Наказ 19.12.2014 № 46 Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 – 2015/2016 навчальних роках

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 „Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”, Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 травня 2008 року № 401 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2008 року за № 711/15402, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 за №1181 „Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 – 2015/2016 навчальних роках” та одноіменного наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної держадміністрації від 15 грудня 2014 року №630 та з метою створення умов для оновлення змісту освіти, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів України якісними вітчизняними підручниками

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити відповідальними за проведення апробації підручників методистів інституту Браун Є.Л., Буксар І.О., Глюдзик Г.Б, Кірик М.Ю., Опачко О.І., Петечук К.М., Рацюк О.І., Сергійчук Ю.П., Шимона Ю.Ю. та завідувачів кабінетами Бокоч О.С., Гордуз Н.О. згідно із додатками 1,2.
2. Відповідно до рішення науково-методичної ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти від 17.06.2014 р., протокол №4, вчителям, задіяним у апробації, під час проходження ними курсової підготовки зарахувати результати апробації як випускну роботу.
3. Призначити координатором проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 – 2015/2016 навчальних роках методиста кабінету координаційно-методичної діяльності інституту    Турок К.Ю. та зобов’язати:
- надіслати до 10.01.2015 року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти інформацію про учасників апробації згідно з додатком 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 № 1181;
- здійснювати постійний контроль за організацією і проведенням апробації навчальної літератури. Систематично обговорювати її результати на засіданнях вченої та методичної рад Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти;
-надіслати до 01.06.2016 до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти узагальнені результати апробації підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, зазначених у додатках 1–2, за формою згідно з додатком 5 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1181 17.10.2014.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Петечука В.М.


Директор інституту Т. Палько

завантажити додаток