Методичні рекомендації

З метою поетапного переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти (2011 р.) Міністерство освіти і науки рекомендує в 2013/2014 навчальному році організовувати навчально-виховний процес таким чином:
- у 1-2 класах планування навчально-виховного процесу проводити відповідно до Типових навчальних планів початкової школи (наказ МОН України від 10.06.2011 р. № 572);
- організацію навчально-виховного процесу у 1-х класах проводити за чинними методичними рекомендаціями від 01.06.2012 року № 1/9- 426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012);
- організація навчання у 2-х класах здійснюватиметься відповідно до листа МОН України від 30.05.13 № 1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах» (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) та за навчальними програмами:
- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012, 2013.
- Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.
- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.
- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2011, 2012.
Навчально-методичне забезпечення подано у листі МОН України від 15.07.13 № 1/9-493 «Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».
Навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщені на сайті МОН України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.
Рекомендуємо завершити увагу на лист МОН України від 23.05.13 №1/9-365 «Щодо Всеукраїнської наради з питань завершення навчального року», у якому йдеться про порушення вимог чинного законодавства щодо організації навчально-виховного процесу у 1 класах (щодо оцінювання учнів та домашніх завдань) і вимагається проаналізувати такі факти і дати їм принципову оцінку.
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2013/2014 навчальному році другокласники розпочнуть вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики». Для організації навчально-виховного процесу з інформатики в початковій школі слід користуватися листами МОН України від 30.05.13 № 1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах» та від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів» (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).
Організація навчання у 3-4-х класах здійснюється за навчальними планами (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682), програмами «Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1-4 класи (К.: Початкова школа, 2006) та методичними рекомендаціями від 09.06.2011 р. № 1/9-454 додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 17-18, 2011).
Вивчення навчальних предметів у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними в основному та додатковому переліках навчальної літератури, рекомендованої для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році, які розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www. iitzo.gov.ua.
Міністерство освіти і науки України готує «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів». З 2013/2014 навчального року оцінюванюватимуться навчальні досягнення учнів тільки 1 та 2 класів.
Для оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів користуватися наказом МОНмолодьспорт № 329 від 13.04.11 року «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».
Варіативною складовою Типового навчального плану для учнів 1-2-х класів передбачено по 2 додаткові години, для учнів 3-4-х класів – по 3 години, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня:
• додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової;
• на курси за вибором (курси тільки за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України);
• на індивідуальні консультації та групові заняття.
Жоден з курсів не може бути нав’язаний учням та вчителям.
Вибір будь-якого курсу має бути обговорений на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.
Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.
Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.
Ведення класних журналів у 3-4 класах проводити відповідно до листа МОН України від 11.09.07 № 1/9-532 "Вимоги до ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів" (крім таблиць з мови).
Організацію навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу проводити відповідно до «Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1121 від 05.10.2009 р., листа МОН України від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».
При організації виховної роботи у початкових класах у 2013/2014 навчальному році враховувати особливості впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів у 1-11 класах ЗНЗ України» (наказ МОНмолодьспорту України від 31 жовтня 2011 року №1243, лист МОН України від 08.07.13 № 1/9-480 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»).