Реєстрація за мовами станом на 11 березня 2011 (Закарпатська область)

Предмет

українською

російською

угорською

румунською

Історія України

5461

28

325

17

Математика

3981

27

257

15

Фізика

1180

7

139

6

Хімія

1072

10

91

11

Біологія

3215

10

235

20

Географія

3403

16

241

14