ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ - СВЯТИНЯ НАШОГО НАРОДУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-514 від 14.08.2013
Міністерство освіти і науки АР Крим,
Управління освіти і науки обласних,
Київської, Севастопольської міських
Державних адміністрацій
Інститути післядипломної
Педагогічної освіти
Загальноосвітні навчальні заклади

Міністерство освіти і науки рекомендує проведення у загальноосвітніх навчальних закладах 1 вересня 2013 р. Першого уроку на тему «Державний прапор України - святиня нашого народу».

За бажанням педагогічного колективу у старшій школі перший урок може бути присвячений 1025-річчю хрещення Русі.

Додаток до листа МОН
Від 14.08.08 №1/9-514

ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ - СВЯТИНЯ НАШОГО НАРОДУ

Рекомендаційний бібліографічний матеріал для проведення першого уроку в загальноосвітніх навчальних закладах України Прапор незалежної України має давню історію. За часів України-Русі на стягах зображували небесні світила, хрести, княжі знаки - тризуби, двозуби. Тоді ж почали поширюватися й колірні поєднання.
Головні стяги у XVII ст. були переважно червоно-малинові із зображенням архістратига Михаїла, а також герба гетьмана. Свої прапори мали полки, сотні, курені. Козаки мали корогви різних кольорів: жовті, сині, зелені та ін.
У середині XVII ст., після приєднання Гетьманщини до Російської держави, набувають поширення блакитні (сині) полотнища із золотими чи жовтими зображеннями хрестів та інших знаків. З часів Козаччини жовто-блакитне поєднання кольорів поступово починає домінувати на українських корогвах, прапорах та клейнодах, однак тоді ще не вдалося досягти єдності щодо прапора.
Синьо-жовті поєднання в прапорі отримали логічне тлумачення як національні кольори українського народу у XIX - на початку ХХ століть: синій колір символізував мирне безкрайнє небо, а жовтий - стиглі пшеничні лани як символ достатку.
У період створення Української Народної Республіки 22 березня 1918 р. Центральна Рада ухвалила Закон про Державний прапор республіки, затвердивши жовто-блакитний прапор її символом.
13 листопада 1918 р. синьо-жовтий прапор став державним символом і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Його було затверджено на Прикарпатській Русі, а у 1939-му - в Карпатській Україні. Під цим прапором населення Західної України зустрічало Червону армію у вересні 1939 року.
За часів радянської влади в УРСР жовто-блакитна символіка українського прапора (як і знак тризуба) була заборонена, а будь-які її прояви та відображення переслідувалися владою. Традиція державної символіки в поєднанні синьої і жовтої барв була відновлена лише в незалежній Україні.
24 серпня 1991 року відбулося проголошення Акта про незалежність України і над будинком Верховної Ради замайорів синьо-жовтий прапор.
28 січня 1992 року сесія Верховної Ради України прийняла постанову "Про Державний Прапор України". Ним став саме національний синьо-жовтий стяг.
Національна традиція символічного відображення світу, яка формувалася упродовж кількох тисячоліть, мала поєднувати народний, релігійний та державний аспекти в символіці державного прапора: жовта і синя барви у згаданому тлумаченні та знак, нині відомий під назвою тризуб. Такий вигляд має і сучасний прапор України, який є втіленням національної єдності, честі, гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення українського народу.
На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги до державних символів України встановлено "День Державного Прапора", який з 2012 року відзначається щорічно 23 серпня. Враховуючи актуальність і підвищений інтерес суспільства до національного та патріотичного виховання молоді і, зокрема, до питань державотворення, фахівцями ДНПБ України
Ім. В. О. Сухомлинського підготовлено рекомендаційний бібліографічний список для проведення першого уроку в загальноосвітніх навчальних закладах України.
Список складається з п'яти розділів:
1. Нормативно-правова база щодо державної української символіки.
2. Державний прапор в контексті історії України.
3. Прапор - державний символ.
4. Сценарії заходів, присвячених державному прапору.
5. Тематика позакласних заходів. До списку ввійшли частково анотовані бібліографічні описи книг, статей та періодичних видань, що знаходяться у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О.Сухомлинського, Національної парламентської бібліотеки України.


1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ СИМВОЛІКИ УКРАЇНИ
1. [Державні символи України] // Конституція України: офіц. вид. - К., 2006. - Розд. 1, cт. 20. - С. 7-8.
2. Про День Державного Прапора України : Указ Президента України від 23 серп. 2012 р. № 20127 // Офіц. вісн. України. - 2012. - № 35. - С. 42.
3. Про Державний Прапор України: Постанова Верховної Ради України від 28 січ. 1992 р. № 2067 // Голос України. - 1992. - 15 лют. (№ 27). - С. 1.
4. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України: наказ Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2012 року № 439 //Інформ. зб. МОН України. - 2012. - № 5. - С. 28-32.
5. ДСТУ 5412:2006. Державний прапор України. Загальні технічні умови / В. Свірко (розроб.). - Офіц. вид - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - ІІІ, 10с.: рис. - (Національний стандарт України).

2. ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
1. Бортняк М. В. В історію свою візьми нас, Батьківщино / М. В. Бортняк // Позаклас. час. - 2012. - № 4. - С. 69-78.

Ознайомлення з національними символами України.
2. Братко-Кутинський О. Символіка світобудови. Українська традиція: / О. Братко-Кутинський // Людина і світ. - 1992. - № 4. - С. 22-26.
3. Ващенко О. Г. За Україну, за її долю: фотокнига: (нариси, новели, замальовки) / О. Г. Ващенко. - К.: Мистецтво, 2012. - 96 с.: іл.
Про погляди Олекси Ващенка - безпосереднього свідка багатьох політичних подій, що сталися в Україні протягом останнього десятиліття.
5. Драчук В. С. Рассказывает геральдика / В. С. Драчук. - М.: Наука. - 1977. - 256 с.
У книзі розглянуто питання про те, де, коли і як з'явились перші геральдичні емблеми на території нашої країни.
6. До питання про національний прапор // Шкіл. б-ка. - 2012. - № 7. - С. 11-16.
До Дня Державного Прапора України 23 серп.: історія українського прапора.

7. Єрстенюк М. Прапор / М. Єрстенюк // Довідник з історії України: (А-Я) / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста.- К., 2013. - С. 620-621.
7. Кульчицький С. Кольори прапора для незалежної України / С. Кульчицький // Історія України. - 1999. - Квіт (№37). - С. 5-6.
8. Путро О. І. Історія України: від 1917 року до сьогодення: хрестоматія. Ч. 3. / О. І. Путро. - К.: ДАКККІМ, 2011. - 323 с.
9. Сергійчук В. І. Національна символіка України: наук.-худож. кн.: для серед. та старш. шкіл. віку / В. І. Сергійчук; худож. оформ. Л. В. Демчишина. - К.: Веселка, 1992. - 112 с.
Про традиції використання українським народом гербів, прапорів, гімнів протягом тисячоліть.
10. Сислюк Я. М. Грушевський і українська національна символіка / Я. М. Сислюк // Михайло Грушевський і Західна Україна: доп. і повідомл. наук. конф., 26-28 жовт. 1994 р., Львів. - Л., 1995. - С. 294-296.
11. Чечнєв Б. Про символіку і символи відродження України / Б. Чечнєв. - К. : КНБУ; Довіра, 2012. - 156 с.
12. Яценко Б. Символ державності України-Русі ХІІ століття / Б. Яценко // Вітчизна. - 1994. - № 9/10. - С. 136-138.
3. ПРАПОР - ДЕРЖАВНИЙ СИМВОЛ

1.Бібік Н. Зростаймо громадянами: розповідь про Конституцію України : навч. посіб. / Н. Бібік, М. Ілляш. - К.: Веселка, 2012. - 87 с.
Розглядаються загальні питання про державу, демократію, закон, державні символи. Рекомендовано для молодших школярів.
2. Вжилевський П. На захист українського національного прапора / П. Вжилевський // Дзвін. - 1990. - № 9. - С.158.
3. Він - як літо: блакитне небо, золоті ниви… // Уряд. кур'єр. - 2006. - 23 серп. (№ 157/158). - С. 1.
За президентським Указом з 23 серпня 2006 р. святкується День Державного Прапора України.
4. Дітям про державу та народну символіку України / упоряд. Л. М. Римар. - Х.: Основа, 2012. - 95 с.
Основні відомості про державну та народну символіку України.
5. І Герб, і Гімн, і Прапор, Україно, - навічно у серцях синів твоїх: (з досвіду роботи щодо використ. держ. символіки у навч.-вихов. процесі закл. освіти) / Г. Л. Вороніна, 6. О. М. Косицька, Ю. Д. Кривонос та ін ; за заг. ред. Л. О. Бєлової ; Харк. облас. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. - Х., 2011. - 67 с.
У збірнику представлено нормативно-правову базу та практичний матеріал з питань використання державної символіки у навчально-виховному процесі закладів освіти.
6. Кравченко В. О. Синьо-жовтий прапор над Києвом 1 травня 1966 року / В. О. Кравченко. - К.: Смолоскип, 2012. - 53 с.
Про встановлення українського синьо-жовтого прапору на будинку Київського національного економічного університету (КНЕУ) киянами Георгієм Москаленко та Віктором Куксою.
7. Манько М. О. Програма курсу "Українська національна символіка": для вищ. та серед. навч. закл. / Сум. держ. пед. ін-т ім. А. С.Макаренка. Каф. історії України. / М. О. Манько - Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 1999. - 83 с. : іл.
8. На шляху до незалежності : відбулася наук.-практ. конф. "Історичні традиції української національної символіки" // Літ. Україна. - 1991. - 20 черв. (№ 25). - С. 1.
9. Павличко Д. Свято українського прапора / Д. Павличко // Павличко Д. Українська національна ідея: статті, виступи, інтерв'ю, документи / Д. Павличко. - К., 2012. - С. 65-66.