Конференція з обміну досвідом

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, економічного, соціального розвитку суспільства і держави. Саме стану, проблемам, перспективі сучасного навчально-виховного закладу присвячена науково-практична конференція директорів і заступників директорів шкіл, що відбулася в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Керівники конференції - доктор фізико-математичних наук, професор Василь Химинець та кандидат педагогічних наук, доктор філософії Марія Баяновська у своїх виступах підкреслили, що сучасна освіта має готувати людину, котра здатна жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. Актуальною була і тематика виступів керівників шкіл Закарпаття: планування роботи освітнього закладу, державно-громадське управління, наукова організація праці, методична робота, передовий педагогічний досвід, внутрішкільне керівництво і контроль. Значну увагу учасники конференції приділили професійній компетентності вчителя та моделюванню освітнього середовища сільського навчального закладу. Цікавими були виступи Марії Рубіш (с.Великі Лучки), Антоніни Скиби (с.Ключарки), Лариси Грички (м.Ужгород), Івана Батрина (с.Кушниця), Галини Штефуряк (с.Косівська Поляна), Оксани Тучкової (с.Великий Бичків), Світлани Зан (с.Сільце), Марії Кампов (с.Горбок), Віри Полянської (с.Бистриця), Нелі Подвич (с.Буштино).
Насамкінець були вироблені рекомендації конференції, які зачитав Іван Лазар, завідувач кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду ЗІППО: орієнтація педагогів на досягнення успіху в діяльності, прагнення до самореалізації та уникнення конфліктів, сформованість позитивних настанов, мотивація на уникнення невдач, орієнтація на взаємодію.