Впровадити Рекомендації в навчальний процес

16 серпня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася інструктивно-методична нарада з методистами відділів (управлінь) освіти, що відають питаннями викладання української мови та літератури, світової літератури, російської мови та літератури.
Завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук  Тетяна Гнаткович  особливу увагу акцентувала на впровадження  компетентнісного підходу в процесі викладання названих вище  дисциплін у 2012-2013 навчальному році, оскільки
компетентність сьогодні вважається передумовою успішної самореалізації випускника в суспільстві.


Навчальні  предмети мовно-літературного курсу  посідають особливе місце серед шкільних предметів, а отже, і потребують рішучішого переорієнтування процесу оволодіння учнями знаннями про мову та літературу .
Методист кабінету Оксана Опачко презентувала учасникам наради Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо особливостей викладання української мови і літератури, світової літератури, російської мови та літератури у 2012-2013 навчальному році.
Особливу увагу було звернено на підготовку вчителя-словесника до проведення уроків, на самовдосконалення та підвищення його компетентності ,  бо саме це є запорукою   формування в учнів навчальних компетенцій для успішного складання ЗНО та  майбутньої самореалізації.
У процесі  обговорення  методисти-словесники  відділів (управлінь) освіти визначили шляхи впровадження Рекомендацій у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів області:
- виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до навчання;
- формування в школярів компетентностей  комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування, дотримуючись норм українського етикету;
- ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі   базових лексичних,  граматич­них,  стилістичних, орфоепічних і правописних умінь і навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних  та літературних явищ і фактів;
- формування духовного світу учнів, цілісних світо­глядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову та літературу  до культурних надбань українського народу і людства загалом.­­­­
- урахування компетентнісного підходу до навчання, внаслідок якого забезпечується результат навчання, а не нарощування обсягу змісту.