Проведено "Школу музичного керівника"

изображение viber 2021-02-02 20-54-22«Музичне виховання – це не виховання музиканта,
а, насамперед, виховання людини»
В.А. Сухомлинський

Науковим керівником «Школи музичного керівника» є завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, кандидат педагогічних наук (доктор філософії (PhD), доцент, відмінник освіти України, член Національної Ліги композиторів України Марія Баяновська, а координатором була Марія Жабляк, методист кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відмінник освіти України.

Питання «Духовне виховання в закладі дошкільної освіти» висвітлила у своєму виступі Марія Баяновська.
Оксана Васько, завідувач Яроцького закладу дошкільної освіти Баранинської сільської ради, ознайомила із фрагментами музичного заняття «Один день із життя дошкільника у звуках і мелодіях»: методичні та практичні аспекти».
«Проблемні питання у закладах дошкільної освіти та шляхи їх вирішення» розкрила керівник методичного об'єднання музичних керівників ЗДО м. Ужгорода, музичний керівник ЗДО №19 Інга Клицько.
Цікаво та доступно презентувала тему «Розвиток творчих здібностей у дошкільнят засобами хореографії» заступник директора з виховної роботи УСЗОШ І-ІІІ ст. №2, учитель-методист хореографії, автор «Навчальної програми з фізичної культури для ЗОШ: Варіативний модуль Хореографія (1-4, 5-9, 10-11 класів)», Член Національної хореографічної спілки України Людмила Федьо.
Леся Кирильчук, музичний керівник, вихователь-методист ЗДО №20 м. Ужгорода, розкрила свій методичний досвід «Розвиток емоційної культури дошкільнят за допомогою сприйняття музики».
Свою роботу «Ігрова діяльність на музичних заняттях» презентувати учитель-методист, учитель музичного мистецтва та мистецтва комунального закладу «Лінцівський ліцей» Середнянської селищної ради Віталія Булина.
Марія Жабляк наголосила у своєму виступі «Співпраця музичного керівника та вихователя у підготовці та проведенні свят, розваг, театральних дій» на вагомості багатогранної праці музичного керівника.
Умовами успішної музично-педагогічної роботи з дітьми є: професійність музичного керівника і вихователів; гнучке застосування традиційних та нових методів і прийомів музичного виховання, навчання й розвитку дітей в основних видах дитячої музичної діяльності та формах організації; сприятливе мистецьке оточення в груповій кімнаті та спеціально обладнане естетичне середовище музичної зали, сучасне змінне оснащення; співпраця  вихователів, музичного керівника і батьків. Кожна її грань – це певні досягнення, відкриття, злети, любов, натхнення, творчість, і, зрештою, життя.
Життя педагога – це постійний пошук. Час не стоїть на місці, а отже, і життя йде вперед, вносячи свої корективи, упроваджуючи інноваційні технології, звісно, не забуваючи про те, що використовували колись.
изображение viber 2021-02-02 20-54-21
Основні функції музичного керівника і вихователя, у забезпеченні музичного виховання дітей, є спільними (особливі обов’язки – варіативні, залежно від потреб дітей, спрямованості та умов закладу дошкільної освіти):
- виховна (педагоги спрямовують особистісний розвиток і музичне виховання дітей; спостерігають за дитячими особистісними і музичними проявами, індивідуалізують роботу на цій основі);
- освітня (музичний керівник здійснює музичне виховання з групою дітей, підгрупою, індивідуально, забезпечує музичну освіту дітей через різні форми роботи з музичного виховання; забезпечує якісний музичний супровід ранкової гімнастики, фізкультурних занять, свят і розваг відповідно до вимог методики фізичного виховання (музика виконується педагогом або звучить аудіозапис); виявляє відповідальність і свободу в реалізації змісту програми; реалізує власну педагогічну майстерність; вихователь радиться з музичним керівником, бере дієву участь у музичних заняттях, розвагах, святах, інших формах роботи);
- дидактична (музичний керівник навчає дітей усіх видів музичної діяльності; формує навички музичного виконавства, музичної творчості, інтерес і любов до музики, музичну культуру дітей; виявляє належну музично-теоретичну підготовленість; вихователь використовує музику у повсякденні відповідно до вікових особливостей дітей, потреб групи, інтересів і схильностей дитини);
- розвивальна (музичний керівник спрямовує музично-естетичний розвиток дітей, виявляє їхні музичні задатки й обдаровання, розвиває загальну музикальність, музичні здібності; виявляє гарну музично-виконавську майстерність);
- науково-методична (педагоги розробляють зміст музичних занять, розваг, свят; варіативно застосовують методики і технології музичного виховання; виявляють особисту творчість, упроваджують інновації, експериментують, пропонують власні творчі здобутки колегам);
- організаційна (музичний керівник планує музично-педагогічну роботу, а саме – форми організації, їх зміст; створює умови для занять, збагачує ресурси через оновлення добірки дитячих музичних інструментів, фонотеки; організовує у співробітництві з вихователями і батьками музичні заняття, свята, розваги; вихователь створює умови для самостійної музичної діяльності дітей у групі, наповнює «Музичний куточок для батьків», організовує проведення в групі такої форми роботи як «Мистецький досвід», бере участь у плануванні й розробленні змісту занять, розваг, свят);
- суспільно-педагогічна (педагоги здійснюють зв'язок з батьками, митцями, професійними виконавцями; творчо реалізують себе).
Отже, творчість – це вияв ініціативи, винахідливості, вигадки, фантазії...
У роботі вихователя, музичного керівника важливим є дотримуватись такої структури БАЧУ – ЧУЮ – ТВОРЮ (танцюю, співаю, імітую).
Тільки з повагою й любов’ю
всі наближаймось до мети:
дітей поганих не буває,
якщо талановита ти.
Їх безталанних не буває,
якщо працюєш творчо ти!