Тематика випускних робіт для завідувачів і методистів дошкільних навчальних закладів

1. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника дошкільного закладу освіти.

2. Особистісно орієнтоване управління дошкільним навчальним закладом.

3. Менеджмент освітнього закладу.

4. Психологічні основи прийняття управлінських рішень.

5. Критерії якості дошкільної освіти.

6. Психолого-педагогічний потенціал освіти.

7. Організація педагогічної діяльності на гуманістичних засадах.

8. Чинники ефективної управлінської діяльності.

9. Фінансово-господарська діяльність керівника ДНЗ за новим господарським механізмом.

10. Основні питання організації та контролю за харчуванням дітей раннього та дошкільного віку.

11. Організація роботи педагогічного кабінету.

12. Науковий підхід до планування та організація праці завідувача.

13. Керівництво методичною роботою.

14. Технологія формування творчої особистості.

15. Педагогічне наставництво як умова стимулювання творчого зростання молодих педагогів.

16. Самооцінка діяльності освітнього закладу.

17. Інтелект і креативність як складові управлінського потенціалу керівника.

18. Місце і роль творчих груп у структурі методичної роботи з кадрами.

19. Методика застосування інтерактивного навчання.

20. Акмеологічні засади розвитку професіоналізму керівника дошкільної ланки освіти.

21. Засоби підвищення внутрішньо садкового контролю.

22. Педагогічна рада – колегіальний орган управління ДНЗ.

23. Управлінський потенціал керівника та його складові.

24. Методична допомога вихователям в організації мовленнєвотворчої діяльності.

Тематика випускних робіт для вихователів та методистів дошкільних навчальних закладів

1. Психолого-педагогічні вимоги до організації освітньо-виховного процесу в ДНЗ як основа безпеки життєдіяльності дитини у дошкільному навчальному закладі.

2. Компетентність дошкільника у мовленнєвій діяльності.

3. Гурткова робота в дошкільному закладі.

4. Природознавчий матеріал у навчально-виховному процесі дошкільних закладів.

5. Проблеми розвитку творчих здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку.

6. Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності.

7. Ознайомлення дошкільників з національним та світовим образотворчим мистецтвом.

8. Інтелектуальний розвиток дошкільника засобами цікавої математики.

9. Розвиток творчості дітей в умовах сучасної дошкільної освіти.

10. Гуманізація педагогічного процесу в дошкільному закладі.

11. Взаємодія сім¢ї та дошкільного закладу у вихованні творчої особистості дитини.

12. Позитивно-емоційне спілкування як основа психічного та фізичного здоров’я дитини.

13. Розвиток діалогічного та монологічного мовлення дошкільників у театралізованих іграх.

14.Інтеграція як принцип організації комунікативної діяльності дітей дошкільного віку.

15. Використання елементів ТРВЗ у розвитку творчого мислення дошкільників.

16. Перспективи корекційних можливостей казкотерапії.

17. Сенсорне виховання дошкільників.

18. Психолого-педагогічні засади гуманізації освітньо-виховного процесу як сутність особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.

19. Компетентність дошкільника у мовленнєвій діяльності.

20. Взаємодія ДНЗ, сім¢ї та громадськості в руслі оновленої парадигми українського національного виховання.

21. Сучасні методи і прийоми навчання рідної мови в дошкільних навчальних закладах.

22. Формування звукової культури мови.

23. Психолого-педагогічні основи індивідуального підходу до дошкільнят.

24. Планування навчально-виховного процесу в групах.

25. Актуальні проблеми розвитку здорової дитини засобами фізичного виховання.

26. Особливості використання сучасних технологій фізичного виховання дітей дошкільного віку.

27. Рольові ігри як засіб екологічного виховання дошкільників.

28. Організація гуртків за інтересами як форма розвитку творчих здібностей дошкільників.

29. Творче самовираження малюків під час спілкування з природою.

30. Особливості організації розвивального середовища в дошкільному закладі.