Відбувся захист випускних робіт керівників навчальних закладів

Виконання творчої роботи – один із складових елементів курсової підготовки керівників навчальних закладів. Разом з лекціями, семінарами, дискусіями, конференціями, спецкурсами, практичними заняттями написання випускної роботи сприяє поглибленому самостійному вивченню певної проблеми, виявляє нахили та наукові зацікавлення слухачів, виробляє у них уміння працювати з літературою, іншою джерельною базою, формує і вдосконалює дослідницькі навички, допомагає закріпити і практично використовувати знання з певного кола пройдених тем.

Захист директорами шкіл свого творчого набутку відбувається публічно, перетворюється в презентацію досвіду роботи, який в окремих елементах можна адаптувати в інших навчальних закладах.