Навчити вчителя, щоб навчити учнів

З метою підготовки педагогів до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти з 2011 року інститутом розроблено заходи щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в Закарпатській області.

 

Сучасній школі потрібен творчий педагог, який розвиває творчі здібності учнів.

Відповідно до розробленого плану заходів та з метою надання науково-методичної допомоги керівникам навчальних закладів, вчителям початкових класів з питань реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту та організації навчально-виховного процесу в 1-2 класах проведено:

- обласні інструктивно-методичні семінари «Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах» для методистів та спеціалістів районних, міських методичних кабінетів та управлінь освіти, що відповідають за роботу початкової школи (травень 2012 р., 2013 р.);

- навчання всіх керівників навчальних закладів освіти області «Впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти у 2-х та 5-х класах» (з 04 по 14.06.2013 р.).

Аналогічні наради були проведені у 13 районах області за участю обласних методистів початкової ланки та іноземних мов (травень-серпень 2012 та квітень-червень 2013 років).

Організовано зустрічі та майстер-класи з автором Букваря М.Д. Захарійчук (вересень 2012 р.), природознавства В.Грущинська, математики Г.Литвиненко (травень 2013 р.).

У склад професійного модуля навчальних планів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів введено 16 годинний курс «Особливості викладання навчальних дисциплін за новим Держстандартом початкової загальної освіти (2011 р.), новими програмами та підручниками (2012 р.)» та спецкурси «Особливості викладання курсу «Сходинки до інформатики» та «Особливості навчання іноземної мови у початкових класах».

Аналіз стану підвищення кваліфікації та методичної роботи засвідчив, що у 2012-2013 н.р. різними формами навчання охоплено 1030 учителів 1-х класів та 590 вчителів 2-х класів. Станом з січня по червень 2013 року − 480 учителів, які викладатимуть у 1 класах та 505 вчителів – у 2-х класах.

 

№ з/п

Рік підвищення кваліфікації

Клас виклада ння

Кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації

Семінари, наради- навчання, конференції

Кількість слухачів тренінгів

Кількість слухачів творчих майстерень (групи), on­line семінари

Усього підготовле­но вчителів

1.

2012

1 клас

168

660

139

63

1030

2.

2012

2 клас

163

232

121

74

590

3.

2013

1 клас

92

435

111

70

480

4.

2013

2 клас

85

228

124

68

505

Усього

508

1555

495

275

2833

 

З метою якісного впровадження з 2-го класу нового навчального курсу «Сходинки до інформатики» проаналізовано кадровий склад педагогічних працівників, які викладатимуть цей курс у 2013-2014 н.р. Виявлено потребу у підготовці 700 учителів.

Підготовку вчителів до викладання курсу «Сходинки до інформатики» розпочато у 2013 р.

У області є чотири шляхи забезпечення фахівцями, які викладатимуть даний курс:

перший – наявність кадрів початкової ланки з додатковою спеціальністю у дипломі «користувач комп’ютерної техніки в системі освіти» - 268 осіб.

другий – підготовка вчителів початкової школи (у навчально-тематичні плани підготовки вчителів включено 16 - годинний спецкурс «Iнформацiйнi та телекомунiкацiйнi технологiї у початкових класах та їхнє використання при викладаннi навчальних предметів»). З січня по червень 2013 року сертифікат одержали 218 вчителів початкових класів, з них 158 з українською мовою навчання і 60 вчителів початкових класів, які будуть викладати в класах з мовою національних меншин;

третій - відбір вчителів початкової школи, які пройшли один із тренінгів за програмою корпорації Майкрософт «Партнерство в навчанні», «Цифрові технології», Іntel® «Навчання для майбутнього» та проведення з ними семінарів і тренінгів;

четвертий - курс викладатимуть вчителі інформатики, для підготовки яких заплановані 40-годинні спецкурси «Особливості викладання інформатики у початкових класах» у червні (90 осіб) та серпні 2013 року (60 осіб).

Результати підготовки вчителів до викладання «Сходинок до інформатики» та іноземних мов подано у таблиці:

з/п

Категорія слухачів

Курси підвищення кваліфікації

Семінари

 

Тренінги

Інші види

всього

 

 

 

 

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

1

Учителі початкових класів, які викладатимуть «Сходинки до інформатики»

План підготовки

Серпень 2013

160

 

 

 

50

22,9

 

 

 

7,2

278

 

 

 

 

39,7

-

-

-

-

438

 

 

 

 

62,6

 

 

 

 

 

Усього

210

30,1

 

 

 

 

 

 

488

 

100

2

Учителі інформатики, які викладатимуть «Сходинки до інформатики»

План на серпень

100

 

60

47,2

 

28,3

62

29,2

-

-

-

-

162

 

60

76,4

 

100

 

Всього

160

75,5

 

 

 

 

 

 

700

 

3

Учителі початкових класів, які викладають предмет «Іноземна мова»

25

12,8

153

78,8

25

12,8

112

57,7

194

 

4

Учителі іноземної мови, які викладають предмет «Іноземна мова» в початкових класах

148

14,4

368

36

428

41,7

97

9,5

1025

100

З 19 по 21 серпня планується проведення семінару-тенінгу для вчителів інформатики (25 осіб), які з 26 по 30 серпня 2013 року проведуть навчання вчителів початкових класів «Особливості викладання курсу «Сходинки до інформатики в початкових класах» на базі районів .

Тільки творчому вчителеві під силу розвивати творчі здібності унчів.

 

ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, БАТЬКИ!

Кірик М.Ю., методист кабінету дошкільної і початкової освіти Закарпатського ІППО