Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 – 2014/2015 навчальних роках

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
№ 645 від 30.05.2013


Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 – 2014/2015 навчальних роках

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 травня 2008 року № 401 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2008 року за № 711/15402 та з метою створення умов для оновлення змісту освіти, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів України якісними вітчизняними підручниками

НАКАЗУЮ:

1. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
1.1. Розпочати у 2013/2014 навчальному році апробацію підручників для учнів 2 та 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів згідно з додатками 1, 2.
1.2. У кожній адміністративно-територіальній одиниці, зазначеній у додатках 1, 2 визначити не менше 5 загальноосвітніх навчальних закладів з паралельними класами для проведення апробації підручників різних авторів на одній паралелі та забезпечити їх необхідною кількістю примірників підручників, виданих за кошти державного бюджету.
1.3. Надіслати до 01.12.2013 до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти інформацію про учасників апробації за формою згідно з додатком 3.
1.4. Здійснювати постійний контроль за організацією і проведенням апробації навчальної літератури. Систематично обговорювати її результати на засіданнях вчених та методичних рад інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогічних рад навчальних закладів.
1.5. Надіслати до 01.06.2015 до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти узагальнені результати апробації підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, зазначених у додатках 1, 2 за формою згідно з додатком 4.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.):
2.1. Систематично надавати методичну допомогу вчителям, які здійснюють апробацію навчальної літератури.
2.2. Провести у 2014/2015 навчальному році моніторингові дослідження якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, зазначених у додатках 1, 2.
2.3. Поінформувати видавництва щодо узагальнених висновків апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для її доопрацювання.
2.4. Подати на розгляд колегії Міністерства у І кварталі 2016 року результати апробації та моніторингових досліджень якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, зазначених у додатках 1, 2.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):
3.1. Організувати для педагогічних працівників, залучених до апробації навчальної літератури, постійно діючі семінари за участю науковців Національної академії педагогічних наук України, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти, авторів підручників, видавництв.
3.2. Систематично висвітлювати результати апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури в газеті «Освіта України», фахових науково-методичних журналах та на сайті Міністерства.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

Міністр Д. В. Табачник

 

завантажити додатки