Кабінет координаційно-методичної діяльності функціонує як структурний підрозділ Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, здійснюючи координаційну, методичну та організаційну діяльність щодо реалізації державницької освітньої політики в області з районними та міськими методкабінетами.

Працівники кабінету:

cinykЦіник Олена Василівна, завідувач кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за курсову підготовку директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи;

 

Немеш Валентина Іванівна, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за курсову підготовку педагогічних працівників;

 

Райхель Галина Євстахіївна, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за Всеукраїнські учнівські олімпіади та конкурс «Учитель року»;

 

Турок Катерина Юріїівна, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за діяльність шкільних бібліотек;

 

Сивохоп Валентина Іванівна, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за роботу з заступниками директорів шкіл з виховної роботи та педагогами-організаторами;

 

Кабінет кооординаційно-методичної діяльності інституту взаємодіє в регіоні з районними і міськими кабінетами з питань:
 - планування роботи, науково-методичного супроводу інноваційної діяльності, спрямованої на введення змін у практику шляхом реалізації перспективних ідей, методів, технологій для досягнення нової якості результатів освіти;
 - управління професійним розвитком керівників загальноосвітніх навчальних закладів та курсової підготовки всіх категорій педагогічних працівників;
 - організації проведення учнівських предметних олімпіад, конкурсів педагогічної майстерності;
 - формування міжкультурної комунікації як складової процессу здійснення управлінської діяльності в умовах поліетнічного середовища;
 - модернізація змісту та форм діяльності шкільної бібліотеки як важливого інформаційно-методичного центру сучасної школи;
 - надання методичної допомоги педагогічним працівникам районних і міських методкабінетів;
 - апробація та експертне оцінювання навчальної літератури;
 - організація безперервної освіти педагогічних працівників шляхом залучення їх у семінарах, конференціях, фахових конкурсах, школах педагогічної майстерні тощо;
Проблемне питання, над яким працюють методисти кабінету, - «Шляхи вдосконалення взаємодії з районними, міськими методичними кабінетами та впровадження в управлінську діяльність сучасних інноваційних методик»