Освітяни Закарпаття на форумі знань

22 травня представники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відвідали Всеукраїнську виставку «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін» та VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», котра проходила у приміщенні Київського міського будинку вчителя.

XІ Всеукраїнська науково-методична конференція на Закарпатті

XIconferenc-01

5 листопада у Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти розпочала роботу дводенна XІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісної парадигми в освіті як основа суспільного розвитку».

Реалізація ідей методу проектів у системі післядипломної педагогічної освіти

Використання комп'ютерної техніки в освіті, безперечно, пов'язане з тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці. Р. Вільямс і К. Маклі у статті "Комп'ютери в школі" пишуть: "Є одна особливість комп'ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно" спілкуватися з користувачем і в якісь моменти "підтримувати" його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації визначених аспектів викладання".

Перспективи використання веб-технологій для створення інноваційного середовища регіону

Cучасне суспільство, як суспільство інтеграції знань, вимагає від особистості спрямувати свої зусилля на пошук інноваційних та альтернативних підходів, на використання колективної діяльності, на фахову та психологічну активність. Усе це неможливо здійснити без систематичного і ефективного навчання протягом усього життя. Для педагогів як представників суспільства, які покликані навчати та виховувати підростаюче покоління, процес самоосвіти є необхідною складовою професійної діяльності.

Готовність учителя до формування в учнів умінь і навичок самоосвітньої діяльності

Формування самостійності учня - одна з головних проблем навчання та научіння, а самоосвітня діяльність учня визнається "верхів­кою його розвитку як суб'єкта навчально-пізнавальної діяльності" [2, с.202]. Вона супроводжує і навчальну діяльність за участю вчителя, і самостійну роботу, хоч не є їм тотожною.

Методичні аспекти формування мовної та мовленнєвої компетентностей школярів у процесі вивчення складносурядного речення

У статті визначено методичні питання формування мовно-мовленнєвих компетентностей учнів дев'ятого класу у процесі вивчення складносурядного речення. Окреслюються завдання лінгвістичного аналізу тексту та ігрові технології на уроках української мови.