Роль наставництва у програмах багатомовної освіти

01

Після прийняття Закону України „Про освіту” зростає популярність багатомовної освіти. Заклади, в яких викладання велося на мові національних меншин, все більше схиляються до думки, що варто впроваджувати програми з багатомовної освіти. Вони дозволяють поряд з рідною мовою вести викладання окремих предметів на державній мові, з кожним роком кількість таких предметів може зростати. Головна мета багатомовної освіти, щоб випускник середньої школи добре знав рідну мову та вільно спілкувався державною.

27 – 29 березня 2019 року у м. Одесі за сприянням МОН України та офісу Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин був проведений тренінг „Наставництво у програмах багатомовної освіти”. Від Закарпаття участь у тренінгу взяли декан філологічного факультету УжНУ Галина Шумицька та завідувач кабінету координаційно-методичної діяльності Олена Ціник. Під час тренінгу учасники ознайомилися із досвідом Естонії щодо моніторингу програми мовного занурення, із компетенціями ментора (наставника) у процесі управління змінами щодо впровадження програми багатомовної освіти. На прикладі моделей багатомовної освіти у школах України учасниками тренінгу були вироблені критерії оцінювання роботи вчителя, який працює в програмах багатомовної освіти. На прикладі програми повного і часткового занурення була складена форма спостереження за уроками.
Успішна реалізація програми з багатомовної освіти також залежить від професіоналізму менторів, від їх уміння спрямовувати розвиток багатомовної освіти у правильне русло, на успішне оволодіння випускником однією із ключових компетентностей – спілкування державною мовою.