Кабінет естетичного виховання

З перших років становлення інституту важливу роль у його роботі відіграв кабінет естетичного виховання, зокрема, кабінети музики та образотворчого мистецтва. Фундаторами його були методисти С.Мишанич, М.Алмашій, Л.Купар, А.Турак, А.Петер. У цей період особлива увага зосереджувалась на вирішенні таких питань як: удосконалення методичної та фахової майстерності вчителів мистецьких дисциплін; пропаганда хорового мистецтва учнівської молоді області (огляди, фестивалі, масові виступи колективів); участь у конкурсах дитячих малюнків; започаткування класів з поглибленим вивченням музики, образотворчого мистецтва; формування та становлення унікальної за змістом (комплексне естетичне виховання) школи №2 м.Ужгорода (нині авторської школи, директор заслужений вчитель України З.Жофчак).

Гасло Д.Кабалєв-
ського “Заспіває школа – заспіває вся держава” успішно втілювалося в життя.
Плідною та творчою була робота кабінету образотворчого мистецтва в період 1980-2000 рр. Коли його очолював В.Пічкар. Уся його діяльність була направлена на:
- збереження традицій народних промислів краю (про це свідчать ряд друкованих матеріалів, методичних рекомендацій, буклетів);
- пропаганду творчої діяльності кращих учителів образотворчого мистецтва області.
Але час ставив нові вимоги: перед учителями мистецьких дисциплін було поставлене завдання не тільки навчити співати чи малювати, а й формувати цілісну духовну культуру, основу світогляду, гармонійного самовдосконалення школярів. Це вимагало від учителів поглиблення знань у різних сферах: історії, психології, літератури, театрального мистецтва, танцю тощо, впровадження нових підходів до курсової підготовки вчителів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня. Ці завдання успішно реалізуються методистом музики М.Мартинюк. Кредо її роботи: “навчити не мистецтву, а мистецтвом”. Магдалині Іванівні вдалося створити творчу лабораторію, справжній центр творчого пошуку, ініціативи, педагогічних інновацій. Курсова підготовка, науково-практичні конференції, педагогічні читання, семінари, конкурси професійної майстерності – все підпорядковане тому, щоб кожен урок мистецьких дисциплін був ланцюжком між дитячою душею і дорослим світом, щоб у дітей розвивався естетичний смак і почуття гармонії, формувалася особистісно ціннісна орієнтація, нестандартне мислення, творчі здібності, фантазія.
Стабільних високих результатів, глибоких знань учнів – мистецьких дисциплін, досягли вчителі шкіл м.Ужгорода З.Жофчак, К.Шек, Е.Турянчик, М.Заяць, Т.Орос, С.Лелекач, О.Сенько, Я.Кирлик, Б.Тюшко, Г.Добей, Г.Атрощенко, В.Костелей; м.Мукачева, Є.Паук, А.Гіга та багато інших.
Інститут і надалі наполегливо працює над тим, щоб ідеї кращих учителів, їх практичний досвід стали надбанням педагогічного загалу області. З цією метою підготовлені та видані методичні посібники, рекомендації, навчальні програми: “Народні промисли Закарпаття” – автор Б.Тюшко; “Релятивна система навчання на уроках музики” – автор Я.Кирлик; “Самовчитель гри на сопілці” - автор М.Жабляк; “Мистецтво гра-фіки” – автор Г.Добей; “Авторські пісні” – Г.Атрощенко. Вагомим доробком є програма “Регіональний музичний фольклор” як додаток до державної програми з предмету музика – автори В.Мадяр-Новак та М.Мартинюк, а також І-ІІ частини підручників “Закарпатські народні пісні”, які мають гриф Міністерства освіти. Опираючись на підтримку і знання науковців, спеціалістів, педагогів-практиків, здійснюється науково-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів мистецьких дисциплін. Уся методична робота спрямована на озброєння їх інноваційними методами викладання музики і образотворчого мистецтва та формування в учнів емоційно-естетичного ставлення до дійсності, особистісно-цілісного сприйняття мистецтва, вітчизняної та зарубіжної культури.