ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Навчально-виховний процес у 1-2-3 класах у 2014/2015 навчальному році планувати за Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН від 10.06.2011 р. №  572).

Для організації навчально-виховного процесу учнів 1-х класів чинними залишаються методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9- 426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012);
Для організації навчально-виховного процесу учнів 2-х класів лист Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 № 1/9-383 “Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах”.
Організацію навчально-виховного процесу 3-х класах проводити за листом МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі».
Контроль та оцінювання учнів 1-3 класів здійснюється за листом МОН України  від 28.01.2014 №  1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Для 4 класів залишаються чинними рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, що розміщені в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році», додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України  № 17-18, 2011).
Оцінювання навчальних досягнень учнів 4  класів у 2014/2015 навчальному році здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1-12).
З метою приведення назви навчального предмета «Сходинки до інформатики» у відповідність до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517, внесено зміни у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.20011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», замінивши у позиції «Навчальні предмети» слова «Сходинки до інформатики» словом «Інформатика». Звертаємо увагу, що при записі назви предмета у журналі пишемо - Інформатика.


Нормативна база впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
РІШЕННЯ колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 28.08.2012 р. Протокол № 8/2-2 «Про впровадження нових стандартів початкової освіти».
Лист МОНмолодьспорту України від 01.06 2012 р. № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» «Особливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13 навчальному році» (організація навчання у 1 класі).
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 10.06. 2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи».
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.11 № 1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.01.12 № 1/9-66 «Щодо проведення  Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!».
Аналітична довідка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 жовтня 2012 року «Про узагальнені результати проведення Всеукраїнських інтернет-зборів батьків першокласників».
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.11.12 № 1/9-840 «Щодо порушень в організації  навчально-виховного процесу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах під час забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку та навчання в 1-х класах».
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.11.2012 № 14.1/10-3244 «Щодо підготовки до запровадження у початковій школі до викладання курсу «Сходинки  до інформатики».
Лист МОН України  від 30.05.13 №  1/9-383 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році (у 2 класах).
Лист МОН України  від 13.01.2014 1/9-18 «Про проведення огляду фотоматеріалів  за темою: «Організація навчального середовища в 1-х класах».
Лист МОН України  від 28.01.2014 №  1/9-72 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань».
Лист МОН України  від 28.01.2014 №  1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Лист МОН України від 07.03.14 №  1/9-607 «Про відкликання листа від 5 вересня   2013 року «Про використання навчальної літератури».
Лист МОН України № 1/9-209 від 18.04.2014 р. «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі».
Лист МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі».
Лист МОН України від 01.08.2014 № 1/9-388 «Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н. р.»
Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

Щодо порушень в організації навчально-виховного процесу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Щодо використання робочих зошитів у початковій школі

Особливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13 навчальному році

1 клас: завантажити

2 клас: завантажити

3 клас: завантажити