До здоров’я через освіту

Особлива місія освіти у сучасному світі – турбота про здоров’я дітей, збереження пріоритету охорони життя, зміцнення фізичного та психологічного здоров’я, забезпечення їхнього своєчасного та повноцінного фізичного розвитку.
Упродовж останніх років виникла тривожна тенденція: різко погіршується здоров’я дітей, їхня фізична підготовленість на порозі шкільного життя. Основними причинами такого стану є зниження соціального престижу здоров’я, недооцінка суспільством потужних викликів екологічної ситуації у світовому масштабі та зниження відповідальності сім’ї за виховання та розвиток підростаючого покоління.

Сумна статистика свідчить:
— за останні роки за даними МОЗ України та Держкомстату захворюваність населення збільшилася більш ніж на третину;
— на думку вчених, здоровими можна назвати лише 27% дітей дошкільного віку;
— 90% здоров’я дитина втрачає у віці до 2 років;
— 40 — 60% хвороб дорослих закорінюються в 5 — 7-річному віці;
— до школи приходить 20 — 27% здорових дітей, а закінчують її здоровими біля 6%;
— у 42% дітей шкільного віку спостерігаються різні хронічні захворювання;
— частота онкозахворювань у дітей збільшилась майже у 5 разів;
— захворювання раком щитовидної залози у дітей зросло у 7 разів, вроджені вади  серця — в 2 рази;
— утричі зросла частота суїцидів серед молоді;
— на 25 % зріс рівень загальної інвалідизації серед дітей.
Даний перелік можна продовжувати. Але і цієї інформації достатньо, аби задуматися кожному і змінити свою поведінку, свідомість щодо майбутнього. Бо до цих байдужих відсотків може потрапити небайдужа нам людина.
Про гостроту та актуальність питань зміцнення і збереження здоров’я дітей і дорослих розмірковували та дискутували учасники науково-практичної конференції “Здоров’язберігаючі технології в умовах сучасного дошкільного начального закладу та початкової школи”, яка відбулася нещодавно в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти.
Науково-теоретичне обґрунтування окресленої проблеми прозвучало у виступах науковців: Іваць О.М. – доцента кафедри педагогіки, психології і теорії управління освітою ЗІППО, Грабовського О.В. – доцента кафедри викладання природничо-математичних наук, Сігетія І.П. – старшого викладача цієї ж кафедри.
Програмно-методичний супровід здоров’язберігаючих технологій має забезпечувати ефективну реалізацію різних аспектів валеологічної освіти дітей і дорослих. Про це говорили у своїх виступах Майор Н.С. – завкабінету дошкільної та початкової освіти, Кірик М.Ю., Тимофеєва О.О. – методисти цього кабінету.
Спільним у виступах педагогів-практиків, вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів було те, що принципи здорового способу життя мають бути закладені в основу кожної інновації. Реалізувати ж завдання формування свідомого ставлення до власного здоров’я можна тільки у співпраці з сім’єю, базуючися на принципах наступності та системності подачі знань.
Учасники науково-практичної конференції одностайно підтримали Звернення міжнародного форуму “Гармонія інтелекту і здоров’я”, у якому йдеться про забезпечення фундаментальних життєвих благ – освіти і здоров’я – кожній дитині, кожному громадянину держави.