Розвиток творчого мислення учнів на уроках мистецтва, засобами комп'ютерних технологій

На Закарпатті під час проведення на базі Буштинської гімназії-інтернату Тячівського району (директор Орос Олена Федорівна) обласного науково-методичного семінару методистів Р(М)МК та вчителів, які викладають І інтегрований курс «Мистецтво» на тему «Розвиток творчого мислення учнів на уроках мистецтва, засобами комп'ютерних технологій» (31.03 - 1.04.2011 р.) учасники спілкувалися у «скайпі» з автором концепції інтегрованого курсу «Мистецтво» Л. Масол щодо особливостей засвоєння учнями навчальної програми з даного курсу з використання підручників та електронних посібників (ППЗ). Присутні дали високу оцінку роботі методичного об'єднання художньо-естетичного циклу району в плані застосування інформаційно-комунікаційних технологій, комп'ютерного та мультимедійного обладнання.

Як показує практика, зокрема проведене спеціальне опитування вчителів мистецьких дисциплін, традиційна форма перепідготовки є недостатньою для професійної переорієнтації вчителів щодо оновлення змісту, форм і методів шкільної мистецької освіти, упровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій, що відповідають сучасному інформаційному суспільству, реальним потребам вітчизняного шкільництва. Результати кількарічного спостереження і анкетування фахівців свідчить про динамічне зростання мотиваційного компонента їхньої готовності до впровадження інтегрованих курсів, а саме: під час опублікування державних освітніх стандартів у 2001 - 2003 pp. близько двох третин опитуваних учителів виявляли лише ситуативну зацікавленість інтеграцією, деякі сумнівалися в можливості введення «Художньої культури» в школу, а частина з них не вважали за доцільне введення курсу «Мистецтво»; у перебігу експерименту (упродовж останніх 10 років) відбулися суттєві зміни в мотивації, і в учителів, які брали участь в експерименті, сформувалися стійкі професійні інтереси до викладання інтегрованих курсів і виникли потреби особистісного вдосконалення в цій царині (майже 100 % респондентів). Сьогодні за умов наявності високої мотивації, насамперед, у вчителів сільської школи, проблема виникає в технологічному і матеріально-технічному забезпечення інтегрованого навчання.