Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить

Вересень завжди багатий на освітянські форуми та зустрічі. Початок кожного навчального року стимулює педагогів до вдосконалення професійної майстерності, відкриття нових граней творчості, реалізації виробленої системи роботи та зміцнення методичної бази. Ефективність та результативність методичної роботи з педагогічними кадрами значною мірою залежить від творчого потенціалу районних/міських методичних служб, від кількісного й якісного складу методичних кадрів, від рівня їхньої професійної компетентності.

29 вересня у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний інструктивно-методичний семінар завідувачів районних та міських методичних кабінетів «Організаційно-методичні аспекти роботи районних/міських методкабінетів та навчально-виховних закладів у 2014/2015 н.р.».
Робота семінару розпочалася з виступу директора Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Тетяни Палько, яка окреслила головні завдання методичного забезпечення освітнього процесу, – це створення умов для постійного вдосконалення педагогічної діяльності, стимулювання інноваційної діяльності педагогів та освітянських колективів. Зауважено, що від фахової компетентності та майстерності учителя залежить не лише якість шкільної освіти, а й рівень духовної культури суспільства. Також велася мова про необхідність запровадження і використання Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи кредитів педагогічних працівників Закарпатської області при ЗІППО з вересня 2014 року на сайті інституту, який забезпечить працівникам методичних кабінетів інформацію про участь їхніх учителів у Всеукраїнських, обласних та міжнародних заходах.
Василь Петечук, заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти, зосередив увагу присутніх на питаннях сучасного розвитку освіти, використанні навчальних підручників та посібників, випущених до 2012 року, збільшенні можливостей електронного документообігу, призупиненні проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, рейтинговому оцінюванні ЗНЗ.
Про управлінську діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах та особливості виявлення досвіду керівників вів мову Борис Качур, завідувач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти ЗІППО.
Валентина Немеш, Галина Райхель та Катерина Турок, методисти кабінету координаційно-методичної діяльності, розповіли про організаційно-методичний супровід курсової підготовки педагогічних працівників, особливості організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу «Учитель року» та організаційно-методичні аспекти діяльності шкільних бібліотекарів.
Звернуто увагу учасників семінару на моніторингові дослідження у навчальних закладах, участь творчих освітян у проектах, поширенні управлінського досвіду, що є затребуваним в області, гармонійному поєднанні традиційності та новатики. Озвучено перспективні напрацювання методичних служб.
Ключовою постаттю в сучасних освітніх процесах є учитель. Саме тому слід більше уваги приділяти фаховому зростанню педагогів, активізації їхньої творчої ініціативи, організації освіти та самоосвіти. Все це є, як правило, наслідком раціонально організованої науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.
На завершення роботи семінару прийнято відповідні рекомендації.