Методичні рекомендації з вивчення української літератури

Основною метою вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах є формування комунікативної й літературної компетентностей, розвиток творчих здібностей учнів, високої читацької й загальної культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова.
У 2013–2014 навчальному році вивчення української літератури в 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Українська література. 5–9 класи. Навчальна програма для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою / Укладачі:  Р.В. Мовчан, М.П. Бондар, Л. І. Кавун, О.М. Івасюк, К.В. Таранік-Ткачук, С.А. Кочерга, О.І. Неживий, Н.В. Михайлова  –  К.: Видавничий дім «Освіта»,  2013),  розробленою  на основі нового Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства від 6.06.2012 р. № 664.
Характерною ознакою нової програми  з української літератури є  скорочення загальної кількості авторів для кожного класу з метою розвантаження школярів і вивільнення часу для досконалого вивчення конкретних творів;  максимальне осучаснення запропонованих творів за рахунок уведення нових; урахування відповідності художніх текстів віковим особливостям учнів;  визначення концептів толерантності й патріотизму як основних критеріїв добору художніх текстів.
У програмі для 5 класу було вилучено тексти заскладні для розуміння й естетичного сприймання учнів. Натомість запропоновано нові сучасні художні твори, написані спеціально для дітей, наприклад твір Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Програму 5 класу структуровано за взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Світ фантазії, мудрості», «Історичне минуле нашого народу», «Рідна Україна. Світ природи». На рубрику «Література рідного краю» виділено 4 години, які вчитель упродовж року може розподіляти самостійно. Це сприятиме додатковому індивідуальному вибору вчителем текстів для розгляду. До рубрики «Література рідного краю» пропонується також включати художню творчість відомих ровесників учнів, їхніх земляків.
Запропонована кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати (у межах 70 год.). Резервний час використовуватиметься для проведення  уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо) − на вибір учителя.
Звертаємо увагу, що текстово вивчаються твори, виокремлені у новій програмі. Це саме стосується й коротких оглядів перед підтемами. Особливу увагу варто звернути на підрубрику ТЛ (теорія літератури). Вивчення теорії літератури супроводжується знаннями про певні теоретико-літературні поняття, необхідні під час розгляду твору як явища мистецтва слова.
Вивчення української літератури в 6–9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством: Українська література.  5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Укладачі: Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.
З метою поліпшення якості шкільної літературної освіти, урахування громадської думки щодо виховної та естетичної вартості окремих програмних художніх творів і розвантаження змісту навчальної програми, відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки від 11 лютого 2010 року, протокол № 1/4-2,  затверджено зміни до навчальної програми з української літератури (6–9 класи), а саме:
6 клас
усунуто дублювання вивчення кіноповісті  О. Довженка «Зачарована Десна» (у 6 класі вивчаються фрагменти твору);
твір С. Руданського «Козак і король» – вилучено з програми (замінено на гуморески «Добре торгувались» і «Гуменний»);
оповідання С. Васильченка «Басурмен» – вилучено з програми (замінено на твір «У темряві»);
зменшено на початку навчального року вивчення поезій напам’ять (замість 5 пісень вивчатиметься 2 на вибір);
7 клас
твір Б.Лепкого «Цвіт щастя» – винесено на позакласне читання;
вірш А.Малишка «Приходять предки…» – вилучено з програми (замінено на поезію «В завійну ніч з незвіданих доріг…»);
8 клас
твір І.Франка «Іван Вишенський»  – текстуальне вивчення замінено на оглядове (1 година);
- поезії В.Самійленко «Ельдорадо» і «Патріоти» вилучено з програми,   замінено на твори «На печі», «Не вмре поезія…»;
вивчення творчості Є.Дударя (за програмою: «Слон і мухи», «Лісова казка», «Червона Шапочка») вилучено з програми – натомість вивчаються оповідання О.Чорногуза «Як вибирати ім’я», «Як поводитись у кіно» зі збірки оповідань «Веселі поради»;
9 клас
притча І.Липи «Мати» – вилучено з програми;
усунуто дублювання вивчення вірша Т.Шевченка «Садок вишневий коло хати…» (у 5 класі твір вивчається, у програмі для 9 класу – знято);
зменшено на початку навчального року вивчення поезій напам’ять (замість 4 пісень вивчатиметься 2 на вибір).
Вивчення української літератури у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2013–2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:
Авраменко О.М. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.:Грамота, 2013.
Коваленко Л.Т. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
Представлені підручники відповідають вимогам нової програми з української літератури для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, хоча кожен з них має свої особливості.