Завдання третього етапу олімпіади

             ЗАВДАННЯ    3-го ЕТАПУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ІСТОРИКІВ
2009-2010 н. р.
8 клас
Завдання І. Тести. Вкажіть правильну відповідь.

 1. Доба кіммерійців охоплює:

а) VII-III ст. до н. е.; б) IX-VII ст. до н. е.; в) ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.;
г) VII ст. до н. е. – IV ст. н. е.

 1. Столицею Боспорського царства було місто:

а) Ольвія; б) Пантікапей; в) Фанагорія; г) Херсонес.

 1. Ярослав Мудрий правив Руссю в:

а) 956-972 рр.; б) 882-912 рр.; в) 980-1015 рр.; г) 1019-1054 рр.

 1. Князя Данила Галицького було короновано у Дорогочині в:

а) 1245 р.; б) 1253 р.; в) 1258 р.; г) 1264 р.

 1. Теолог, що заснував одну з провідних течій у протестантизмі, центром розповсюдження якої стала Женева:

а) Жан Кальвін; б) Мартін Лютер; в) Ігнатій Лойола; г) Томас Мюнцер.

 1. Реформування української православної церкви здійснив митрополит:

а) Йов Борецький; б) Петро Могила; в) Михайло Рогоза; г) Іпатій Потій.

 1. Першим братством, яке отримало право ставропігії (1586 р.), було:

а) Київське братство; б) Луцьке братство; в) Львівське братство; г) Брацлавське братство.

 1. У 1621 р. польське військо за підтримки реєстрового козацтва розбило турецьку армію в битві під:

а) Хотином; б) Мохачем; в) Цецорою; г) П’яткою.

 1. Ватажок козацького повстання, яке привело до знищення фортеці Кодак:

а) Самійло Кішка; б) Тарас Федорович; в) Іван Сулима; г) Дмитро Гуня.

 1. Протягом 1587-1632 рр в Речі Посполитій був королем:

а) Стефан Баторій; б) Сигізмунд ІІ; в) Генріх Валуа; г) Сигізмунд ІІІ.
Завдання ІІ. Розкрийте зміст понять:
1.  Аутодафе – …  2.  Гуманізм – … 3.  Догмат – …    4. Єресь – …   5. Фільварок – …
Завдання ІІІ. До якого з названих козацьких повстань належать наведені події. Поставте у відповідний стовпчик таблиці номери правильних відповідей:
1) Похід коронного гетьмана Конецпольського з 30-тисячним військом із Бара на Подніпров’я.
2) Битва поблизу  м. Крилова  біля Курукового озера.
3) «Тарасова ніч».
4) Куруківська угода.
5) Переяславська угода.
6) Збільшення козацького реєстру до 8000 осіб.
7) Збільшення козацького реєстру до 6000 осіб.
8)Повстання під проводом гетьмана Тараса Федоровича.


Польсько-козацький збройний конфлікт 1625 р.

Повстання 1630 р.

 

 

Завдання ІV. Заповніть хронологічну таблицю.


Дата

Подія

 

Початок Національно-визвольної війни

2-6 травня 1648 р.

 

 

Битва під Корсунем

11-13 вересня 1648 р.

 

 

Битва під Зборовим. Укладення Зборівської угоди

18-30 червня 1651 р.

 

 

Битва під Батогом

Березень 1654 р.

 

Завдання V. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
а) утворення греко-католицької церкви;
б) заснування Київської братської школи;
в) відновлення православної ієрархії;
г) вихід у світ Острозької біблії;
д) видання «Апостола».

 

Завдання VІ. Дайте розгорнуту відповідь.

 1. Охарактеризуйте причини козацько-селянських повстань кінця XVІ ст. -  першої половини XVII ст.,  цілі їх учасників, основні події та результати.
 2. Охарактеризуйте міжнародні відносини у Європі в першій половині XVII ст.

