Початкова освіта за новими стандартами

До серпневих нарад

Другий рік упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм та підручників

Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку і передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

За період введення стандартизації освіти (2000-2013 роки) відбулися певні зміни в початковій загальній освіті:

 • 4-річна початкова школа;

 • початок навчання з 6-ти років (5 років і 8 місяців);

 • скорочення тривалості уроку 35 і 40 хв;

 • зменшена мінімальна наповнюваність класу (не менше 5 учнів);

 • варіативність підручників, посібників, робочих зошитів;

 • введення курсів за вибором (Міністерством освіти і науки України затверджено більше 30 програм);

 • суттєві зміни у програмах, підручниках (української мови, читання, математики, природознавства тощо);

 • суттєві зміни у методиці викладання навчальних предметів;

 • введення навчальних екскурсій у кінці навчального року;

 • введення державної підсумкової атестації учнів 4-их класів тощо.

Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти 2011 року є:

 • забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;

 • вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах;

 • введення нової освітньої галузі ''Природознавство'', яка реалізується через предмет «природознавство», на вивчення якого передбачено у Типових навчальних планах 2 тижневі години у 1-4 класах;

 • з вересня 2013 року починається впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізуватиметься 1 тижневою годиною у 2-4 класах через предмет «Сходинки до інформатики»;

 • передбачається введення в 3-4-х класах з 2014-2015 н.р. новий навчальний предмет «Я у світі» (освітня галузь «Суспільствознавство»).

Останні 12 років у початкову школу введено ряд нових предметів (основи здоров’я, іноземні мови, громадянська освіта (Я у світі), “Сходинки до інформатики”).

 

З метою організованого поетапного переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти (2011 р.) Міністерство освіти і науки рекомендує в 2013/2014 навчальному році організовувати навчально-виховний процес таким чином:

- у 1-2 класах планування навчально-виховного процесу проводити відповідно до Типових навчальних планів початкової школи (наказ МОН України від 10.06.2011 р. № 572);

- організацію навчально-виховного процесу у 1-х класах проводити за чинними методичними рекомендаціями від 01.06.2012 року № 1/9- 426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012).

Звертаємо увагу на лист МОН України від 23.05.13 №1/9-365 «Щодо Всеукраїнської наради з питань завершення навчального року», у якому йдеться про порушення вимог чинного законодавства щодо організації навчально-виховного процесу у 1 класах (щодо оцінювання учнів та домашніх завдань) і вимагається проаналізувати такі факти і дати їм принципову оцінку.

Організація навчання у 2-х класах в 2013/2014 навчальному році здійснюватиметься відповідно до листа МОН України від 30.05.13 № 1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах» (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) та за навчальними програмами:

- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012, 2013.

- Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

Навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщені на сайті МОНмолодьспорту України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.

Звертаємо увагу, що учням 2 класу з таких предметів як основи здоров'я та фізична культура, трудове навчання, художня праця, мистецтво (музика, образотворче мистецтво), інформатика домашні завдання задавати не бажано, окрім випадків, визначених у підручниках (обговорити з батьками) (лист МОН України від 30.05.2013 № 383).

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2013/2014 навчальному році другокласники розпочнуть вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики».

При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерною технікою в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах".

Час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин. Весь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитися у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу.

У 2013/14 навчальному році робочі навчальні плани для 3-4-х класів загальноосвітніх закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання; з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини; з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682).

Організація навчання у 3-4-х класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.06.2006 № 469 згідно з рішенням колегії МОН від 24 травня 2006 року):

«Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1-4 класи (К.: Початкова школа, 2006) та інші (див. методичні рекомендації, що розміщено в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році» додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 17-18, 2011).

Вивчення навчальних предметів у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури, рекомендованої для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році, які розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www. iitzo.gov.ua.

Оцінювання другокласників буде проводитися за новими «Орієнтовними вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів», які пройшли громадське обговорення і подані на затвердження у Міністерство освіти і науки України. Їхнє впровадження планується з вересня 2013 року.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до листа МОН України від 30.05.2013 року у 2-у класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів оцінюють у балах (окрім предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики»). Навчальні досягнення учнів з перерахованих предметів будуть оцінюватися вербально.

Для оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів користуватися наказом МОНмолодьспорт № 329 від 13.04.11 року «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Просимо звернути увагу на те, що варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів для учнів 1-2-х класів передбачено 2 додаткові години щотижня, для учнів 3-4-х класів – по 3 години, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня:

• на посилення вивчення предметів інваріантної складової;

• на вивчення додаткових курсів;

• на проведення індивідуальних та групових занять.

Викладання курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків.

Жоден з курсів не може бути нав’язаний учням та вчителям.

Вибір будь-якого курсу має бути обговорений на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

Ведення класних журналів у 3-4 класах проводити відповідно до листа МОН України від 11.09.07 № 1/9-532 "Вимоги до ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів" (крім таблиць з мови).

З предметів інваріантної складової навчального плану домашні завдання вчитель задає у 2 - 4 класах лише в разі їхньої доцільності.

Звертаємо увагу, що з таких предметів: з основи здоров’я, фізична культура, трудове навчання: технічна і художня праця, музичне та образотворче мистецтво домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

Записуючи домашнє завдання, слід обов'язково вказати його зміст і спосіб виконання. Наприклад: С.10 - 12 - прочитати і переказати; С.27 - 29 – вивчити вірш напам'ять, дібрати прислів'я; С. 57, впр. 117, с. 55 повторити правило.

Звертаємо увагу, що відповідно до Галузевої угоди між Міністерством та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки (від 06.06.2011 р.) передавати уроки з окремих предметів у початкових класах іншим спеціалістам, наприклад, уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я можна за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (Лист МОН України від 30.05.2013 № 1/9-383 “Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах).