Сприятлива можливість прихована серед труднощів і проблем

Саме під такою ідеєю у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 24 вересня відбулося засідання обласної Школи молодого методиста. Розробляючи та плануючи роботу обласної Школи на рік, працівники інституту мали на меті надати окрім теоретичних практичні рекомендації та настанови, створити атмосферу довіри та допомогти молодим фахівцям виробити власну систему роботи з вчителями на місцях.

Презентуючи особливості педагогічного аналізу результатів методичної роботи у навчальному закладі, Тетяна Палько – директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, наголосила на її основних видах, окреслила орієнтовну схему аналізу методичної роботи. Вона акцентувала увагу учасників на визначенні результатів методичної роботи, які неможливі без заздалегідь визначених критеріїв оцінки ефективності роботи з педагогічними кадрами.
Валентина Шевчук – завідувач центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти – провела практикум «Комунікативний аспект взаємодії працівників методичних кабінетів і педагогічних працівників закладів освіти». Розроблений та апробований комплекс вправ, психологічних завдань уможливили методистам сформувати практичну спрямованість моделі поведінки як з групою педагогічних працівників, так і з кожним зокрема.
Завідувач кабінету координаційно-методичної діяльності Іван Лазар окреслив складові планування й організації роботи щодо забезпечення професійного зростання педагогів. Насамперед, потрібно зважати на людський фактор. Лише творча співпраця, розуміння та індивідуальний підхід забезпечать очікувану результативність.
Продовжуючи роботу обласної Школи за «круглим столом», учасники обмінялися думками щодо аналізу методичної роботи навчального закладу, почули відповіді на питання, які найбільше турбують, та поділилися актуальними проблемами, що носять характер тенденційності.
Підбиваючи підсумки засідання, яке пройшло у невимушеній атмосфері, Тетяна Палько, Іван Лазар та Валентина Шевчук наголосили, що розробивши схему роботи та налагодивши тісний зв'язок із педагогами у загальноосвітніх навчальних закладах, методисти вибудують чітку систему у роботі.
У рамках Школи відбулася презентація друкованого видання «Календар методиста на 2014-2015 навчальний рік», який поспіль кількох років уже став своєрідною візитівкою творчих закарпатських освітян. Учасники також отримали на електронних носіях матеріали засідання.