Аудиторія художньо-естетичних дисциплін та духовно-морального спрямування

Вдосконалення майстерності вчителів "Мистецтва"

IMG 0131

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 21-23 серпня відбулася зустріч із Гайдамакою Оленою Василівною, старшим науковим співробітником відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі, автором підручників „Мистецтво”, „Художня культура”. З метою вдосконалення фахової кваліфікації вчителів інтегрованих курсів „Мистецтво”, „Художня культура” були проведені майстер-класи, лекції.

Зустріч з автором

На виконання плану роботи інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013/2014 навчальний рік у серпні відбулася триденна зустріч з автором програми та підручників «Мистецтво», «Художня культура» Людмилою Масол. Захід  проходив на базі Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи №2. Привітала учасників зібрання директор інституту післядипломної педагогічної освіти Тетяна Палько.

Календарне планування з образотворчого мистецтва для 1 класу

Передмова

У сучасних умовах, коли зниження духовного потенціалу стає відчутною реальністю, необхідність зорієнтованості на розвиток духовного ставлення особистості є одним з пріоритетних напрямів у розробці концепції виховання та освіти підростаючого покоління. З огляду на це особливого значення набувають питання культурного розвитку та естетичного виховання учнів засобами мистецтва.

 

Саме мистецтво займає особливе місце в системі духовної культури. Мистецтво є втіленням системи духовних цінностей, естетичних ідеалів, світоглядних позицій, зразком творчості, засобом духовного розвитку особистості.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Сьогодні мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний потенціал пов'язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються потаємні найскладніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу.
Сучасне навчання, і мистецьке зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, навчальних планах, програмах.