 

Оцінювання завдань 3-го етапу (обласної) олімпіади юних істориків
8 клас

Завдання І.          Кожна правильна відповідь                    – 1   бал;
неправильна відповідь      – 0 балів;
Всього    –  10 балів.

Завдання ІІ. Кожна відповідь оцінюється від 0 до 2 балів.
Всього    – 10 балів.

Завдання ІІІ. Кожна правильна відповідь         – 1 бал;
неправильна відповідь         – 0 балів;
Всього     – 8 балів.

Завдання ІV. Кожна правильна відповідь          – 1 бал;
неправильна  відповідь        – 0 балів;
Всього    –   8 балів.

Завдання V. Кожна правильна відповідь            – 1 бал;
неправильна відповідь        – 0 балів;
Всього          – 5 балів.

Завдання VІ. Перша відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.
Друга відповідь оцінюється від 0 до    9 балів.
Всього             – 19 балів.

Максимальна кількість балів, яку можливо набрати – 60 балів.


          ЗАВДАННЯ  3-го ЕТАПУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ІСТОРИКІВ
2009-2010 н. р.
9 клас

Завдання І. Тести. Вкажіть правильну відповідь.

 1. Перші власні гроші на Русі почав карбувати князь:

а) Олег; б) Святослав; в) Володимир; г) Ярослав Мудрий.

 1. Козацьке повстання під проводом Криштофа Косинського тривало протягом:

а) 1591-1593 рр.; б) 1594-1596 рр.; в) 1625 р.; г) 1637-1638 рр.

 1. Вкажіть хронологічні межі доби морських походів українського козацтва:

а) останні два десятиліття XVI ст.; б) кінець XVI ст. – перше десятиліття XVII ст.;
в) перші два десятиліття XVII ст.; г) 20-30 рр. XVII ст.

 1. Хто був автором видатного твору полемічної літератури «Тренос»?

а) П. Могила; б) М. Смотрицький; в) З. Копистенський; г) К. Сакович.

 1. Львівський університет був відкритий у:

а) 1615 р.; б) 1632 р.; в) 1661 р.; г) 1701 р.

 1. Поняттю «соборна Україна» відповідає твердження:

а) Україна в межах етнічних земель;
б) західноукраїнські землі (Галичина, Буковина, Закарпаття) та Схід;
в) східноукраїнські землі та південь;
г) територія всіх держав, де проживає українське населення.

 1. Перша українська газета, що вийшла в 1848 р. у Львові, називалася:

а) «Русалка Дністровая»; б) «Зоря Галицька»;
в) «Вісник революції»; г) «Русалка Дніпровая».

 1. Літературний рух у Харкові очолив творець української прози:

а) М. Максимович; б) Г. Квітка-Основ’яненко;
в) П. Гулак-Артемовський; г) М. Костомаров.

 1. Завдяки його навчальній літературі українська мова увійшла до програм шкільної освіти Закарпаття:

а) І. Базилович; б) М. Лучкай; в) І. Орлай; г) О. Духнович.

 1. Повстання під проводом Лук’яна Кобилиці тривало:

а) 1831-1836 рр.; б) 1845-1846 рр.; в) 1843-1844 рр.; г) 1846-1848 рр.
Завдання ІІ. Розкрийте зміст понять:
1.  Аболіціонізм – …    2.  Асиміляція – …   3. Гільдія – …  4.  Масонство – …   5. Конвент – …
Завдання ІІІ. Виберіть ідеї, які обстоювали члени Кирило-Мефодіївського товариства у своїх програмних документах:

 1. Україна має стати засновницею майбутньої республіканської федерації вільних слов’янських держав.
 2. Запровадження на українських землях конституційної монархії.
 3. Центром слов’янської федерації має стати Москва.
 4. Повалення самодержавства, скасування кріпосного права.
 5. Здійснення загальнолюдських християнських ідеалів справедливості, свободи і рівності.
 6. Поширення освіти серед народу.
 7. Заклик проти гноблення людини людиною, воєн, несправедливості.
 8. Українська національна ідея висловлювалася формулою: «Самодержавіє, православ’я й народність».

