Впровадження інноваційних педагогічних технологій за науково-педагогічним проектом «Росток»

rostok1

15 та 16 квітня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти проведено тренінги для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів з метою ознайомлення з педагогічною технологією за науково-педагогічним проектом «Росток». Ознайомлення з сучасними інноваційними педагогічними технологіями вчителів є вимогою часу, оскільки комплексна програма розвитку дитини «Росток» змінюється і вдосконалюється, з’являються нові навчальні курси і підручники.

НПП «Росток» – це комплексна програма розвитку дитини. Основою навчання є розвиваючий інтегративно-діяльнісний підхід. Мета проекту – впровадження розвивально-освітніх програм, які орієнтовані на формування здібностей дитини до самонавчання, саморозвитку, самореалізації. Дітям надається можливість експериментувати, творити і проявляти себе. Ця програма є синтезом ідей і нових концепцій освіти з позицій наступності з традиційною школою. Одна з особливостей «Ростка» – використання принципу «мінімакса» – пропонувати учням навчального матеріалу більше, а контролювати рівень знань відповідно до державного стандарту. Хочеться наголосити, що завдяки системному підходу, що враховує індивідуальні особливості та потреби учнів, програма підвищує їхню загальну мотивацію до навчання, розвиває активність, самостійність та креативність.
Про важливість використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі, нормативно-правове забезпечення організації діяльності навчального закладу за науково-педагогічним проектом «Росток» присутніх познайомила Матвійчук Вікторія Віталіївна, вчитель початкових класів Ржищевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Київської області. Вона ознайомила присутніх з методикою викладання математики у початкових класах за підручниками Л.Г.Петерсон, з нетрадиційними підходами до розв’язування завдань підвищеної складності, з зоровими таблицями для удосконалення обчислювальних навичок молодших школярів, з цікавими способами вивчення табличного множення та ділення, навчила шукати нестандартні розв’язки рівнянь. Вікторія Віталіївна навчила моделювати проблемні ситуації на уроках математики та створювати ситуацію успіху в навчально-виховному процесі для формування життєвих компетентностей на основі діяльнісного підходу, що сприяє легкому засвоєнню «важких математичних тем» молодшими школярами.
Практичну реалізацію діяльнісної технології у роботі з першокласниками на уроках української мови та читання продемонструвала Кальчук Марія Іванівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Українка Обухівського району Київської області, спеціаліст вищої категорії, заслужений вчитель України. Вона ознайомила вчителів з методикою вивчення української мови у 1 класі за науково-педагогічним проектом «Росток», презентувала навчальний комплект з української мови для 1-го класу (авторів Кальчук М.І., Коченгіної М.В., Чабайовської М.І.), розробленого відповідно до програми, рекомендованої Міністерством (протокол № 7 від 02 липня 2012 р.) за технологією: Українська мова. Прописи (у 4 частинах), автори М.І.Кальчук, М.І.Чабайовська; Читання (І частина – «Вчимося читати», ІІ частина – «Читаю сам», ІІІ–ІV частини – «Більше читаю – більше знаю»), автори М.І.Кальчук, М.В.Коченгіна.
Кальчук М.І. зробила презентацію наукових ідей та авторських підходів до навчання дітей письму та читанню. В основу навчання письма покладено генетичний метод, який полегшує процес оволодіння письмом для дітей, у яких недостатньо розвинуті дрібні м’язи руки. Сутність методу полягає у поділі букв на групи за подібністю їхніх елементів і легкістю начерку. Тобто, учні навчаються писати літери від легкої конфігурації до поступового ускладнення написання.
Процес навчання письму за програмою науково-педагогічного проекту «Росток» забезпечує системну роботу з розвитку моторики руки і запам’ятовування начерку букв. Для цього навчання грамоти базується на основі дидактичної казки, сюжетно-рольових ігор тощо. Специфіка роботи з казками (слухання, переказування, інсценізації, складання власних казок) створює сприятливі умови для розвитку усного мовлення, спілкування учнів, розвитку їхніх творчих здібностей.
Концепція навчання читання полягає в оптимізації формування навичок читання, розвитку уяви та мислення, розширенні читацького світогляду, забезпеченні національного, морально-етичного та естетичного виховання школярів.
Основне завдання посібників – зробити процес навчання грамоти легким і цікавим, відповідно до вікових особливостей першокласників.
Слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів вважають, що такі тренінги спонукають до самовдосконалення, надихають на творчість, сприяють фаховому зростанню. Ними висловлено сподівання на подальшу тісну співпрацю з учителями Київщини.

rostok2

rostok3

rostok4