Дошкільна освіта

Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти інформує про інструктивно-методичний лист МОНмолодьспорту «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році». Необхідно довести його зміст до відома працівників районних(міських) управлінь(відділів) освіти, керівників і працівників педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів та керуватися вищевказаним документом в роботі дошкільних навчальних закладів.

2011 рік - рік дошкілля

Такої пильної уваги до першої ланки освіти – дошкілля не було упродовж років. Відповідно до статті 9 Закону України "Про дошкільну освіту"громадяни України мають рівні права на здобуття дошкільної освіти в дошкільному закладі незалежно від підпорядкування і форм власності, а також у сім'ї.

Небезпека, як і любов, не знає кордонів

altУ травні в Ужгороді, в Катехитичному духовному центрі (Ужгородський монастир сестер ордену Згромаждення Ісуса) пройшла науково-практична конференція з міжнародною участю "Відповідальність за створіння та енергетичні виклики сьогодення в Східній Європі".
Тисячоліттями людство замислюється над сенсом життя, над завданнями, які ми покликані виконати у своїй земній іпостасі. Бо ми - неповторні, маємо Божий дар - безсмертну Душу, яка, власне, і робить нас людьми, спонукає до чинів мудрих, справедливих і добрих. Маємо завжди і за будь-яких обставин діяти так, як вчить нас власна душа, розум, воля, як вимагає сумління. Бо інакше змиє нас з лиця землі наша ж безвідповідальність перед створінням. А ще мусимо об'єднуватися у спільних змаганнях за квітучу планету у щирій молитві і практичних діях.

Проектування у навчальній діяльності слухачів курсів працівників дошкільних навчальних закладів

Бабій Н.М. –  старший викладач кафедри теорії і методики навчання Івано-Франківського обласного інституту ППО;
Тимофеєва О.О. – методист кабінету дошкільної та початкової освіти ЗІППО

Дошкілля - це серйозно

altУ листопаді 2010 року МОН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти та Національна академія педагогічних наук України провели заключний регіональний науково-практичний семінар "Особливості організації та планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах за Державною Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" на базі освітніх закладів міста Нетішина Хмельницької області.

Проект програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОН розроблено проект програми для дітей 5-ти річного віку «Впевнений старт».
Пропозиції та зауваження до Програми просимо надсилати до 11 жовтня 2010 року на електронну адресу ministry@mon.gov.ua (папка для Панасюк)

Правове виховання дошкільників - обов’язкова умоваформування життєвої компетентності особистості

Майор Н.С., Чаварга О.Ю.

На сучасному етапі розвитку суспільства право не тільки охоплює більшість сфер людської життєдіяльності, а й розширює межі своєї дії в міру ускладнення суспільних стосунків. З метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року затверджено Національну програму правової освіти населення, де ставиться завдання правового виховання населення взагалі і підростаючого покоління зокрема.

Технології дитиноцентриського спрямування

Нова філософія освіти утверджує погляд на особистість як на найвищу цінність суспільства. «Людина — мета, а не засіб», — ось основна формула гуманізму, і це вимагає нових підходів до формування особистості учня. Виховання повинно виходити з необхідності розвитку у дітей рис, які допоможуть реалізувати себе як члена суспільства, як неповторну індивідуальність зі своїми специфічними запитами, індивідуальними планами самореалізації, творення власної концепції життєтворчості. Головним знаряддям суспільства у вихованні особистості є школа. Саме вона повинна допомогти дитині визначитися не лише у тому, ким бути, а й у тому, яким бути. Головне — як жити, як влаштовувати свій індивідуальний спосіб життя, вибрати режим інтелектуального, емоційного навантаження, спосіб подолання труднощів і перешкод.

Діти – дзеркало батьків (тренінг)

Тема сьогоднішнього тренінгу з батьками «Вправляння в позитивному розв’язанні життєвих ситуацій».
Мета: ознайомити батьків з методикою досягнення позитивних результатів, формування соціально-комунікативної компетентності дітей. Учити батьків об’єктивно оцінювати власну дитину.