Завдання ІV. Основні територіальні зміни в Європі після Віденського конгресу (впишіть певну країну у відповідний рядок):

 1. Одержала острови Мальту і Цейлон, Капську провінцію – ___________.
 2. Закріпила за собою Варшавське герцогство – ___________.
 3. Посилила своє панування в Італії (приєднала Північну Італію), отримала Тіроль, частину Хорватії, зберегла Галичину – ___________.
 4. Об’єдналася в Нідерландське королівство – ___________.
 5. Приєднала Норвегію, відділену від Данії – ___________.
 6. Повернула гірські проходи до Італії, створена «вічно нейтральна конфедерація кантонів» – ___________.

Завдання  V. Поставте події у відповідності до дат:
а) 1828 р.;              1) утворення Конфедерації;
б) 1848 р.;              2) відкриття в Каліфорнії покладів золота;
в) 1854 р.;              3) вбивство А.Лінкольна;
г) грудень 1861 р.;4) утворення республіканської партії;
д) 1.01.1863 р.       5) скасування рабства в США;
е) 14.04.1865 р.;    6) утворення демократичної партії;
є) 1868 р.;              7) зрівняння громадських і політичних  прав чорношкірого і білого населення
США.
Завдання VІ. Дайте розгорнуту відповідь.

 1. Опишіть причини, форми і характер селянських і козацьких протестів в Україні у першій половині XIX ст.
 2. Охарактеризуйте розвиток українських земель у складі Австрійської та Російської імперій в кінці XVIII ст. – першій  половині XIX ст.

Оцінювання завдань 3-го етапу (обласної) олімпіади юних істориків
9 клас

Завдання І. Кожна правильна відповідь           – 1 бал;
неправильна відповідь                – 0 балів;
Всього    – 10 балів.

Завдання ІІ. Кожна відповідь оцінюється від 0 до 2 балів.
Всього    – 10 балів.

Завдання ІІІ. Кожна правильна відповідь               – 1 бал;
неправильна відповідь        – 0 балів;
Всього    – 5 балів.

Завдання ІV. Кожна правильна відповідь               – 1 бал;
неправильна відповідь        – 0 балів;
Всього    – 6 балів.

Завдання V. Кожна правильна відповідь                 – 1 бал;
неправильна відповідь          – 0 балів;
Всього    – 7 балів.

Завдання VІ. Перша відповідь оцінюється від 0 до 11 балів.
Друга відповідь оцінюється від 0 до 11 балів.
Всього    – 22 бали.

Максимальна кількість балів, яку можливо набрати – 60 балів.

ЗАВДАННЯ  3-го ЕТАПУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ІСТОРИКІВ
2009-2010 н. р.
10 клас

Завдання І. Тести. Вкажіть правильну відповідь.

 1. Українське селянство колишньої Гетьманщини було остаточно закріпачене у:

а) 1764 р.; б) 1775 р.; в) 1783 р.; г) 1785 р.

 1. За указом Російської імператриці Катерини ІІ Кримське ханство було ліквідоване у:

а) 1768 р.; б) 1771 р.; в) 1775 р.; г) 1783 р.

 1. Революційна українська партія була заснована в:

а) січні 1900 р.; б) лютому 1901 р.; в) березні 1902 р.; г) січні 1903 р.

 1. У відсотковому співвідношенні до чисельності населення найбільших жертв у Першій світовій війні зазнала:

а) Росія; б) Італія; в) Британія; г) Франція; д) Бельгія.

 1. Назвіть австро-угорський концентраційний табір, який під час Першої світової війни отримав назву «Українська Голгофа»:

а) Заксенхаузен; б) Собібур; в) Оранієнбург; г) Телергоф.

