Особистісно орієнтована спрямованість навчання — шлях до педагогічної майстерності

Освіта, як жодна інша сфера, залежить від загального стану суспільства, віддзеркалює його і вирішальною мірою його визначає. Вона є одним з тих потужних чинників, які працюють на втілення в життя національних стратегічних завдань.
Тільки високоосвічена, національно свідома людина здатна вільно орієнтуватися в реаліях сучасного світу, максимально забезпечувати віддачу для себе й для суспільства. А це можливо лише при умові, коли кожний учитель, вихователь, викладач відчує себе носієм гуманістичних знань, прогресивної особистісно орієнтованої методики, покликаної творити майбутніх громадян незалежної держави з високим моральним вибором.
Це архіважливе в навчально-виховному освітньому процесі питання й згуртувало районних методистів, що відповідають за викладання української мови і літератури, світової літератури і російської мови в загальноосвітніх закладах, на мальовничій, відомій когортою славних постатей крайового письменства Перечинщині. 24 жовтня 2013 року тут відбувся обласний науково-практичний семінар на тему «Особистісно орієнтоване навчання на уроках словесності».

Гостинно зустріла освітян Тур’я-Реметівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Виставка самобутньої майстерності школярів, присвячена Року дитячої творчості, подарували незабутні враження та стали приємним заспівом до всієї насиченої теоретично-практичної програми семінару.
З вітальним словом до учасників творчого засідання звернулися: начальник відділу освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації М.І. Мошак, яка наголосила на актуальності обраної теми в умовах Нового базового стандарту базової і повної середньої освіти й побажала всім плідної співпраці, та методист районного методичного кабінету М.І. Мулеса, у виступі якої було презентовано успіхи вчителів-словесників та їхніх вихованців через парадигму особистісно орієнтованого навчання.
Стержнем пленарної частини семінару була цікава й методично змістовно побудована доповідь завідувача кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін ЗІППО, кандидата педагогічних наук Тетяни Дмитрівни Гнаткович. У ній наголошувалося на необхідності компетентнісного, особистісно орієнтованого підходу до шкільного мовного курсу, що забезпечить учням інтенсивний мовленнєвий та інтелектуальний розвиток, уміння ефективно користуватися мовою, домагатися успіхів у процесі комунікації, а відтак – сприятиме формуванню громадянської позиції, національної самосвідомості.
Цінним для подальшої роботи методистів з учителями було представлення Т.Д. Гнаткович вимог до особистісно орієнтованого уроку, засобів досягнення мети, яка полягає в поєднанні виховання й освіти в єдиний процес допомоги, підтримки, розвитку дитини, підготовки її до життєтворчості, та завдань особистісно орієнтованого навчання. Цікаво презентувала Тетяна Дмитрівна методи інтерактивного особистісно орієнтованого навчання та продемонструвала їх використання на прикладі з української мови у 7 класі (тема «Дієслово, його форми. Складні випадки правопису особових форм дієслова»). Методист О.І. Опачко ознайомила учасників семінару з питанням особистісно орієнтованого навчання як дидактичної парадигми у навчально-виховному процесі.
Поділилися низкою питань з проблеми особистісного орієнтованого навчання науковці ЗІППО: Л.П. Ходанич, завідувач кафедри педагогіки та психології ЗІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, «Дитяча література Закарпаття як засіб виховання у процесі самостійного читання учнів» та П.М. Ходанич, доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, кандидат педагогічних наук, «Сучасна українська проза в контексті особистісно орієнтованого навчання». Йшлося про необхідність акцентування вчителем-словесником важливості вивчення крайової літератури не тільки як інформаційно-пізнавального матеріалу для учнів, а й засобу прилучення до неповторної спадщини Срібної Землі, доторку до безцінного пласту духовності з метою формування й виховання особистості.
Тематична структура семінару була побудована на досягненні максимального ефекту від взаємодоповнюючих компетенцій доповідачів. Учасники семінару одержали системне, повноцінне розуміння проблеми особистісно орієнтованого навчання в базовій та середній школі в контексті вимог Нового базового стандарту.
Тема обласного науково-практичного семінару була реалізована й через практичну діяльність – уроки, основний наголос на яких робився на формуванні особистості учня. І вчитель Мегела А.І. (урок з української літератури у 8 класі «Язичницькі вірування, реальне та фантастичне у романі-містерії «Таємниця капища Перуна» Петра Ходанича»), і вчитель Кучак М.А. (урок з української мови в 9 класі «Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення») розвивали естетичні смаки своїх вихованців, через різноманітні прийоми та форми роботи, інтерактивні методи, застосовані на уроці, давали право вибору реалізації творчих здібностей учнів (що є основою педагогіки гуманізму), через упровадження діалогічного стилю спілкування формували мовно-літературну компетентність школярів, дослідницько-пошукову активність. Усе це створювало ситуацію успіху, забезпечувало підвищення самооцінки учня й прагнення досягати ще вищих результатів.
Засіданням круглого столу з теми «Особистісно орієнтоване навчання на уроках словесності» завершувалося різнопланове дійство – науково-практичний семінар. На розгляд учасників пропонувалися такі питання для обговорення:
- науково-методична підготовка вчителя: інноваційний характер модернізації освітньої системи;
- формування успішної інтелектуальної діяльності та словесної творчості через системне використання міжпредметних зв’язків та засобів інтеграції й раціонального використання групової діяльності;
- основні вимоги до розробки дидактичного забезпечення особистісно орієнтованого розвиваючого процесу;
- мотиваційний аспект опанування української мови в контексті мовленнєвої діяльності;
- реалізація особистісно орієнтованого підходу освітньої галузі «Мови і літератури»: оптимізує впровадження діалогічного стилю спілкування «учень – учень», «учитель – учень», формує мовно-літературну компетентність, пошукову активність учнів, активізує розвиток нестандартного мислення, логіки, міркування, забезпечує оволодіння навичками оцінювання й самооцінювання, що зменшує конфліктність навчання, створює ситуацію успіху, заохочує вчителя застосовувати інтерактивні й інноваційні технології навчання.
Хочеться відзначити високий коефіцієнт співпраці організаторів зібрання – науковців інституту післядипломної педагогічної освіти та господарів, котрі в практичній діяльності втілювали суттєві настанови й рекомендації щодо забезпечення особистісно орієнтованого навчання на уроках словесності.

Лариса Андрела,
методист відділу освіти, молоді та спорту Свалявської районної держадміністрації