Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 – 2014/2015 навчальних роках

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
27.06.2013
Ужгород
№ 541


Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 – 2014/2015 навчальних роках

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 „Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”, Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 травня 2008 року № 401 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2008 року за № 711/15402, наказу Міністерства освіти і науки України № 645 30.05.2013 „Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 – 2014/2015 навчальних роках” та з метою створення умов для оновлення змісту освіти, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів України якісними вітчизняними підручниками

НАКАЗУЮ:

1. Відділам (управлінням) освіти районних державних адміністрацій та міськвиконкомів:
1.1. Розпочати у 2013/2014 навчальному році апробацію підручників для учнів 2 та 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів згідно з додатками 1, 2.
1.2. Визначити до 5 загальноосвітніх навчальних закладів з паралельними класами для проведення апробації підручників різних авторів одним учителем та забезпечити їх необхідною кількістю примірників підручників, виданих за кошти державного бюджету. Пропозиції надсилати Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти до 01. 10. 2013 за формою згідно з додатком 3.
2. Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти (директор Палько Т.В.):
2.1. Надіслати до 01.12.2013 року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та у відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та міськвиконкомів інформацію про учасників апробації за формою згідно з додатком 3 до наказу Міністерства освіти і науки України № 645 30.05.2013.
2.2. Здійснювати постійний контроль за організацією і проведенням апробації навчальної літератури. Систематично обговорювати її результати на засіданнях вченої та методичної рад Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
2.3. Надіслати до 01.06.2015 до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти узагальнені результати апробації підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, зазначених у додатках 1–2, за формою згідно з додатком 4 до наказу Міністерства освіти і науки України № 645 30.05.2013.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Сопкову Г.І.

Директор департаменту М. Кляп

завантажити додатки