 1. Вкажіть, хто з українських політичних діячів був ініціатором поновлення українського козацтва в період 1918-1920 рр.:

а) М. Грушевський; б) П. Скоропадський; в) М. Міхновський; г) С. Петлюра.

 1. Яка з названих країн ніколи не була членом Ліги Націй?

а) США; б) Англія; в) Франція; г) СРСР; д) Японія.

 1. Останнє засідання Центральної Ради відбулося:

а) 18 квітня 1918 р.; б) 27 квітня 1918 р.; в) 28 квітня 1918 р.; г) 29 квітня 1918 р.

 1. З якою битвою на Західному фронті співпав Брусиловський прорив?
 2. Головою Гуцульської Народної Ради (1918-1919 рр.) на Закарпатті був:

а) М. Бращайко; б) А. Штефан; в) С. Клочурак; г) В. Климпуш.
Завдання ІІ. Розкрийте зміст понять:
1.  Анексія – …   2.  Коренізація – …  3.  «Новий  курс» -…    4.  Партія – …   5. Плебісцит – …
Завдання ІІІ. Розмістіть події в хронологічній послідовності:
а) останнє засідання Центральної Ради;
б) Галицька битва;
в) Центральна Рада ухвалила IV Універсал;
г) Центральна Рада ухвалила I Універсал;
д) Брусиловський прорив.
Завдання ІV. Назвіть прізвище політичного діяча:

 1. ______________ – з 20 березня 1917 р. по 29 квітня 1918 р. Голова Української Центральної Ради.
 2.  ______________ – один з лідерів боротьбистів у 1919 р., у 1923-1927 рр. – Нарком освіти УРСР.
 3. ______________ – у 1917 р. засновник Українського військового клубу ім. гетьмана Павла Полуботка та військового організаційного комітету.
 4. ______________ – один із засновників ТуПу, з квітня 1917 р. заступник голови УНР, у Генеральному Секретаріаті обіймав посаду Генерального секретаря міжнаціональних справ.
 5. ______________ – у 1919-1923 рр. Голова уряду Радянської України.

  

Завдання V. Згрупуйте прізвища учасників події 1917-1921 рр в Україні:


Групи

Прізвища

Керівники УНР

 

Лідери ЗУНР

 

Керівники УСРР

 

Лідери української «отаманщини»

 

1. В. Антонов-Овсієнко. 2. Артем Сергеєв. 3. В. Винниченко. 4. Д. Вітовський. 5. О. Греков. 6. М. Грушевський. 7. М. Григор’єв. 8. С. Єфремов. 9. В. Затонський. 10. Є. Коновалець. 11. Б. Мартос. 12. Н. Махно. 13. С. Петлюра. 14. С. Петрушевич. 15. Х. Раковський. 16. М. Скрипник. 17. М. Тарнавський. 18. Ю. Тютюнник. 19. В. Шахрай.
Завдання VІ. Дайте розгорнуту відповідь.

 1. Хто на Ваш погляд мав більше шансів на створення і відстоювання незалежної Української держави: УЦР,  П.Скоропадський,  Директорія чи інша влада? Свій вибір аргументуйте.

 2. Підготуйте історичний нарис ˝ Вудро Вільсон  - архітектор післявоєнного світу ˝.

Оцінювання завдань 3-го етапу (обласної) олімпіади юних істориків
10 клас

Завдання І. Кожна правильна відповідь           – 1 бал;
неправильна відповідь                – 0 балів;
Всього    – 10 балів.

Завдання ІІ. Кожна відповідь оцінюється від 0 до 2 балів.
Всього    – 10 балів.

Завдання ІІІ. Кожна правильна відповідь               – 1 бал;
неправильна відповідь        – 0 балів;
Всього    – 5 балів.

Завдання ІV. Кожна правильна відповідь               – 1 бал;
неправильна відповідь        – 0 балів;
Всього    – 5 балів.

