Початкова освіта

Сучасна початкова освіта

Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються.
Гордон Драйден

Вступ до школи і молодший шкільний вік є важливим етапом життєвого шляху дитини. Сьогодні в освіті актуальним є питання формування компетентності дитини - не тільки володіння нею певним багажем знань, а вміння їх критично осмислити, продуктивно використовувати і самотужки поповнювати, збагачувати.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Реформування і модернізація початкової освіти в самостійній Україні закономірно викликала зміни: затвердження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (квітень 2011 року), затвердження нових програм (вересень 2011 р.), розроблення, експертиза та затвердження нових підручників для початкової школи.  У реалізації нових навчально-виховних завдань сучасної освіти початкова школа покликана стати фундаментом, на якому будується засвоєння системи наукових понять. Вона є першим етапом у розвитку інтелектуальних можливостей, формуванні творчих здібностей, самостійності учнів у навчанні, у спрямуванні їхньої навчальної діяльності.

Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у початковій школі

Кірик М.Ю. – методист кабінету дошкільної і початкової освіти ЗІППО, магістр початкового навчання

Суспільна потреба у школах нового покоління вимагає особливої уваги до інноваційних процесів, до того, що заважає і що сприяє створенню та поширенню педагогічних новацій. Сьогоднішня психолого-педагогічна наука вважає, що нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які ще не використовувались, а й той комплекс елементів або окремі елементи педагогічного процесу, які дають змогу ефективно вирішувати завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості.