Методичні рекомендації

На сучасному етапі процес формування та модернізації дошкільної освіти знаходиться в активному розвитку. Завдяки посиленій увазі з боку держави до дошкілля як «фундаменту сучасної неперервної освіти» проведено низку важливих змін у нормативно-законодавчому забезпеченні галузі.
З метою забезпечення доступності якості освіти для кожної дитини, створення умов для функціонування дошкільної освіти продовжуємо працювати за орієнтирами Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629), новими соціальними ініціативами Президента України Віктора Януковича "Діти – майбутнє України" та Національним планом дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".
При організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році важливо зосередити увагу на вирішенні таких ключових завдань:
максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;
охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;
надання дітям якісних освітніх послуг у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти:
дотримання державного освітнього стандарту визначеного Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 22.05.2012 № 615.;
надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами;
забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами.
Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
При організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах можна використовувати такі програми:
1) комплексні освітні програми:
• програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.); (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 21.05.2012 р.№604);
• програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина" (наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 № 1/11-11177);
• освітня програма "Дитина в дошкільні роки" (науковий керівник Крутій К.Л.);
• програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін. (лист МОН про надання грифа«Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» від 09.12.2011 № 1/11-11601).
З метою поліпшення якості освітнього процесу та реалізації варіативного змісту Базового компоненту дошкільної освіти у роботі з дітьми можна використовувати парціальні освітні програми:
• програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.);
• "Англійська мова для дітей дошкільного віку" (Шкваріна Т.М.);
• Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).
Організація життєдіяльності дітей та планування навчально-виховної роботи здійснюється у відповідності з раніше виданими нормативними документами, а саме: листа МОН України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних закладах» та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти №1.4/18-3082 від 26.07.2010 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі».
Орієнтиром в організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми є лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».
Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу слід керуватися Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році, що розміщений на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) та інструктивно-методичним листом МОН України "Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році " від 20.06.2013 року № 1/9-446.
Акцентуємо увагу на подальшому розвитку та активізації діяльності Консультаційних центрів для батьків на базі дошкільних навчальних закладів. Їхня робота організовується відповідними вимогами положенням про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, затверджений наказом МОНмолодьспорт від 30.06.2011 № 714.
Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують відповідної реабілітації, корекції фізичного та/або розумового розвитку, має здійснюватися за окремими програмами й методиками як у дошкільних навчальних закладах і групах спеціального типу, так і в умовах інклюзивної освіти у закладах і групах загального розвитку (за можливості). З метою програмно-методичного забезпечення освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку, які мають особливі потреби, Міністерством освіти і науки України спільно з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України розглянуто та надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" програмам з різних нозологій та підготовлено їх до видання:
• програма "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення" (авт. Трофименко Л.І.);
• комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт" (наук. кер. та заг. ред. Т. В. Скрипник);
• програмно-методичний комплекс "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення" (авт. Рібцун Ю.В.);
• програмно-методичний комплекс "Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років" (авт. Бутенко В.В., Вавіна Л.С., Гудим І.М.).
Ознайомитися із зазначеними вище програмами та програмно-методичними комплексами можна на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

При організації педагогічного процесу з дітьми п’ятирічного віку в різних формах здобуття дошкільної освіти доцільно керуватися інструктивно-методичним листом МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» та рекомендаціями, наданими у збірнику методичних матеріалів «Обов’язкова освіта для дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи» авт. А.Бурова, О.Долинна, О.Низьковська, Т.Носачова; Мандрівець, 2011.
З метою підвищення якості дошкільної освіти у новому навчальному році урізноманітнити напрями, форми, методи, зміст діяльності педагогічних колективів:
• продовжити роботу по створенню сайтів дошкільних навчальних закладів та своєчасному їхньому оновленню;
• систематично проводити з різними категоріями працівників семінари-практикуми, круглі столи, тренінги, майстер-класи, конкурси тощо на актуальні теми, у тому числі, щодо дошкільної освіти дітей з особливими потребами, з використанням сучасних методів, зокрема, методу інтервізії (метод колективного навчання або навчання один від одного і за допомогою один одного у процесі обміну думками, емоціями, досвідом тощо);
• організувати вивчення та поширення кращого та/або перспективного досвіду роботи з дітьми дошкільного віку: окремого дошкільного навчального закладу, районного, міського, регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів.
Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах є високий рівень внутрішньої самоорганізації педагогічних колективів, творчий, інтелектуальний потенціали їхніх кадрових складів, орієнтація на дітей як центр освітнього процесу та сім’ї вихованців - основних партнерів у психолого-педагогічній взаємодії в інтересах кожної дитини.