Завдання V. Кожна правильна відповідь                 – 1 бал;
неправильна відповідь          – 0 балів;
Всього    – 19 балів.

Завдання VІ. Перша відповідь оцінюється від 0 до 11 балів.
Друга відповідь оцінюється від 0 до 10 балів.
Всього    – 21 бал.

Максимальна кількість балів, яку можливо набрати – 70 балів.

ЗАВДАННЯ   3-го ЕТАПУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ
ЮНИХ ІСТОРИКІВ
2009-2010 н.р.
11 клас
Завдання -  І. Тести. Вкажіть правильну відповідь.

 1. Вкажіть, хто з українських політичних діячів був ініціатором поновлення українського козацтва в період 1918-1920рр.:

а) М.Грушевський; б) С.Петлюра; в) П.Скоропадський; г) М.Міхновський.

 1. Хто з вказаних політичних діячів належав до “українського комунізму”:

а) Н.Махно; б) В.Винниченко; в) В.Сосюра; г) М.Скрипник.

 1. Сталінську Конституцію УРСР було прийнято у:

а) 1929 р.; б) 1934 р.; в) 1936 р.; г) 1937 р.

 1. Північна Буковина та Придунайські українські землі увійшли до складу УРСР у:

а) вересні 1939 р.; б) грудні 1939 р.; в) червні 1940 р.; г) грудні 1940 р.; д) червні 1941 р.

 1. Італійські війська у вересні 1940 р. розпочали наступ проти британських військ у:

а) районі середземноморських проток; б) Північній Африці; в) Західній Африці;
г) на півдні Франції; д) Португалії.

 1. Радянсько-фінська війна продовжувалася:

а) з 30 листопада 1939 р. по 12 березня 1940 р.;
б) з 30 жовтня 1939 р. по 12 квітня 1940 р.;
в) з 30 вересня 1939 р. по 12 травня 1940 р.

 1. Яке з вказаних міст було звільнене від фашистів у квітні 1944р.:

а) Київ; б) Харків; в) Одеса; г) Львів.

 1. З якою подією післявоєнної історії безпосередньо пов’язане ім’я генерала Т.Строкача:

а) боротьба за владу після смерті Сталіна; б) операція “Вісла”; в) відбудова Дніпрогресу; г)приєднання Криму до України.

 1. З ім`ям якого президента США пов`язано припинення політики «мак картизму:

а) Д.Ейзенхауера; б)  Р.Ніксона; в)  Л.Джонсона; г). Р.Рейгана.

 1. Провідну роль у розвитку науки в Україні відіграла Академія наук, президентом якої з 1946 по 1962 роки був:

а) О.Палладін; б) Т.Лисенко; в) В.Глушков.
Завдання – ІІ. Розкрийте зміст понять:

 1. Антифашистська коаліція - ………… . 2. Голокост - …………. .
 2. Департація - ………… . 4.  Ждановщина - ………….. .  5.  Уотергейт   - …………. .

Завдання – ІІІ. Укажіть дати наступних подій.

 1. Проголошення у м.Харкові Радянської  влади –
 2. Прийняття Видовданської  конституції –
 3. Бій під Крутами –
 4. Початок громадянської війни в Іспанії –
 5. Проголошення ЗУНР –
 6. Проголошення “плану Маршалла” –
 7. Проголошення членами ОУН під проводом С.Бандери у м.Львові Української держави –
 8. Перемога коаліції “Оливове дерево”  на парламентських виборах в Італії –
 9. УРСР стає членом ЮНЕСКО –
 10. Об’єднання Німеччини –

Завдання – ІV. Заповніть таблицю “Літопис Другої світової війни”, заносячи до неї номери правильних відповідей.


1941 р.

1942 р.

1943 р.

1944 р.

1945 р.

 

 

 

 

 

 1. Танковий бій в районі Луцьк-Броди-Рівне-Дубно.
 2. Корсунь-Шевченківська операція.
 3. Створення ДКО.
 4. Напад Німеччини на СРСР.
 5. Київська оборонна операція.
 6. Берлінська операція.
 7. Захоплення військами вермахту Одеси.
 8. Початок  контрнаступу Червоної армії  під Сталінградом.
 9. Утворення УПА.
 10. Зустріч радянських і американських військ на р.Ельбі.
 11. Львівсько-Сандомирська наступальна операція.
 12. Звільнення м.Києва від німецько-фашистських загарбників.
 13. Захоплення фашистами всієї території України.
 14. Початок операції “Багратіон”.
 15. Вигнання німецько-фашистських військ із Закарпаття.
 16. Курська битва.
 17. Захоплення німецько-фашистськими військами м.Севастополя.
 18. Вступ СРСР у війну з Японією.
 19. Початок контрнаступу Червоної Армії під Москвою.
 20. Завершення Сталінградської  битви.
 21. “Карпатський рейд”.
 22. Звільнення Курська і Бєлгорода від німецько-фашистських військ.
 23. Підписання Декларації про Організацію Об’єднаних Націй.
 24. Кримська конференція.
 25. Танкова битва під Прохорівкою.
 26. Тегеранська конференція.
 27. Вихід радянських військ на кордон з Румунією.
 28. Завершення Другої світової війни в Європі.
 29. Вісло-Одерська наступальна операція.
 30. Потсдамська конференція.
 31. Капітуляція Німеччини.
 32. Установча конференція ООН.
 33. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників.

Завдання – V.  Складіть структурно-логічну схему: “Антирадянський український національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 40-50-х роках ХХ ст.”.


Причини існування

 

Мета

 

Ідеологічна основа

 

Лідери

 

Організаційні форми

 

Методи боротьби

 

Наслідки і результати

 

Завдання – VІ.  Дайте розгорнуту відповідь.

 1. Яке значення Перемоги у Великій Вітчизняній війні?

У чому ви вбачаєте результати та уроки ІІ-ї Світової війни?
В якій мірі вони вплинули на повоєнний розвиток світу, України та нашого краю?

 1. Порівняйте німецьке, італійське та японське повоєнні “економічні дива”. Висловіть власну думку про те, які з їх уроків заслуговують на увагу при реформуванні сучасної української економіки.

  
Оцінювання завдань 3-го етапу обласної олімпіади юних істориків
11 клас

 

Завдання – І.  Кожна правильна відповідь –   1 бал;
неправильна відповідь        –   0 балів.
Всього                   – 10 балів.
Завдання – ІІ.  Кожна  відповідь оцінюється від 0 до 2 балів.
Всього                   – 10 балів.
Завдання – ІІІ.  Кожна правильна відповідь –   1 бал;
неправильна відповідь                  –   0 балів.
Всього                   – 10 балів.
Завдання – ІV.   Кожна правильна відповідь –   1 бал;
неправильна відповідь             –   0 балів.
Всього                    -  33 бала;
Завдання – V.  Кожна  відповідь оцінюється від 0 до 1 бала.
Всього                     –  7 балів.
Завдання – VІ. Перша відповідь оцінюється  від  0 до 10 балів.
Друга    відповідь оцінюється  від 0 до 10 балів.
Всього         – 20 балів.
Максимальна кількість балів, яку можливо набрати – 90 балів.

ВІДПОВІДІ  НА  ЗАВДАННЯ
3-го ЕТАПУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ІСТОРИКІВ
2009-2010 н. р.
8 клас

Завдання І.
1-б; 2-б; 3-г; 4-б; 5-а; 6-б; 7-в; 8-а; 9-в; 10-г.

Завдання ІІІ.


Польсько-козацький збройний конфлікт 1625 р.

Повстання 1630 р.

1, 2,  4,  7

 3,  5,  6,  8

Завдання ІV.


Дата

Подія

25 січня 1648 р.

Початок Національно-визвольної війни

2-6 травня 1648 р.

