Тематика випускних робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів історії та правознавства

1 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та правознавства засобами інтерактивного навчання

2 Використання ІКТ на уроках історії та правознавства

3 Дискусія як засіб розвитку критичного мислення учнів на уроках історії та правознавства

4 Розвиток самостійного мислення і творчих здібностей на уроках історії та правознавства

5 Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії

6 Використання інтерактивних технологій під час вивчення історії та правознавства в загальноосвітній школі

7 Вироблення навичок роботи з підручником та джерелами на уроках історії та правознавства

8 Роль гри в навчально-виховному процесі на уроках історії та правознавства

9 Інтерактивні технології навчання при викладанні історії та правознавства в школі

10 Підвищення пізнавального інтересу у навчанні історії та правознавства засобами інтерактивного навчання

11 Організація самостійної роботи учнів на уроках історії та правознавства

12 Використання наочності на уроках історії та правознавтсва

13 Словесно-діалогічні методи навчання на уроках історії

14 Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій з історії та правознавства

15 Розвиток історичного мислення та використання активних форм і методів викладання уроків історії

16 Шляхи розвитку інтересів учнів до вивчення історії та правознавства (з досвіду роботи).

17 3 досвіду проведення тижнів історії та правознавства

18 Методи навчання історії та правознавства та активізація пізнавальної діяльності учнів.

19 Аналіз та самоаналіз уроку історії та правознавства як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя.

20 Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи вчителя історії та правознавства

21 Особливості роботи з обдарованими учнями на сучасному етапі з історії та правознавства

22 Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії та правознавства

23 Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії та правознавства

24 Писемні джерела на уроках історії та правознавства

25 Вивчення історичних постатей на уроках історії

26 Навчання історії та правознавства з використанням ІКТ

27 Вивчення історії повсякденності в шкільному курсі історії

28 Рольові ігри на уроках історії та правознавства

29 Реалізація вимог до сучасного уроку з історії та правознавства у практиці його проектування та організації.

30 Шляхи активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання істоії та правознавства