Методичний супровід вчителів-словесників

 


На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний інструктивно-методичний семінар «Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови та літератури, світової літератури і російської мови у 2013-2014 навчальному році».


Тетяна Дмитрівна Гнаткович, завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО, кандидат педагогічних наук, акцентувала увагу на змістовому та методичному забезпеченні вивчення української мови та літератури, російської мови та світової літератури. У процесі роботи було окреслено основні засади Державного стандарту базової та повної середньої освіти, презентовано порівняльну характеристику двох стандартів (чинного та попереднього), програму з української мови для загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання, яку розроблено на основі Закону України «Про загальну середню освіту» й нової редакції Державного стандарту базової і повної середньої освіти, що ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно зорієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної середньої освіти.
Ходанич Л.П., доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, поставила і детально розглянула проблему духовного розвитку особистості школяра в навчально-виховному процесі, наголосила на значущій ролі вчителя-словесника у формуванні читацької культури сучасного школяра. Лідія Петрівна висловила занепокоєння байдужістю ЗМІ щодо популяризації художньої літератури.
Опачко О.І., методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін, презентувала методичні рекомедації щодо вивчення світової літератури та російської мови у 2013-2014 навчальному році, ознайомила з новою програмою та орієнтовним календарно-тематичним плануванням уроків світової літератури в 5 класі.
Методисти РМК та ММК відділів (управлінь) освіти отримали пакет нормативно-правових документів, структурно-тематичні схеми курсів української мови та літератури в 5-му класі (упорядник Т.Д.Гнаткович).
На семінарі було озвучено результати участі учнів шкіл Закарпатської області у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник».