Орієнтовне календарне планування уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 6 класу з української (рідної) мови

Галина Шелехова, канд. пед. наук, ст. наук. співр., провідний науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України
 
 УДК 372.881.1161.12
Анотація. Подане календарне планування уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 6 класу з української (рідної) мови є орієнтовним. Воно створене відповідно до оновленої програми з української мови для шкіл з українською мовою навчання. Матеріал розподілений за чотирма змістовими лініями (мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною). Учитель може вносити свої корективи.

завантажити файл