційно-видавничим центром Поп І.П.
3. Завідувачам кафедр посилити контроль за взаємовідвідуванням занять, практикувати публічні лекції з актуальних питань педагогічної діяльності.
Постійно.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника директора з науково-дослідницької роботи та міжнародної діяльності Басараба М.М.

2. Про хід виконання рішення вченої ради від 9 квітня 2011 р. «Про діяльність кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та кабінету національних шкіл з питань упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школах з мовами навчання  національних меншин.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію завідувача кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Баяновської М.Р. «Про хід виконання ухвали вченої ради від 9 квітня 2011 року «Про діяльність кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та кабінету національних шкіл з питань упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школах з мовами навчання національних меншин»» взяти до уваги.
2. Ухвалу вченої ради від 9 квітня 2011 року .«Про діяльність кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та кабінету національних шкіл з питань упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школах з мовами навчання національних меншин» зняти з контролю.

3. Про стан реалізації та перспективи впровадження результатів міжнародного словацько-українського проекту «Європа в школі».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію «Про стан реалізації та перспективи впровадження міжнародного україно-словацького проекту «Європа в школі» взяти до відома.
2. Заступнику директора інституту з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності М.Басарабу:
2.1. Забезпечити умови для проведення презентації результатів проекту у квітні-червні 2014 р.
3. Завідувачам кафедр, завідувачам навчально-методичними кабінетами інституту:
3.1. Включити у навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів теми, розроблені у ході проекту.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора інституту з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності Басараба М.М.