Битва на річці Жовті Води

15-16 травня 1648 р.

Битва під Корсунем

11-13 вересня 1648 р.

Битва під Пилявцями

5-8 серпня 1649 р.

Битва під Зборовим. Укладення Зборівської угоди

18-30 червня 1651 р.

Берестецька битва

22-23 травня 1652 р.

Битва під Батогом

Березень 1654 р.

Підписання Українсько-Московського договору. .Березневі статті.

Завдання V.
а-3; б-4; в-5; г-2; д-1.

ВІДПОВІДІ  НА  ЗАВДАННЯ
3-го ЕТАПУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ІСТОРИКІВ
2009-2010 н. р.
9 клас

Завдання І.
1-в; 2-а; 3-в; 4-б; 5-в; 6-а; 7-б; 8-б; 9-г; 10-в.

Завдання ІІІ.
1, 4, 5, 6, 7.

Завдання ІV.
1 – Англія. 2 – Росія. 3 – Австрія. 4 – Бельгія. 5 – Швеція. 6 – Швейцарія.

Завдання V.
а-4; б-1; в-2; г-3; д-5.

5.  а-6; б-1; в-4; г-2; д-5; е-3; є-7

ВІДПОВІДІ  НА  ЗАВДАННЯ
3-го ЕТАПУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ІСТОРИКІВ
2009-2010 н. р.
10 клас

Завдання І.
1-в; 2-г; 3-а; 4-в; 5-г; 6-б; 7-а; 8-г; 9 – «Верденська битва»; 10-в.

Завдання ІІІ.
а-5; б-1; в-4; г-3; д-2.

Завдання ІV.
1 – М. Грушевський. 2 – О. Шумський. 3 – М. Міхновський. 4 – С. Єфремов.
5 – Х. Раковський.

Завдання V.


Групи

Прізвища

Керівники УНР

3, 5, 6, 8, 10, 11, 13

Лідери ЗУНР

4, 14, 17

Керівники УСРР

1, 2, 9, 15, 16, 19

Лідери української «отаманщини»

7, 12, 18

 

ВІДПОВІДІ  НА  ЗАВДАННЯ
3-го ЕТАПУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ІСТОРИКІВ
2009-2010 н. р.
11 клас

Завдання І.
1-в; 2-г; 3-г; 4-в; 5-б; 6-а; 7-в; 8-а; 9-а; 10-а.

Завдання ІІІ.
1 - 10-12 грудня 1917 р.;       2 - 28 червня 1921 р.;
3 - 16 січня 1918 р.;                4 - 17 липня 1936 р.;
5 - 13 листопада 1918 р.;        6 -  5 червня 1947 р.;
7 - 30 червня 1941 р.;             8 -  квітень 1996 р.;
9 - 12 травня 1954 р.;            10 -  3 жовтня 1990 р.

Завдання ІV.

 

1941 р.

1942 р.

1943 р.

1944 р.

1945 р.

1;3;4;5;7;19.

8; 9;13;17.

12;16;20;21;
22;25;26.

2;11;14;15;27;33.

6;10;18;23;24; 28; 29;30;31;32.

 

 Завдання V.

Причини існування

Національно свідома частина населення Західної України оцінювали перебування у складі СРСР як колоніальну залежність від московського центру

Мета

Національно-визвольна боротьба проти проведення політики радянізації з приходом Червоної Армії

Ідеологічна основа

Патріотизм українців. Релігія.

Лідери

Роман Шухевич, Василь Кук.

Організаційні форми

Партизанська війна. Підпільна боротьба. Мережа невеликих лоївок.

Методи боротьби

Масштабні воєнні дії. Відкрите збройне протистояння,підривна робота, інформаційна боротьба, терористичні акти.

Наслідки і результати

Боротьба тривала до 1954-1956 рр. повстанський рух остаточно згас із завершенням у Західній Україні колективізації