Центр гуманітарної культури

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся інструктивно-методичний семінар методистів методичних кабінетів міських, районних відділів й управлінь освіти та голів методичних об’єднань шкільних бібліотекарів.
Відкрив семінар завідувач кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду Лазар Іван Васильович. Він наголосив на тому, що шкільна бібліотека є компонентою педагогічної системи освітнього закладу. Сучасна бібліотека є не тільки закладом просвітницького характеру, центром гуманітарної культури, вона – інформаційний центр, який виконує завдання вільного і необмеженого доступу до інформації і збереження її джерела.


Саме тому темою, якій присвятили свій семінар бібліотекарі, була тема обліку документів як запорука їхнього збереження та ефективного використання.
Турок Катерина Юріївна, методист ЗІППО, ознайомила присутніх із діючими нормативно-правовими документами, які стосуються обліку фонду в бібліотеці, а також із документами, які втратили чинність протягом останнього року.
Присутнім було презентовано методичні рекомендації «Облік документів у шкільній бібліотеці», затверджені на засіданні науково-методичної ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти і призначені для використання бібліотекарями області.
Велику зацікавленість у присутніх викликали відповіді на запитання, стосовно обліку документів у бібліотеках, що розміщені на сайті Національної Парламентської бібліотеки України «Бібліотечному фахівцю». Саме вони дають змогу зрозуміти, які процеси цього напрямку діяльності викликають найбільше труднощів у бібліотекарів.
Когутич Катерина Георгіївна, методист обласного методичного центру бібліотечних фондів підручників та технічних засобів навчання при управлінні освіти і науки облдержадміністрації, ознайомила колег із проектом Інструкції про порядок комплектування та облік навчальних посібників, розробленим у відповідності до нової редакції проекту «Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками».
Завідувач бібліотеки ЗІППО Кот Анюта Павлівна розповіла про досвід з організації групового інформування педагогічних працівників з використанням інформаційних списків Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, а також матеріалів журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр».
Методисти та голови методичних об’єднань шкільних бібліотекарів мали змогу обговорити актуальні питання своєї професійної діяльності.
Матеріали семінару рекомендовано для широкого запровадження у діяльності шкільних бібліотекарів області.