Щодо Всеукраїнської наради з питань завершення навчального року

Від 23.05.13 № 1/9-365
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Інститутам післядипломної педагогічної освіти
Щодо Всеукраїнської наради з питань завершення навчального року

18 травня 2013 року під головуванням Міністра освіти і науки Дмитра Табачника відбулася Всеукраїнська нарада з питань завершення навчального року, літнього оздоровлення та підготовки до нового навчального року.

Серед нагальних проблем на нараді визначено необхідність проаналізувати результати переходу початкової школи на новий Державний стандарт початкової загальної освіти та найближчим часом усунути недоліки в організації навчально – виховного процесу.

Звертаємо особливу увагу:

постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08.2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та наказом Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстровано в Міністерстві юстиції від 11 травня 2011 № 566/193043 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» визначено, що у першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу;
згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01) домашні завдання учням першого класу не задаються.

Проте, чимало звернень до Міністерства свідчать про порушення вимог чинного законодавства, що неприпустимо.

Вимагаємо проаналізувати такі факти і дати їм принципову оцінку. Окрім того, у «Школах підготовки вчителя 1 класу», провести обговорення за темами:

оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – го класу;
домашні завдання учням 1-го класу;
проведення фізкультхвилинок;
парта для батьків;
ігрові форми навчальної діяльності.

У 2012 році початкова школа розпочала перехід на нові навчальні програми, в яких враховано пізнавальні можливості і потреби учнів початкових класів, забезпечено наступність щодо дошкільного періоду дитинства, подальшого навчання, виховання і особистісного розвитку дитини.

На законодавчому рівні створено необхідне підґрунття до формування готовності дітей до навчання у школі і реалізації наступності між дошкіллям та початковою школою. Нові навчальні програми ґрунтуються на тих надбаннях старшого дошкільного віку, що визначені програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” та Базовим компонентом дошкільної освіти, тому вчителям початкової школи необхідно ознайомитись з вище зазначеними документами.

Вчителі, практичні психологи та батьки учнів початкових класів, мають обирати шляхи співпраці з метою забезпечення оптимальних умов для якнайефективнішого розвитку молодших школярів: щоб перебування дітей у школі було комфортним, навчання – цікавим, діяльність активною, а спілкування – стимулюючим розвитком.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський